Процедура : 2016/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0152/2016

Внесени текстове :

B8-0152/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Обяснение на вота
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0066

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 91k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.513v01-00
 
B8-0152/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2016/2515(RSP))


Алън Смит, Бодил Валеро, Игор Шолтес, Барбара Лохбилер от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2016/2515(RSP))  
B8-0152/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Йемен и по-специално резолюцията от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен(1);

–  като взе предвид съвместното изявление от 10 януари 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на вътрешните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и на члена на комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно нападението срещу здравния център на „Лекари без граници“ в Йемен;

–  като взе предвид изявлението от 15 декември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно възобновяването на преговорите с посредничеството на ООН относно Йемен и съвместното изявление от 2 октомври 2015 г. на заместник-председателя/върховен представител, Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно Йемен;

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2201(2015), 2204 (2015), 2216 (2015) относно Йемен и 2140 (2014) за налагане на санкции;

–  като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно Йемен, изготвен в съответствие с Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД относно положението в Йемен от 20 март, 26 март, 1 април, 26 април и 9 юни 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 20 април 2015 г.,

–  като взе предвид изявленията от 10 януари 2016 г. и от 8 януари 2016 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от март 2015 г. насам и след началото на ръководената от Саудитска Арабия намеса в Йемен хуманитарната криза в тази държава достигна катастрофални измерения – тя е по-голяма от на която и да било друга по света, що се отнася до броя на непосредствено засегнатите лица;

Б.  като има предвид, че въздушните удари, извършвани от Саудитска Арабия, се оказаха крайно произволни, като са бомбардирани множество болници, училища, пазари, складове със зърнени храни, пристанища, сватби, лагер за вътрешно разселени лица и обекти от световното културно и природно наследство, като всичко това са военни престъпления, а последните за момента примери са случаите на документирана употреба на касетъчни боеприпаси в гъсто населени жилищни райони от 6 януари 2016 г.;

В.  като има предвид, че блокадата по въздух, вода и суша, наложена от Саудитска Арабия и нейните съюзници, също така сериозно засили лишенията и едва наскоро беше променена, за да се даде възможност за доставки на много ограничени количества основна хуманитарна помощ;

Г.  като има предвид, че конфликтът между частта от населението, принадлежаща към Хути, и йеменското централно държавно управление има исторически корени, които отчасти се основават на оплакванията на Хути за дискриминация, социална, икономическа и политическа маргинализация и опити да се разпространява вахабитската идеология в Йемен; като има предвид, че сходни въоръжени конфликти, макар и с по-малък интензитет, са настъпвали в миналото;

Д.  като има предвид, че липсата на политическо приобщаване създаде условия за възхода на милицията на Хути от северната част на страната, която използва вакуума в управлението и по отношение на сигурността и превзе столицата Сана през септември 2014 г., като принуди президента на Йемен, Абд Рабу Мансур Хади, да избяга в Саудитска Арабия;

Е.  като има предвид, че Държавният департамент на САЩ открито заяви подкрепата си за ръководената от Саудитска Арабия коалиция и осигурява обмен на разузнавателни данни, насочен към подпомагане и консултиране и логистична подкрепа, а правителството на Обединеното Кралство обучава саудитски пилоти и не отрича, че британски съветници са присъствали в командните зали по време на саудитските нападения в Йемен; като има предвид, че коалицията до момента не успява да възстанови сигурността и стабилността в държавата или да върне президента Абд Рабу Мансур Хади на власт;

Ж.  като има предвид, че според ООН хиляди цивилни са били убити или ранени през 2015 г., а войната е довела до вътрешното разселване на повече от 2,5 милиона йеменски граждани; като има предвид, че над 20 милиона души — 80% от населението — се нуждаят от някакъв вид хуманитарна закрила или помощ; като има предвид, че повече от 2,2 милиона деца страдат или са изложени на риск от недохранване, а приблизително 14,4 милиона души понастоящем са в положение на продоволствена несигурност;

З.  като има предвид, че въздушните удари са унищожили голяма част от основната инфраструктура, като мостове, пътища, резервоари за вода, далекосъобщителни станции и електроцентрали, в една държава, която още преди войната беше сред най-слабо развитите; като има предвид, че многобройни исторически паметници и археологически обекти също са били непоправимо увредени или унищожени, включително части от стария град Сана, обект от световното наследство на ЮНЕСКО;

И.  като има предвид, че поради продължаващата морска блокада се осъществява едва 15% от обема на вноса от периода преди кризата в държава, която зависи от вноса за удовлетворяването на 90% от потребностите си от храна; като има предвид, че 10 от 22-те провинции в Йемен са били класифицирани от Световната продоволствена програма като намиращи се в „бедствено“ положение от гледна точка на продоволствената сигурност — на ръба на „гладуване“;

Й.  като има предвид, че блокирането на превозите на гориво парализира доставките на електричество в страната и води до принудително масово затваряне на болници и училища; като има предвид, че най-спешен проблем представлява фактът, че блокадата е спряла работата на водните помпи, в резултат на което общият брой на йеменските граждани без достъп до чиста питейна вода или канализация достига 16 милиона души – близо две трети от населението, което има ужасни последици за разпространението на болести, включително холера и треска „Денга“;

К.  като има предвид, че според УНИЦЕФ конфликтът в Йемен има също така тежко отражение върху достъпа на децата до образование, който е прекратен за близо 2 милиона деца, като 3 584 училища – или всяко четвърто училище – са затворени; като има предвид, че 860 от тези училища са увредени или се използват за подслон на разселени лица;

Л.  като има предвид, че беше обявено общонационално примирие на 15 декември 2015 г., което обаче впоследствие масово се нарушава; като има предвид, че мирните преговори, проведени от воюващите страни в Швейцария в средата на декември 2015 г., не доведоха до съществен пробив с оглед на прекратяването на конфликта; като има предвид, че възобновяването на ръководените от ООН преговори за мир под егидата на пратеника на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, насрочено за 14 януари 2016 г., е временно отложено на фона на продължаващото насилие;

М.  като има предвид, че макар Саудитска Арабия да се ангажира през април 2015 г. да финансира възлизащия на 274 милиона щатски долара фонд на ООН за спешна хуманитарна помощ за Йемен, до момента дори и част от тези пари не са преведени на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси; като има предвид, че макар ООН да отправи апел през юни 2015 г. за събирането на 1,6 милиарда щатски долара, за да може да се помогне на 11,7 милиона души, към 18 ноември 2015 г. само 43% от средствата са пристигнали;

Н.  като има предвид, че ЕС предостави 52 милиона евро под формата на нова хуманитарна помощ за кризата в Йемен и нейното въздействие в Африканския рог през 2015 г.;

О.  като има предвид, че според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) Саудитска Арабия е сред четирите държави с най-големи военни разходи в света, като е налице нарастване със 17% на покупките през 2014 г.;

П.  като има предвид, че Ал Кайда на Арабския полуостров (AQAP) и ИД/Даеш успяха да се възползват от влошаването на политическото положение и на положението със сигурността в Йемен, като разшириха присъствието си и представляват допълнителна заплаха за стабилността и сигурността в региона;

Р.  като има предвид, че през януари 2016 г. Оман затвори двата си пропускателни пункта на границата с Йемен поради страх от въоръжени нападения, с което лиши йеменските граждани от единствената неограничена възможност за напускане на държавата по суша и до голяма степен ги изолира от външния свят;

С.  като има предвид, че държавите — членки на ЕС, по-специално Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия и Белгия, продължиха да разрешават трансфера на оръжия и свързани с тях изделия към Саудитска Арабия след началото на войната; като има предвид, че Франция подписа поредица от стратегически договори за големи суми със Саудитска Арабия през есента на 2015 г.; като има предвид, че от 2015 г. насам Обединеното кралство е издало над 100 лиценза за износ на оръжие за Рияд, по-голямата част от които по същество са за бойни самолети и бомби за кралските военновъздушни сили на Саудитска Арабия, като последните правителствени доклади показват, че стойността на лицензите в Обединеното Кралство за износ в Саудитска Арабия е достигнала изключително високо равнище – над 1 милиарда британски паунда, под формата на бомби и ракети за трите месеца от юли до септември 2015 г.;

Т.  като има предвид, че общата позиция на ЕС относно износа на оръжие изрично изключва издаването на лицензи за износ на оръжие от държавите членки, ако е налице явен риск предназначените за износ военни технологии или оборудване да бъдат използвани за извършването на сериозни нарушения на международното хуманитарно право;

У.  като има предвид, че правителството на Съединените щати продължава да се намесва пряко във войната чрез нападения с безпилотни самолети, насочени срещу бойците на Ал Кайда, като се позовава на правото си на ответни мерки след терористичните нападения от 9 ноември, въз основа на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1368 (2001) и 1372 (2001);

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с хуманитарната катастрофа, настъпваща в Йемен, която се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници и разрушаване на гражданска и медицинска инфраструктура в резултат на засилването на въздушните нападения, наземните сражения и артилерийския обстрел;

2.  решително осъжда въздушните удари и морската блокада срещу Йемен, наложена от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, и дестабилизиращите едностранни действия, предприети от Хути и военни отряди, верни на бившия президент Салех, които допълнително отслабват Йемен и региона като цяло, като създават по-добри условия за разширяване на присъствието на терористични и екстремистки организации като ИД/Даеш и AQAP и изострят и без това критичното хуманитарно положение;

3.  призовава всички страни да прекратят военното протиповоставяне незабавно и най-малкото да се споразумеят за хуманитарно затишие;

4.  подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН и настойчиво призовава всички държави да допринесат за посрещане на нуждите от хуманитарна помощ; призовава всички страни да разрешат навлизането и доставките на спешно необходима храна, лекарства, горива и друга необходима помощ, извършвани от ООН и по международните хуманитарни канали, за да се отговори на неотложните нужди на цивилното население, засегнато от кризата, в съответствие с принципа на безпристрастност, неутралност и независимост; припомня, че поради тази причина по-нататъшното облекчаване на достъпа на търговското корабоплаване до Йемен е от съществено значение;

5.  отново отправя призив към всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от преки удари по гражданската инфраструктура, по-конкретно медицински съоръжения и водоснабдителни системи, и от използване на граждански сгради за военни цели;

6.  напомня на всички страни, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право и че произволните, ако не и умишлени нападения срещу цивилно население и граждански инфраструктури се равняват на военни престъпления; подчертава значението на подобряването на сигурността на хуманитарните работници;

7.  призовава за безпристрастно и независимо разследване на всички твърдения за нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, включително последните за момента нападения срещу хуманитарни инфраструктура и персонал;

8.  изразява дълбоко възмущение от факта, че държави – членки на ЕС, продължават да разрешават предоставянето на лицензи за оръжие и военно обучение на Саудитска Арабия и на нейните коалиционни съюзници и подчертава факта, че минали, настоящи и бъдещи доставки на оръжие от държави – членки на ЕС, за Саудитска Арабия представляват не само нарушение на правно обвързващи разпоредби на ЕС относно износа на оръжие съгласно Обща позиция 944/2008, но също така нарушават няколко разпоредби на Договора за търговията с оръжие и съответното национално законодателство;

9.  подчертава, че това продължаващо издаване на лицензи и пряко военно обучение от страна на държави – членки на ЕС, могат да се считат за съучастие във военни престъпления и други тежки нарушения на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека;

10.  настоятелно призовава държавите членки незабавно да преустановят всякакво изпращане на оръжие и друга военна подкрепа за Саудитска Арабия и нейните съюзници в конфликта в Йемен; настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да постави началото на оръжейно ембарго срещу Саудитска Арабия, в контекста на войната в Йемен, на следващото заседание на Съвета по външни работи на 5 – 6 февруари 2016 г.;

11.  осъжда също така нападенията с безпилотни самолети, извършвани от САЩ, и отново заявява позицията си, че следва да има международна забрана на използването на безпилотни самолети за извършването на извънсъдебни екзекуции;

12.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат своя финансов принос към плана за хуманитарна реакция в Йемен, така че да изпълнят изискванията за финансиране за 2016 г; призовава ЕС да упражни натиск върху всички донори, така че те да изпълнят своите обещания и да осъществят бързо ангажиментите си;

13.  подчертава, че решението на конфликта може да бъде само политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори; настоятелно призовава всички страни да се включат на добра воля в нов кръг на мирни преговори под егидата на ООН във възможно най-кратък срок; подкрепя неуморните усилия на специалния пратеник на ООН, Исмаил Улд Шейх Ахмед, за провеждане на мирни преговори под егидата на ООН относно Йемен в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, резултатите на Конференцията за национален диалог, както и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално резолюции 2140 и 2216;

14.  призовава ЕС да насърчава ефективно спазването на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, както е предвидено в съответните насоки на ЕС; подчертава по-специално, че е необходимо ЕС, в политическия си диалог със Саудитска Арабия, да повдигне въпроса за необходимостта от спазване на международното хуманитарно право; призовава Съвета, в случай че този диалог не донесе резултат, да разгледа възможността за налагане на ограничителни мерки и санкции на държави или лица, замесени в нарушения на международното хуманитарно право, като например Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, в допълнение към вече съществуващите ограничителни мерки срещу лидера на Хути, Абдулмалик Ал Хути, и Ахмед Али Абдула Салех, син на сваления от власт президент на Йемен;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на специалния пратеник на Генералния секретар на ООН за Йемен, на правителствата на Йемен и на Кралство Саудитска Арабия, както и на парламентите и правителствата на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0270.

Правна информация - Политика за поверителност