Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0151/2016

Pateikti tekstai :

B8-0151/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0066

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 423kWORD 90k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.512v01-00
 
B8-0151/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP))


Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene (2016/2515(RSP))  
B8-0151/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono ir JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene Ismailio Ouldo Cheikho Ahmedo pareiškimus dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Jemeno ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus dėl Jemeno, ypač 2015 m. spalio 26 d. ir 2015 m. gruodžio 15 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario 2015 m. liepos 3 d. bendrą pareiškimą dėl krizės Jemene ir 2016 m. sausio 10 d. bendrą pareiškimą dėl Jemene įvykdyto išpuolio prieš organizacijos „Gydytojai be sienų“ (pranc. Médecins sans frontières) sveikatos centrą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač į rezoliucijas Nr. 2014 (2011), Nr. 2051 (2012), Nr. 2140 (2014), Nr. 2201 (2015), Nr. 2204 (2015) ir Nr. 2216 (2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 7596-ajame posėdyje pasakytas kalbas dėl padėties Artimuosiuose Rytuose,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2014 m. pradžioje atsinaujino ilgalaikė Houthi grupuotės ir Jemeno vyriausybės priešprieša ir todėl 2014 m. rugpjūčio mėn. Houthi grupuotė pradėjo puolimą; kadangi Houthi grupuotė toliau tvirtino savo valdžią ir plėtė teritoriją bei užėmė didelę dalį šalies teritorijų, dėl to mėnesius truko susidūrimai ir buvo ištremtas tarptautiniu mastu pripažintas Jemeno prezidentas Abd-Rabbu Mansour Hadi;

B.  kadangi Saudo Arabija vadovauja koalicijai, kurią palaiko Jungtinės Valstijos ir kurią sudaro Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras, Bahreinas, Kuveitas, Jordanija, Marokas ir Sudanas – nuo 2015 m. kovo 26 d. ši koalicija bombarduoja Jemeną per puolimo kampaniją, kuria siekiama grąžinti į valdžią Abd-Rabbu Mansourą Hadi; kadangi Saudo Arabija Jemenui, kuris labai priklauso nuo importo, taiko beveik visišką blokadą; kadangi koalicijos taikoma kuro blokada ir nusitaikymu į civilinę infrastruktūrą pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

C.  kadangi dėl Houthi grupuotės ir Jemeno vyriausybės priešpriešos, kurią dar labiau gilina Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos karinės intervencijos, Jemene susiklostė ekstremalioji humanitarinė situacija; kadangi apie 80 proc. Jemeno gyventojų, t. y. apie 21 mln. žmonių, kuo skubiau reikalinga kokio nors pobūdžio humanitarinė pagalba siekiant suteikti jiems skubiai reikalingo maisto, vaistų ir degalų;

D.  kadangi nuo 2015 m. kovo mėn. vidurio konfliktas Jemene išplito į 20 iš 22 šalies teritorinių vienetų ir dėl to dar labiau pablogėjo jau ir taip itin sunki humanitarinė padėtis, susidariusi dėl ilgų skurdo metų; kadangi per šį konfliktą šalyje žuvo apie 7 500 žmonių, pusė iš jų – civiliai gyventojai, ir daugiau kaip 27 500 buvo sužeista; kadangi JT skubiai ragina valdžios institucijas ir įvairias grupuotes sudaryti sąlygas nuolat patekti į apgultus miestus, nes tuomet ji galėtų teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, atsižvelgiant į tai, kad karas Jemene buvo priskirtas sunkiausių humanitarinių krizių kategorijai; kadangi tūkstančiams pabėgėlių pavyko pabėgti į kaimynines šalis;

