Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0152/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0152/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0066

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 497kWORD 93k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.513v01-00
 
B8-0152/2016

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))


Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2016/2515(RSP))  
B8-0152/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη και ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 για την κατάσταση στην Υεμένη(1),

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Ιανουαρίου 2016 κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επίθεση σε κέντρο υγείας των ΓΧΣ στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, εκ μέρους του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) όσον αφορά την επανέναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη και την κοινή δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2015, εκ μέρους της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου της ΕΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2201(2015), 2204 (2015), 2216 (2015) σχετικά με την Υεμένη και, πιο συγκεκριμένα, την απόφαση 2140 (2014), που επιβάλλει κυρώσεις,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Υεμένη, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2140 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 20ης Μαρτίου, 26ης Μαρτίου, 1ης Απριλίου, 26ης Απριλίου και 9ης Ιουνίου 2015 εκ μέρους του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα από 20ης Απριλίου 2015 συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της 10ης Ιανουαρίου 2016 και της 8ης Ιανουαρίου 2016 εκ μέρους του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο του 2015 και την έναρξη της επέμβασης στην Υεμένη υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας η ανθρωπιστική κρίση σε αυτή τη χώρα έχει λάβει διαστάσεις καταστροφής – μεγαλύτερες από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που επλήγησαν άμεσα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιθέσεις έχει αποδειχθεί ότι γίνονται εντελώς αδιάκριτα, καθώς έχουν βομβαρδιστεί πολυάριθμα νοσοκομεία, σχολεία, αγορές, σιταποθήκες, λιμάνια, γαμήλιες εκδηλώσεις, στρατόπεδο εσωτερικά εκτοπισμένων και τόποι παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς πράγματα που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, με τελευταίο παράδειγμα την τεκμηριωμένη χρήση πυρομαχικών διασποράς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στις 6 Ιανουαρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο από αέρος, ξηράς και θαλάσσης αποκλεισμός που έχουν επιβάλει η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της ενέτεινε σοβαρά τις συνθήκες στέρησης και τροποποιήθηκε μόλις πρόσφατα για να επιτραπεί ο εφοδιασμός με πολύ περιορισμένες ποσότητες βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση μεταξύ της παράταξης των Χούτι και της κεντρικής κυβέρνησης της Υεμένης έχει ιστορικές ρίζες οι οποίες εν μέρει βασίζονται στα παράπονα των Χούτι ότι υφίστανται διακρίσεις καθώς και κοινωνική, οικονομική και πολιτική περιθωριοποίηση αλλά και στην προσπάθεια να διαδοθεί η ουαχαβιτική ιδεολογία στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες ένοπλες συγκρούσεις, αν και μικρότερης έντασης, είχαν συμβεί και στο παρελθόν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική των αποκλεισμών δημιούργησε τις συνθήκες για την άνοδο των προερχόμενων από τον βορρά ενόπλων Χούτι, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το κενό εξουσίας και ασφάλειας και κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά τον Σεπτέμβριο του 2014, αναγκάζοντας τον πρόεδρο της Υεμένης, Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί, να καταφύγει στη Σαουδική Αραβία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του στον συνασπισμό που καθοδηγεί η Σαουδική Αραβία και έχει εγκρίνει τη συνεργασία των αντίστοιχων μυστικών υπηρεσιών, με σκοπό την παροχή βοήθειας, συμβουλευτικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, ενώ η κυβέρνηση του ΗΒ εκπαιδεύει σαουδάραβες πιλότους και δεν αρνείται ότι βρετανοί σύμβουλοι ήσαν παρόντες στους επιχειρησιακούς θαλάμους κατά τη διάρκεια σαουδαραβικών αεροπορικών επιθέσεων στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω συνασπισμός δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να αποκαταστήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα ούτε να επαναφέρει τον πρόεδρο Αμπντ Ραμπού Μανσούρ Χαντί στην εξουσία·

