Rezolūcijas priekšlikums - B8-0151/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0151/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par humanitāro situāciju Jemenā

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0151/2016

Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0151/2016

B8‑0151/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā

(2016/2515(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā paziņojumus par Jemenu, ko izdarīja Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs Ban Ki-moon un ANO ģenerālsekretāra īpašais sūtnis Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes noslēguma secinājumus par Jemenu un paziņojumus, kurus par Jemenu izdarīja priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve, jo īpaši 2015. gada 26. oktobra un 2015. gada 15. decembra paziņojumus;

–  ņemot vērā paziņojumus, kurus 2015. gada 3. jūlijā kopīgi izdarīja priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve un humanitārās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisārs par krīzi Jemenā un 2016. gada 10. janvārī — par uzbrukumu organizācijas Ārsti bez robežām veselības centram Jemenā,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši rezolūcijas: 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) un 2216 (2015),

–  ņemot vērā uzstāšanās ANO Drošības padomes 7596. sanāksmē 2015. gada 22. decembrī par situāciju Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2015. gada 9. jūlija rezolūciju[1],

–  ņemot vērā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu[2],

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ilgstoši nerimst hūsītu cīņas ar Jemenas valdību un tā kā tā atsakās 2014. gada sākumā un to rezultātā hūsīti atkaroja lielāku teritoriju 2014. gada augustā; tā kā hūsīti joprojām nostiprināja savas varas pozīcijas un kontroli pār teritoriju un pārņēma savā pārziņā ievērojamu valsts daļu, izraisot mēnešiem ilgas sadursmes un starptautiski atzītā prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi došanos trimdā;

B.  tā kā Amerikas Savienoto Valstu atbalstītā Saūdu Arābija ir vadošā valsts koalīcijā, kurā bez tās vēl ietilpst Apvienotie Arābu Emirāti, Katara, Bahreina, Kuveita, Jordānija, Maroka un Sudāna, kas gaisa ofensīvas ietvaros Jemenu bombardē kopš 2015. gada 26. marta, lai Abd-Rabbu Mansour Hadi atjaunotu prezidenta amatā; tā kā Saūdu Arābija izsludināja gandrīz pilnīgu Jemenas blokādi — šī valsts ir ļoti atkarīga no importa; tā kā koalīcijas īstenotā blokāde, kas nepieļauj degvielas tirdzniecību un skar civilo infrastruktūru, ir uzskatāma par starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu;

C.  tā kā šo hūsītu un Jemenas valdības konfrontācija, ko pastiprina Saūdu Arābijas vadītās koalīcijas bruņotie uzbrukumi, ir Jemenā izraisījusi humanitāru postu; tā kā aptuveni 80 % Jemenas iedzīvotāju — aptuveni 21 miljonam cilvēku — steidzami ir nepieciešama tāda vai citāda humanitārā palīdzība, lai apmierinātu izmisušo cilvēku vajadzības pēc pārtikas, medikamentiem un degvielas;

D.  tā kā kopš 2015. gada marta vidus konflikts aptver 20 no 22 Jemenas administratīvajām teritorijām, pastiprinot jau tā smago humanitāro situāciju, kuras iemesls ir daudzie nabadzības gadi; tā kā šā konflikta rezultātā šajā valstī ir gājuši bojā aptuveni 7 500 cilvēku, no kuriem puse ir civilpersonas, un ievainoti ir vairāk kā 27 500 cilvēku; tā kā ANO steidzami aicina varas iestādes un dažādos grupējumus atļaut ilgstošu piekļuvi aplenktajām pilsētām, pateicoties kam varētu nodrošināt palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kuriem tā ir vajadzīga, jo Jemenas karš ir klasificēts kā vissmagākās pakāpes humanitārā krīze; tā kā tūkstošiem bēgļu ir izdevies aizbēgt uz kaimiņvalstīm;

E.  tā kā šai valstij draud humanitārā katastrofa, tostarp bads; tā kā gaisa uzbrukumi, artilērijas apšaude un vardarbība joprojām Jemenas ģimenēm liek pamest savas mājas un tā kā valsts iekšienē pārvietoto personu skaits (VIPP) pārsniedz 2,5 miljonus; tā kā aptuveni 7,6 miljoniem Jemenas iedzīvotājiem izdzīvošanas nolūkā ir nepieciešama ārkārtas pārtikas palīdzība; tā kā vismaz 2 miljoni cilvēki cieš no pārtikas trūkuma; tā kā aptuveni 8 miljoniem cilvēku vairs nav uzticamas un drošas piekļuves dzeramajam ūdenim, jo vairāk kā 50 % no ūdensapgādes infrastruktūras ir sagrauta cīņu laikā; tā kā apmēram 14 miljoniem cilvēku nav iespēju saņemt pienācīgu veselības aprūpes palīdzību; tā kā katastrofālā situācija, kas ir izveidojusies Jemenas veselības aprūpes sistēmā, pasliktinājās, jo tika iznīcinātas trīs organizācijas Ārsti bez robežām ārstniecības iestādījumi Taīzā un Saādā; tā kā humanitāro iniciatīvu attiecībā uz Jemenu 2015. gadā finansēja tikai par 52 %;

F.  tā kā 1,3 miljoniem bērnu vecumā līdz pieciem gadiem draud pārtikas trūkums; tā kā 320 000 bērnu jau cieš no smaga pārtikas trūkuma; tā kā vismaz 1,8 miljoniem bērnu nācās pamest skolu — papildus tiem 1,6 miljoniem, kas jau bija to pametuši pirms konflikta sākuma;

G.  tā kā Jemenas sievietes konflikts skāra īpaši smagi; tā kā vairāk par 30 % mājsaimniecību vada sievietes; tā kā Pasaules Veselības organizācija ir brīdinājusi, ka ir beigušās daudzu hronisku saslimšanu ārstēšanai paredzētās zāles un dramatiski pieaug varbūtība, ka stāvoklī esošas sievietes zaudēs savus bērnus dzemdību laikā;

H.  tā kā konflikts un tā radītais drošības vakuums ir izraisījis bīstamu ekstrēmistisko grupu ierindnieku skaita pieaugumu, jo īpaši Abjanas, Albaedas un Šabvas novadā; tā kā tīkls Al-Qaeda ir nostiprinājis savu klātbūtni Arābijas pussalas Hadhramautas administratīvajā teritorijā un savu kontroli pār Almukallas ostu; tā kā ISIS turpināja savu uzbrukumu un slepkavošanas ofensīvu, tostarp, 2015. gada 6. decembrī nogalinot Adenas vietvaldi Jaafar Mohammed Saad;

I.  tā kā ANO atbalstītās sarunas notika Šveicē laikposmā 2015. gada 15.–20. decembris un tā kā tajās piedalījās Jemenas valdība, hūsīti un Vispārējais tautas kongress; tā kā ANO īpašais sūtnis Jemenā 2015. gada 15. decembra rītā paziņoja, ka militārās sadursmes ir beigušās; tā kā, neskatoties uz sarunu dalībnieku sarunu laikā pausto apņēmību sadursmes izbeigt pilnībā un galīgi, vardarbība turpinājās; tā kā, lai mazinātu vardarbību, tika izveidota koordinācijas un spriedzes mazināšanas komiteja; tā kā sarunu programma saturēja diskusijas par humanitāriem jautājumiem, pārliecības iedvešanas pasākumus un vispārēju vienošanos, kas varētu kalpot par visaptveroša noregulējuma pamatu; tā kā ugunspārtraukšanu oficiāli pagarināja līdz 2015. gada 28. decembrim; tā kā jaunajai sarunu kārtai būtu bijis jānotiek 2016. gada 14. janvārī, taču tā tika atlikta;

J.  tā kā Jemena ir viena no visnabadzīgākajām pasaules valstīm; tā kā pirms kara sākuma puse no Jemenas iedzīvotājiem jau dzīvoja zem nabadzības sliekšņa, divas trešdaļas jauniešu bija bezdarbnieki un pamata sociālie pakalpojumi bija uz sabrukuma sliekšņa;

K.  tā kā šo konfliktu cenšas attēlot kā šiītu un sunnītu konfliktu, lai maskētu tā reālos ģeopolitiskos iemeslus; tā kā Saūda Arābija apsūdz hūsītus par to, ka viņus atbalsta Irāna, un uzskata viņus par Saūdu Arābijas drošības apdraudējumu; tā kā Jemenā notiekošā konflikta sarežģītajā raksturā var saskatīt svešu spēku intereses, jo tajā ļoti jūtami darbojas tīkla Al-Qaeda grupējumi, valsts ziemeļos karo separātistu kustības un Zaidi Šia nemernieki, bet valsts dienvidos — hūsīti un bruņoti grupējumi;

L.  tā kā ES ir noteikusi ieroču embargo un papildus tam vērsa sankcijas pret hūsītu vadītāju, kurš ir bijušā prezidenta Ali Abdullah Saleh dēls; tā kā vienlaikus tādas ES dalībvalstis kā Apvienotā Karaliste, Spānija, Francija, Itālija un Vācija joprojām turpina pārdot ieročus Saūda Arābijai; tā kā gan AK, gan Spānija ir ievērojami palielinājušas savu ieroču piegādi; tā kā Saūdu Arābija ir lielākais AK ieroču noņēmējs un AK ir lielākā ieroču piegādātāja Persijas līča sadarbības padome valstīm; tā kā koalīcija „Jākontrolē ieročiˮ ir informējusi, ka šī tirdzniecība pārkāpj AK pienākumus, kas tai izriet no Ieroču tirdzniecības līguma, ES Kopējās nostājas ieroču eksporta jautājumā un AK konsolidētajiem ieroču eksporta kritērijiem;

M.  tā kā ASV Jemenā pie Alhoutas pilsētas ir Alannadas militārā bāze, no kuras amerikāņi ir vadījuši bezpilotu lidaparātu uzbrukumus pret aizdomās turētiem vietējās tīkla Al-Qaeda atzara locekļiem; tā kā ASV Jemenā kopš 2002. gada veiktie bezpilotu lidaparātu uzbrukumi ir veicinājuši situācijas šajā valstī destabilizāciju; tā kā saskaņā ar jaunākajām vēstīm no Jemenas, kuras sniedza ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR) bezpilota lidaparātu veiktajos uzbrukumos iet bojā vairāk civiliedzīvotāju nekā iespējamo teroristu / tīkla Al-Qaeda locekļu; tā kā saskaņā ar Pētnieciskās žurnālistikas biroju kopš operāciju sākuma 2002. gadā šados uzlidojumos tagad jau ir gājuši bojā vismaz 424 cilvēki, tostarp astoņi bērni;

N.  tā kā agrākais prezidents Ali Abdullah Saleh tika uzskatīts par ASV sabiedroto un saņēma miljoniem dolāru kā terorisma apkarošanas palīdzību un bruņoto spēku apmācības atbalstu; tā kā šos ieročus pavērsa pret Jemenas tautu un patlaban izmanto dažādu grupējumu sadursmēs;

O.  tā kā Jemenas ģeogrāfiskais stāvoklis pie Sarkanās jūras grīvas, no kuras var nokļūt Suecas kanālā un kas pāriet Adenas līcī, ir ļoti svarīgs no stratēģiskā viedokļa, jo ir saistīts ar nozīmīgiem jūras ceļiem un energoresursiem,

1.  ir dziļi nobažījies par humanitāro situāciju Jemenā, kurā aptuveni 21 miljonam Jemenas iedzīvotāju steidzami ir nepieciešama humanitārā palīdzība; aicina visas puses nodrošināt drošu, ātru un netraucētu humanitārās palīdzības nogādi visām posta piemeklētajām administratīvajām teritorijām, jo īpaši Taīzai;

2.  pauž raizes par ANO grūtībām sagādāt nepieciešamo finansējumu humanitārās palīdzības sniegšanas nolūkā un par ES dalībvalstu nespēju atvēlēt naudu, kuru tās apņēmās sniegt līdzekļu devēju konferencēs; atkārtoti aicina dalībvalstis un starptautisko kopienu steidzami vienoties par ANO vadībā koordinētu humanitāro rīcību, ar ko tiktu apmierinātas Jemenā pastāvošās humanitārās vajadzības, un mudina visas dalībvalstis sniegt savu artavu šo uzdevumu veikšanā;

3.  nosoda vardarbību, ko pret civiliedzīvotājiem izmanto katra konfliktā iesaistītās puse, teroristi vai bruņotas grupas un kuras dēļ valsts piedzīvo smagu humanitāro krīzi un liels skaits civiliedzīvotāju iet bojā un tiek ievainoti, un daudzi cilvēki ir spiesti pamest savas dzimtās vietas; pauž dziļākās simpātijas un līdzjūtību cietušo ģimenes locekļiem;

4.  nosoda bruņotos uzbrukumus, kurus Jemenā veic Saūda Arābijas vadītās alianses spēki, un Saūda Arābijas noteikto Jemenas ostu jūras blokādi; ir pārliecināts, ka Saūdu Arābijas iejaukšanās mērķis ir pastiprināt savu kontroli reģionā un ka tā tikai vairos Jemenas tautas ciešanas un palielinās Tuvo Austrumu reliģisko grupu starpā pastāvošo plaisu;

5.  pauž dziļākās bažas par Arābijas pussalā dislocētā tīkla Al-Qaeda un ISIS spēju izmantot savā labā politiskās un drošības situācijas Jemenā pasliktināšanos; atgādina, ka noziedzīgi un neattaisnojami ir visi terorisma akti neatkarīgi no to izdarīšanas iemesla un no tā kurš, kad un kur tos ir izdarījis;

6.  pauž atzinību un atkārtoti apliecina savu nedalītu atbalstu ANO un ģenerālsekretāra īpašā sūtņa pūliņiem Jemenā; atkārtoti pauž uzskatu, ka konfliktu Jemenā var atrisināt tikai politiskiem līdzekļiem; tādēļ prasa, lai visas Jemenas konfliktā iesaistītās puses atturētos no provokācijām un jebkādām vienpusējām darbībām un tiktu sāktas Jemenas pārstāvju vadītas visas puses aptverošas sarunas nolūkā atjaunot mieru šajā valstī; ir pārliecināts, ka, lai kāds arī nebūtu attiecīgais ilgtermiņa risinājums, ar to būtu jānovērš valstī valdošās nabadzības un nestabilitātes pamatcēloņi, kā arī jāapmierina Jemenas tautas leģitimās prasības un vēlmes; vēlreiz apliecina atbalstu visu veidu miermīlīgiem centieniem aizsargāt Jemenas suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti;

7.  pauž dziļu nožēlu par to, ka starptautiskā kopiena un plašsaziņas līdzekļi Jemenā pastāvošo konfliktu ir atstājuši bez ievērības;

8.  noraida jebkādu ārvalstu militāro iejaukšanos šajā valstī — gan Saūda Arābijas, gan Irānas, gan rietumvalstu iejaukšanos; brīdina par risku, ka konflikts varētu pāraugt reliģiskā karā; uzsver, ka Jemenā notiekošais konflikts nav vienkārši šiītu un sunnītu konflikts; nosoda reliģisko atšķirību izmantošanu politiskās krīzes un reliģisko novirzienu kara kurināšanas nolūkā;

9.  atgādina visām pusēm par pienākumu nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību un starptautisko cilvēktiesību ievērošanu, kas nozīmē civiliedzīvotāju aizsardzību, atturēšanos no uzbrukumiem civiliem mērķiem un drošas un netraucētas ieceļošanu valstī nodrošināšanu humanitārām organizācijām; pauž dziļas bažas par ziņojumiem, ka hūsītu, Ansar Al-Sharia un valdības bruņotajos spēkos tiek izmantoti kareivji bērni; prasa, lai personas, kas ir pārkāpušas un ļaunprātīgi izmantojušas cilvēktiesības vai pārkāpušas starptautiskās humanitārās tiesības, par savu rīcību tiktu sauktas pie atbildības;

10.  nosoda ES atbalsta sniegšanu šā reģiona diktatoriem un sadarbību ar viņiem; ir ļoti kritisks par lomu, kāda ir bijusi dažādām rietumvalstu iejaukšanās darbībām pēdējos gados, veicinot konfliktu saasināšanos šajā reģionā; apgalvo, ka konfliktus šajā reģionā militārā veidā atrisināt nav iespējams; noraida tāda jēdziena izmantošanu kā „atbildība aizsargātˮ, jo tas pārkāpj starptautiskās tiesības un nepiedāvā pienācīgu juridisko pamatu, ar ko attaisno vienpusēju spēka lietošanu;

11.  stingri nosoda ieroču intensīvo tirdzniecību, kādu ES dalībvalstis īsteno ar dažādām šā reģiona valstīm, kā tas ir AK, Spānijas, Francijas un Vācijas gadījumā; prasa nekavējoties apturēt ieroču sūtījumus un militāro atbalstu Saūda Arābijai un tās koalīcijas partneriem; šajā sakarībā aicina Padomi pārbaudīt, vai nav pārkāpts ES rīcības kodekss ieroču tirdzniecības jomā, un noteikt pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka šo kodeksu pilnībā ievēro visas dalībvalstis;

12.  stingri iestājas pret bezpilota lidaparātu izmantošanu ārpustiesas un ekstrateritoriālas nogalināšanas nolūkā; prasa aizliegt bezpilota lidaparātu izmantošanu šim mērķim, ievērojot iepriekš minēto 2014. gada 27. februāra rezolūciju bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu, kuras 2.punkta a) un b) apakšpunktā ir teikts: „noraidīt un aizliegt cilvēku mērķtiecīgu nogalināšanu bez tiesas spriedumaˮ un „panākt, lai dalībvalstis, pildot savas juridiskās saistības, neveic cilvēku nelikumīgu mērķtiecīgu nogalināšanu vai nepalīdz šādu nogalināšanu veikt citām valstīmˮ;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām, Jemenas valdībai un Persijas līča sadarbības padomei un ANO ģenerālajai asamblejai.