E.  kadangi šalį ištiko humanitarinė katastrofa ir, be kita ko, gresia bado pavojus; kadangi oro antpuoliai, apšaudymai ir smurtas toliau verčia Jemeno šeimas palikti namus ir jau yra daugiau kaip 2,5 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; kadangi maždaug 7,6 mln. žmonių Jemene reikia skubios pagalbos maistu, kad jie išgyventų; kadangi mažiausiai 2 mln. žmonių mityba yra nepakankama; kadangi beveik 8 mln. žmonių prarado patikimą ir saugią prieigą prie geriamojo vandens, nes per kovas buvo sugriauta daugiau kaip 50 proc. vandentiekio tinklo; kadangi apie 14 mln. žmonių neturi pakankamai galimybių naudotis sveikatos priežiūros pagalba; kadangi katastrofiška padėtis, susijusi su Jemeno sveikatos priežiūros sistema, dar labiau pablogėjo sugriovus tris organizacijos „Gydytojai be sienų“ gydymo įstaigas Taize ir Sadoje; kadangi Jemenui buvo skirta tik 52 proc. 2015 m. humanitarinės pagalbos prašyme reikalautos sumos;

F.  kadangi 1,3 mln. jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų patiria netinkamos mitybos riziką; kadangi 320 000 vaikų jau dabar kenčia nuo labai prastos mitybos; kadangi mažiausiai 1,8 mln. vaikų turėjo palikti mokyklą, o dar 1,6 mln. vaikų mokyklos nelankė dar prieš prasidedant konfliktui;

G.  kadangi Jemeno moterys ypač nukentėjo nuo šio konflikto; kadangi daugiau kaip 30 proc. perkeltų namų ūkių vadovauja moterys; kadangi Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad nebėra vaistų nuo daugelio chroniškų ligų ir nėščios moterys gali greitai susidurti su labai padidėjusia mirties per gimdymą rizika;

H.  kadangi konfliktas ir dėl jo susidaręs saugumo vakuumas paskatino pavojingą ekstremistinių grupuočių plėtrą šalyje, visų pirma Abiano, al Baidos ir Šabvos provincijose; kadangi Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ savo pajėgas sutelkė Chadramauto provincijoje ir sugriežtino al Mukallos uosto kontrolę; kadangi ISIS toliau tęsia savo išpuolių ir žudymo kampaniją ir, be kita ko, 2015 m. gruodžio 6 d. nužudė Adeno provincijos gubernatorių Jaafarą Mohammedą Saadą;

I.  kadangi 2015 m. gruodžio 15–20 d. Šveicarijoje įvyko JT remiamos derybos tarp Jemeno vyriausybės, Houthi grupuotės ir Visuotinio liaudies kongreso; kadangi 2015 m. gruodžio 15 d. rytą JT specialusis pasiuntinys Jemene paskelbė apie karo veiksmų nutraukimą; kadangi nepaisant derybų metu šalių išsakyto noro visiškai ir pilnai nutraukti karo veiksmus, smurtas ir toliau tęsiasi; kadangi siekiant sumažinti pažeidimų atvejų buvo įsteigtas koordinavimo ir padėties švelninimo komitetas; kadangi į derybų darbotvarkę buvo įtraukta diskusija dėl humanitarinių klausimų, pasitikėjimo stiprinimo priemonių ir bendros sistemos, kuri galėtų būti išsamaus susitarimo pagrindas; kadangi karo veiksmų nutraukimas buvo oficialiai pratęstas iki gruodžio 2015 m. gruodžio 28 d.; kadangi 2016 m. sausio 14 d. turėjo būti surengtas naujas derybų raundas, tačiau jis buvo atidėtas;

J.  kadangi Jemenas – viena vargingiausių pasaulio šalių; kadangi dar prieš prasidedant karui pusė Jemeno gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos ir du trečdaliai jaunuolių buvo bedarbiai, o pagrindinės socialinės paslaugos yra ties žlugimo riba;

K.  kadangi konfliktas buvo vaizduojamas kaip konfliktas tarp šiitų ir sunitų, bandant nukreipti dėmesį nuo tikrųjų geopolitinių jo priežasčių; kadangi Saudo Arabija kaltina Houthi grupuotę, kad ją remia Iranas, ir laiko ją grėsme Saudo Arabijos saugumui; kadangi sudėtingam Jemeno konfliktui būdingi kurstomo karo elementai, jis vyksta šalyje, kurioje didelę įtaką turi „Al Kaida“ grupuotės ir kurios šiaurėje veikia separatistų judėjimai ir šiitų zaiditų sukilėliai, o pietuose vyksta Houthi grupuotės ir ginkluotų grupuočių susirėmimai;

L.  kadangi ES nustatė ginklų embargą ir kitas tikslines sankcijas Houthi grupuotės vadui – buvusio prezidento A. A. Saleho sūnui; kadangi, nepaisant to, ES valstybės narės, pvz., Jungtinė Karalystė, Ispanija, Prancūzija, Italija ir Vokietija, toliau parduoda ginklus Saudo Arabijai; kadangi tiek Jungtinė Karalystė, tiek Ispanija gerokai padidino ginklų tiekimą; kadangi Saudo Arabija yra didžiausia JK ginklų pirkėja, o JK yra didžiausia ginklų tiekėja Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims; kadangi ginklų kontrolės koalicija pareiškė, kad ši prekyba pažeidžia JK įsipareigojimus pagal Sutartį dėl prekybos ginklais, ES bendrąją poziciją dėl ginklų eksporto ir JK patvirtintus kriterijus dėl ginklų eksporto;

M.  kadangi JAV priklauso al Anado karinių oro pajėgų bazė Jemene, netoli šalies pietuose esančio al Houtos miesto, kuriame amerikiečiai įsakė surengti bepiločių orlaivių ataką prieš įtariamus vietinio „Al Kaidos“ skyriaus narius; kadangi nuo 2002 m. Jemene JAV vykdomos bepiločių orlaivių atakos ir neteisminės egzekucijos prisidėjo prie padėties Jemene destabilizavimo; kadangi, remiantis naujausia ataskaita dėl Jemeno, kurią parengė Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR), per bepiločių orlaivių atakas nužudoma daugiau civilių gyventojų nei per įtariamų teroristų ir (arba) „Al Kaida“ narių išpuolius; kadangi, remiantis Žurnalistinių tyrimų biuro duomenimis, nuo 2002 m., kai buvo pradėtos karinės operacijos, per tokius veiksmus žuvo mažiausiai 424 žmonės, įskaitant aštuonis vaikus;

N.  kadangi buvęs prezidentas A. A. Saleh buvo laikomas JAV sąjungininku ir gavo milijonus JAV dolerių kovai su terorizmu ir tam, kad padėtų mokyti kariuomenę; kadangi šie ginklai buvo panaudoti prieš Jemeno gyventojus ir dabar yra naudojami įvairių grupių susirėmimų metu;

O.  kadangi geografinė Jemeno vieta prie Raudonosios jūros sąsmaukos, vedančios prie Sueco kanalo ir atsiveriančios į Adeno įlanką, turi strateginę svarbą, susijusią su pagrindiniais jūrų maršrutais ir energijos ištekliais;

1.  yra labai susirūpinęs dėl sunkios humanitarinės padėties Jemene, kur maždaug 21 mln. Jemeno piliečių reikia skubios humanitarinės pagalbos; ragina visas šalis užtikrinti, kad būtų galima saugiai, greitai ir nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą į visus nukentėjusius teritorinius vienetus, visų pirma Taizą;

2.  reiškia susirūpinimą dėl JT sunkumų gauti humanitarinei pagalbai reikiamų lėšų ir ES valstybių narių negebėjimo skirti pinigų, pažadėtų paramos teikėjų konferencijose; pakartoja savo raginimą valstybėms narėms ir tarptautinei bendruomenei skubiai pritarti JT vadovaujamiems koordinuotiems humanitariniams veiksmams siekiant patenkinti humanitarinius poreikius Jemene ir primygtinai ragina visas valstybes nares prisidėti prie šių pastangų;

3.  smerkia bet kurios konflikto šalies arba teroristų ir kitų ginkluotų grupuočių naudojamą smurtą prieš civilius gyventojus, dėl kurio šalyje prasidėjo itin sunki humanitarinė krizė ir padidėjo sužeistų ir žuvusių civilių gyventojų bei perkeltųjų asmenų skaičius; reiškia giliausią užuojautą aukų artimiesiems;

4.  smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos sąjungos Jemene vykdomas karines intervencijas, taip pat Saudo Arabijos Jemeno uostams taikomą jūrinę blokadą; yra įsitikinęs, kad intervencijomis Saudo Arabija siekia sustiprinti savo kontrolę regione ir kad tai tik dar labiau padidins Jemeno žmonių kančias ir pagilins nesutarimus tarp religinių grupių Artimuosiuose Rytuose;

5.  reiškia itin didelį susirūpinimą dėl Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ ir ISIS gebėjimo pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu; primena, kad visi teroro aktai yra nepateisinami nusikaltimai, nesvarbu, kas, kur, kada ir kokiais motyvais juos įvykdė;

6.  palankiai vertina Jungtinių Tautų ir JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene pastangas ir pakartoja, kad visapusiškai jas remia; dar kartą pakartoja, kad konfliktą Jemene galima išspręsti tik priimant politinį sprendimą; todėl ragina visas šalis Jemene susilaikyti nuo provokacijų ir visų vienašalių veiksmų bei tęsti Jemeno vadovaujamas įtraukias derybas siekiant atkurti taiką šalyje; yra įsitikinęs, kad priimant bet kokį ilgalaikį sprendimą reikėtų pašalinti pagrindines skurdo ir nestabilumo šalyje priežastis, taip pat patenkinti teisėtus Jemeno gyventojų poreikius ir lūkesčius; pakartoja, kad remia bet kokias taikias politines pastangas siekiant apsaugoti Jemeno suverenumą, nepriklausomumą ir teritorinį vientisumą;

7.  labai apgailestauja dėl to, kad tarptautinė bendruomenė ir žiniasklaida konfliktui Jemene neskiria pakankamai dėmesio;

8.  atmeta bet kokią karinę intervenciją šalyje, ar tai būtų Saudo Arabijos ar Irano, arabų ar vakariečių intervencija; perspėja apie religinio karo pavojų; pabrėžia, kad karas Jemene nėra tik šiitų ir sunitų konfliktas; smerkia religinių skirtumų naudojimą politinei krizei ir religiniams karams kurstyti;

9.  primena visoms šalims apie jų pareigą užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, t. y. ginti civilius gyventojus, susilaikyti nuo nusitaikymo į civilinę infrastruktūrą ir suteikti galimybę humanitarinėms organizacijoms saugiai ir nevaržomai patekti į šalį; reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie Houthi grupuotės, grupuotės „Ansar Al-Sharia“ ir vyriausybės pajėgų naudojamus karius vaikus; ragina užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus;

10.  smerkia ES nuolaidžiavimą ir bendrininkavimą su regiono diktatūromis; itin kritiškai atsiliepia apie pastarųjų metų įvairaus pobūdžio Vakarų intervencijos vaidmenį skatinant konfliktų paaštrėjimą teritorijoje; teigia, kad konfliktai regione negali būti išspręsti karinėmis priemonėmis; nepritaria principo „atsakomybė užtikrinti apsaugą“ taikymui, nes juo pažeidžiama tarptautinė teisė ir nesuteikiamas tinkamas teisinis pagrindas, kuriuo būtų galima pagrįsti vienašalį jėgos naudojimą;

11.  griežtai kritikuoja intensyvią ES valstybių narių, pvz., Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos, vykdomą prekybą ginklais su įvairiomis regiono šalimis; ragina nedelsiant nutraukti ginklų tiekimą ir karinę paramą Saudo Arabijai ir jos koalicijos partnerėms; atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą patikrinti, ar buvo pažeistas ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje, ir priimti priemones siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės visapusiškai laikytųsi šio kodekso;

12.  griežtai nepritaria bepiločių orlaivių naudojimui vykdant neteismines ir ekstrateritorines egzekucijas; reikalauja uždrausti bepiločių orlaivių naudojimą šiuo tikslu, vadovaujantis pirmiau nurodyta 2014 m. vasario 27 d. Parlamento rezoliucija dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo, kurios 2 dalies a ir b punktuose raginama „prieštarauti neteisminio tikslinio žudymo praktikai ir ją uždrausti“ ir „užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisinių prievolių, nevykdytų neteisėto tikslinio žudymo ir nepadėtų kitoms valstybėms vykdyti tokio žudymo“;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms, Jemeno vyriausybei, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir JT Generalinės Asamblėjos nariams.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0270.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0172.

Teisinė informacija - Privatumo politika