Ζ.  λαμβάνοντας, αντιθέτως, υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, χιλιάδες πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν το 2015 και ότι ο πόλεμος οδήγησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια Υεμενίτες στον εσωτερικό εκτοπισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 εκατομμύρια άτομα –το 80% του πληθυσμού– χρειάζονται κάποιας μορφής ανθρωπιστική προστασία ή συνδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια παιδιά υποσιτίζονται ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο υποσιτισμού και περίπου 14,4 εκατομμύρια άτομα ζουν πλέον σε επισιτιστική ανασφάλεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει πολλές από τις βασικές υποδομές, όπως γέφυρες, δρόμους, δεξαμενές νερού, σταθμούς τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, σε μία χώρα που ήδη πριν από τον πόλεμο ανήκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικοί τόποι έχουν φθαρεί ή καταστραφεί ανεπανόρθωτα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της παλαιάς πόλης της Σαναά, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, στην Υεμένη φθάνει μόνο το 15% του όγκου των εισαγωγών της πριν από την κρίση, σε μια χώρα που εξαρτάται από τις εισαγωγές για το 90% των τροφίμων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, 10 από τις 22 επαρχίες της Υεμένης κατατάσσονται στη βαθμίδα «έκτακτης ανάγκης» όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια – στα πρόθυρα της βαθμίδας «λιμού»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός στην παροχή καυσίμων προκαλεί στη χώρα σοβαρά προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία οδηγούν σε μαζικό κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιο κρίσιμο πρόβλημα είναι ότι ο αποκλεισμός έχει σταματήσει τη λειτουργία των αντλιών νερού, πράγμα που ανεβάζει στα 16 εκατομμύρια (περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού) τον συνολικό αριθμό των Υεμενιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό ή σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης, με ολέθριες επιπτώσεις όσον αφορά τη διασπορά νόσων, όπως η χολέρα και ο ιός του δάγκειου πυρετού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, οι συγκρούσεις στην Υεμένη είχαν επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, η οποία έχει διακοπεί για σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά, καθώς έχουν κλείσει 3.584 σχολεία, δηλαδή το ένα στα τέσσερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 860 από αυτά τα σχολεία έχουν υποστεί ζημίες ή λειτουργούν ως καταλύματα εκτοπισμένων ατόμων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2015 κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα, η οποία όμως έκτοτε έχει παραβιαστεί ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τα εμπόλεμα μέρη στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2015 στην Ελβετία δεν οδήγησαν σε κάποιο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ισμαήλ Ουλντ Σεΐχ Άχμετ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου 2016, αναβλήθηκε προσωρινά λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που η Σαουδική Αραβία δεσμεύθηκε το 2015 ότι θα χρηματοδοτήσει ένα ταμείο έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης του ΟΗΕ για την Υεμένη, ύψους 274 εκατ. δολαρίων, καμία μεταφορά χρημάτων δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής στο Γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό των ανθρωπιστικών υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που τον Ιούνιο του 2015 ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση ποσού 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή βοήθειας σε 11,7 εκατομμύρια ανθρώπους, έως τις 18 Νοεμβρίου 2015 συγκεντρώθηκε μόνο το 43% του ποσού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 52 εκατομμύρια ευρώ ως νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στην Υεμένη και τον αντίκτυπό της στο Κέρας της Αφρικής το 2015·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI), η Σαουδική Αραβία είναι μεταξύ των τεσσάρων χωρών με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο, με αύξηση αγορών κατά 17% το 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) και το ΙΚ/ΝΤΑΕΣ κατάφεραν να επωφεληθούν από την αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία τους και συνιστώντας μία πρόσθετη απειλή στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2016, το Ομάν έκλεισε τα δύο σημεία διέλευσης των συνόρων του με την Υεμένη λόγω φόβων ένοπλων επιθέσεων, στερώντας τους Υεμενίτες από τα μοναδικά σημεία απεριόριστης εξόδου από τη χώρα και αποκλείοντάς τους σε μεγάλο βαθμό από τον υπόλοιπο κόσμο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ειδικότερα το ΗΒ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, εξακολούθησαν να εγκρίνουν τις μεταφορές όπλων και σχετικών ειδών στη Σαουδική Αραβική από την έναρξη του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία υπέγραψε σειρά στρατηγικών συμβάσεων για ποσά μεγάλου ύψους με τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το ΗΒ εξέδωσε περισσότερες από 100 άδειες για εξαγωγή όπλων στο Ριάντ, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας των οποίων αφορά πολεμικά αεροσκάφη και βόμβες για τη Βασιλική Σαουδαραβική Αεροπορία, ενώ οι τελευταίες κυβερνητικές εκθέσεις τοποθετούν την αξία των αδειών για εξαγωγές του ΗΒ στη Σαουδική Αραβία σε εκπληκτικό ύψος που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο βρετανικές λίρες για βόμβες, βλήματα και πυραύλους σε διάρκεια τριών μηνών, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2015·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγές όπλων αποκλείει ρητώς τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές όπλων από κράτη μέλη αν υπάρχει σαφής κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η εξαγόμενη στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμός για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να επεμβαίνει άμεσα στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χτυπούν μαχητές της "Αλ Κάιντα", επικαλούμενες το δικαίωμα αντιποίνων για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις 1368 (2001) και 1372 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή που εξελίσσεται στην Υεμένη και χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και την καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών λόγω της εντατικοποίησης των αεροπορικών επιδρομών, των συγκρούσεων στην ξηρά και των βομβαρδισμών·

2.  καταδικάζει έντονα τις αεροπορικές επιδρομές και τον ναυτικό αποκλεισμό της Υεμένης από τον συνασπισμό που καθοδηγεί η Σαουδική Αραβία και τις αποσταθεροποιητικές μονομερείς ενέργειες εκ μέρους των Χούτι και των στρατιωτικών μονάδων που είναι πιστές στον πρώην πρόεδρο Σαλέχ, οι οποίες εξασθενούν την Υεμένη και την περιφέρεια συνολικά, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την επέκταση τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων όπως του ΙΚ/ΝΤΑΕΣ και της ΑΚΑΧ και οξύνοντας μία ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση·

3.  καλεί όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις ένοπλες συγκρούσεις και να συμφωνήσουν τουλάχιστον σε μία ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους·

4.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, και παροτρύνει όλες τις χώρες να συνεισφέρουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση εμπορικών πλοίων στην Υεμένη·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης, καθώς και από τη χρήση μη στρατιωτικών κτιρίων για στρατιωτικούς σκοπούς·

6.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η αδιάκριτη, αν όχι σκόπιμη, στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας·

7.  απευθύνει έκκληση για την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων·

8.  εκφράζει κατάπληξη για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να χορηγούν άδειες για εξαγωγή όπλων και στρατιωτική εκπαίδευση στη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της, υπογραμμίζει δε το γεγονός ότι οι προηγούμενες, οι τωρινές και οι μελλοντικές παραδόσεις όπλων από κράτη μέλη της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία όχι μόνο συνιστούν παραβιάσεις των νομικά δεσμευτικών διατάξεων της ΕΕ περί εξαγωγής όπλων στο πλαίσιο της κοινής θέσης 944/2008 αλλά παραβιάζουν και διάφορες διατάξεις της Συνθήκης για την Εμπορία Όπλων καθώς και τη σχετική εθνική νομοθεσία·

9.  τονίζει ότι η εν λόγω συνεχιζόμενη αδειοδότηση και η στρατιωτική εκπαίδευση απευθείας από κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου και σε άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναστείλουν αμέσως κάθε μεταφορά όπλων και άλλη στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία και στους συμμάχους της κατά τη σύγκρουση στην Υεμένη· προτρέπει την Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπου να θεσπίσει εμπάργκο όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο του πολέμου στην Υεμένη, κατά την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών στις 5-6 Φεβρουαρίου 2016·

11.  καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις των ΗΠΑ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πρέπει να επιβληθεί παγκόσμια απαγόρευση στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές εκτελέσεις·

12.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές τους στο σχέδιο ανθρωπιστικής ανταπόκρισης για την Υεμένη, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις χρηματοδότησης για το 2016· παροτρύνει την ΕΕ να ασκήσει πίεση σε όλους χορηγούς βοήθειας για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους χωρίς καθυστέρηση·

13.  τονίζει ότι η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μόνο με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν, το συντομότερο δυνατό και σε πνεύμα καλής πίστης, σε ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· υποστηρίζει τις άοκνες προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Ισμαήλ Ουλντ Σεΐχ Άχμετ, για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών για την Υεμένη, με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2140 και 2216·

14.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει, ιδίως, ότι η ΕΕ πρέπει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη Σαουδική Αραβία, να εγείρει το ζήτημα της ανάγκης για συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάλογος δεν έχει αποτέλεσμα, να εξετάσει την επιβολή περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων για κράτη ή άτομα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιπλέον των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων εναντίον του ηγέτη των Χούτι, Αμπντουλμαλίκ Αλ-Χούτι, και του Αχμέτ Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ, γιου του ανατραπέντος προέδρου της Υεμένης·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, στις κυβερνήσεις της Υεμένης και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και των κρατών του Αραβικού Συνδέσμου.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου