Päätöslauselmaesitys - B8-0152/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0152/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016

Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0152/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0152/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0152/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

(2016/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta[1],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 10. tammikuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Lääkärit ilman rajoja -järjestön terveydenhuoltokeskukseen tehdystä iskusta Jemenissä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 15. joulukuuta 2015 antaman lausunnon YK:n avulla Jemenistä käytävien neuvottelujen jatkamisesta sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 2. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenistä,

–  ottaa huomioon Jemeniä koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2201(2015), 2204(2015) ja 2216(2015) sekä pakotteiden asettamista koskevan päätöslauselman 2140(2014),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140(2014) mukaisesti perustetun Jemeniä käsittelevän YK:n asiantuntijapaneelin raportin,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 20. maaliskuuta, 26. maaliskuuta, 1. huhtikuuta, 26. huhtikuuta ja 9. kesäkuuta 2015 antamat lausunnot Jemenistä,

–  ottaa huomioon neuvoston 20. huhtikuuta 2015 Jemenistä antamat päätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 10. tammikuuta 2016 ja 8. tammikuuta 2016 antamat lausunnot Jemenistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Saudi-Arabian johtaman intervention käynnistyttyä Jemenissä maaliskuussa 2015 maan humanitaarinen kriisi on saavuttanut katastrofaaliset mittasuhteet ja että kriisi on maailman pahin, kun tarkastellaan kriisin välittömässä vaikutuspiirissä olevien henkilöiden lukumäärää;

B.  toteaa, että saudien ilmaiskut ovat osoittautuneet erittäin summittaisiksi ja että niissä on pommitettu lukuisia sairaaloita, kouluja, toriaukioita, viljavarastoja, satamia, häätilaisuuksia, maan sisäisesti siirtymään joutuneiden leiriä sekä maailmanperintökohteita, mitä on pidettävä sotarikoksina; toteaa, että uusimpiin esimerkkeihin sotarikoksista kuuluu dokumentoitu rypäleammusten käyttäminen 6. tammikuuta 2016 hyvin tiiviisti asutetuilla alueilla;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian ja sen liittolaisten toteuttama ilmatilan sekä vesi- ja maareittien sulkeminen on pahentanut puutetta tuntuvasti ja että saartoa on höllennetty vasta äskettäin ja niin vähän, että perusluonteista humanitaarista apua kyetään toimittamaan vain hyvin rajatusti;

D.  toteaa, että maan huthiväestön ja Jemenin keskushallinnon välinen konflikti juontaa juurensa kaukaa menneisyydestä ja perustuu osittain siihen, että huthit ovat kokeneet joutuneensa sosiaalisesti, taloudellisesti ja poliittisesti syrjityiksi ja että Jemenissä yritetään levittää wahhabilaisuutta; toteaa, että vastaavanlaisia, joskaan ei yhtä kiivaita, aseellisia konflikteja on ilmennyt aiemminkin;

E.  toteaa, että poliittisten vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen tarjosi nousumahdollisuuden maan pohjoisosista lähtöisin oleville huthien puolisotilaallisille joukoille, jotka käyttivät hyväksi hallinnollista ja turvallisuuteen liittyvää tyhjiötä ja valloittivat maan pääkaupungin Sanaan syyskuussa 2014, jolloin Jemenin presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadi joutui pakenemaan Saudi-Arabiaan;

F.  toteaa, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö on ilmaissut julkisesti tukevansa saudien johtamaa koalitiota ja antanut sille tiedustelutietoja, kohdentamisapua, neuvoja sekä logistista tukea ja että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kouluttaa saudipilotteja eikä se kiistä, että operaatiohuoneissa on ollut läsnä brittineuvonantajia, kun saudit ovat tehneet iskuja Jemeniin; toteaa, että koalitio ei ole toistaiseksi kyennyt palauttamaan maan turvallisuutta ja vakautta eikä se ole saanut palautettua presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadin valta-asemaa;

G.  toteaa, että YK:n mukaan vuonna 2015 surmattiin tai haavoitettiin tuhansia siviilejä, ja että yli 2,5 miljoonaa jemeniläistä on joutunut sodan vuoksi siirtymään maan sisäisesti; toteaa, että yli 20 miljoonaa henkeä (80 prosenttia koko maan väestöstä) on jonkinasteisen humanitaarisen suojelemisen tai avun tarpeessa; toteaa, että yli 2,2 miljoonaa lasta elää aliravittuina tai heitä uhkaa aliravitsemus ja että noin 14,4 miljoonan henkilön ruokaturva on puutteellinen;

H.  toteaa, että ilmaiskuissa on tuhottu runsaasti perusinfrastruktuuria, kuten siltoja, maanteitä, vesisäiliöitä, televiestintäkeskuksia ja voimaloita, ja että Jemen kuului jo ennen sotaa vähiten kehittyneisiin maihin; toteaa, että monet historialliset monumentit ja arkeologiset kohteet, kuten Unescon maailmanperintökohteeksi luokitteleman Sanaan vanhan kaupungin eräät osat, ovat vahingoittuneet peruuttamattomasti tai tuhoutuneet;

I.  toteaa, että laivastosaarron jatkumisen vuoksi Jemeniin suuntautuva tuonti on vähentynyt 15 prosenttiin kriisiä edeltäneistä määristä ja että maan elintarvikehuolto perustuu 90-prosenttisesti tuontiin; toteaa, että kymmenen Jemenin 22 maakunnasta on luokiteltu Maailman elintarvikeohjelmassa elintarviketurvan suhteen hätätilassa oleviksi, eli ne ovat nälänhädän partaalla;

J.  toteaa, että polttoainetoimitusten estäminen on rampauttanut maan sähkötoimitukset ja pakottanut sulkemaan monia sairaaloita ja kouluja; toteaa kiireellisimmäksi ongelmaksi sen, että vesipumput eivät saarron vuoksi toimi, mikä merkitsee, että 16 miljoonaa jemeniläistä, lähes kaksi kolmannesta koko väestöstä, joutuu elämään ilman puhdasta juomavettä tai sanitaatiota, mikä on johtanut tautien, kuten koleran ja denguekuumeen, leviämiseen;

K.  toteaa, että Unicefin mukaan Jemenin konflikti vaikuttaa tuntuvasti myös lasten koulunkäyntimahdollisuuksiin, sillä lähes kaksi miljoonaa lasta on joutunut keskeyttämään koulunkäyntinsä, kun maassa on suljettu kaikkiaan 3 584 koulua eli joka neljäs koulu on joutunut sulkemaan ovensa; toteaa, että 860 näistä kouluista on vaurioitunut tai niihin on majoitettu siirtymään joutuneita henkilöitä;

L.  toteaa, että koko maahan julistettiin 15. joulukuuta 2015 tulitauko, jota on kuitenkin rikottu sen jälkeen laajalti; toteaa, että Sveitsissä joulukuun 2015 puolivälissä pidetyissä sotivien osapuolten rauhanneuvotteluissa ei saatu aikaan mitään läpimurtoa, joka olisi antanut viitteitä konfliktin päättymisestä; toteaa, että rauhanneuvotteluja oli määrä jatkaa 14. tammikuuta 2016 YK:n tuella ja YK:n Jemenin-lähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin johdolla, mutta asiaa on lykätty väkivaltaisuuksien jatkuessa;

M.  toteaa, että Saudi-Arabia lupasi huhtikuussa 2015 lahjoittaa 274 miljoonaa dollaria Jemeniä varten perustettuun YK:n humanitaarisen hätäavun rahastoon, mutta tästä määrästä ei ole toistaiseksi siirretty mitään YK:n humanitaaristen asiain koordinointitoimistolle; toteaa, että YK käynnisti kesäkuussa 2015 keräyskampanjan, jolla oli määrä saada kokoon 1,6 miljardia dollaria 11,7 miljoonan ihmisen auttamiseen, mutta 18. marraskuuta 2015 mennessä tästä määrästä oli saatu kerättyä vasta 43 prosenttia;

N.  ottaa huomioon, että EU myönsi vuonna 2015 52 miljoonaa euroa humanitaarista lisäapua Jemenin kriisiä ja siitä Afrikan sarvelle koituvia seurauksia varten;

O.  toteaa, että Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen (SIPRI) mukaan Saudi-Arabia kuuluu neljän eniten varoja sotilasmenoihin käyttävän maan joukkoon ja sen asehankinnat lisääntyivät 17 prosenttia vuonna 2014;

P.  toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) ja IS/Da'esh ovat päässeet hyötymään Jemenin poliittisen tilanteen ja turvallisuustilanteen romahtamisesta, ja ne ovat voimistaneet läsnäoloaan, mikä muodostaa uuden uhan alueen vakaudelle ja turvallisuudelle;

Q.  ottaa huomioon, että Oman sulki iskujen pelossa tammikuussa 2016 kaksi Jemeniin johtavaa rajanylityspaikkaansa, jolloin jemeniläiset menettivät ainoan rajoittamattoman mahdollisuutensa poistua maasta maitse, mikä merkitsi pitkälti väestön eristämistä ulkomaailmasta;

R.  toteaa, että unionin jäsenvaltiot, ja etenkin Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Italia ja Belgia, ovat sodan syttymisen jälkeen jatkaneet lupien myöntämistä Saudi-Arabiaan suuntautuville asetoimituksille ja niihin liittyvien tuotteiden toimituksille; ottaa huomioon, että Ranska allekirjoitti syksyllä 2015 Saudi-Arabian kanssa sarjan strategisia sopimuksia, joissa oli kyse suurista määristä; toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on vuodesta 2015 lähtien myöntänyt yli sata asevientilupaa Riadiin, ja että suurin osa luvista on koskenut saudien ilmavoimille tarkoitettuja taistelulentokoneita ja pommeja; toteaa hallituksen uusimpien selontekojen osoittavan, että Yhdistyneen kuningaskunnan Saudi-Arabiaa varten myöntämien lupien arvo on tyrmistyttävän suuri, sillä pommeja, ohjuksia ja raketteja vietiin miljardin punnan edestä heinä–syyskuussa 2015;

S.  toteaa, että asevientiä koskevassa unionin yhteisessä kannassa kielletään yksiselitteisesti jäsenvaltioilta asevientilupien myöntäminen, jos on olemassa selkeä vaara, että vietävää sotilasteknologiaa tai vietäviä puolustustarvikkeita saatetaan käyttää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin;

T.  toteaa, että Yhdysvaltain hallitus jatkaa välitöntä osallistumistaan sotatoimiin tekemällä miehittämättömien lentokoneiden avulla iskuja al-Qaidan joukkoja vastaan vedoten oikeuteensa kostaa syyskuun 11. päivänä tehdyt terrori-iskut YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1368(2001) ja 1372(2001) nojalla;

1.  on erittäin huolissaan Jemenissä kehkeytyvästä humanitaarisesta katastrofista, joka aiheuttaa yleistä elintarviketurvan puutteellisuutta, vakavaa aliravitsemusta, myös siviileihin, hoitohenkilökuntaan ja avustustyöntekijöihin kohdistuvia summittaisia iskuja sekä siviili- ja sairaanhoitoinfrastruktuurin tuhoutumista, kun ilmaiskut, maataistelut ja kranaattitulitus kiihtyvät;

2.  tuomitsee jyrkästi Saudi-Arabian johtaman liittoutuman ilmaiskut ja Jemeniä koskevan laivastosaarron sekä huthien ja entiselle presidentille Salehille uskollisten sotilasjoukkojen epävakautta aiheuttavat yksipuoliset toimet, jotka heikentävät entisestään Jemenin ja koko alueen tilannetta ja luovat otollisemmat edellytykset IS/Da'eshin ja AQAP:n kaltaisten terrorististen äärijärjestöjen toiminnan laajentumiselle ja pahentavat entisestään jo nyt kriittistä humanitaarista tilannetta;

3.  kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan sotilaalliset yhteenotot tai ainakin sopimaan humanitaarisesta tauosta;

4.  painottaa koordinoidun, YK:n johdolla toteutettavan humanitaarisen toiminnan tarvetta ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan kiireellisesti tarvittavien elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muun välttämättömän avun maahanpääsyn ja toimittamisen YK:n ja kansainvälisten humanitaaristen kanavien kautta, jotta voidaan vastata kriisin uhreiksi joutuneiden siviilien kiireellisiin tarpeisiin puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti; palauttaa mieliin, että siksi on olennaisen tärkeää helpottaa edelleen kauppa-alusten pääsyä Jemeniin;

5.  kehottaa jälleen kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuria, erityisesti lääkintäpalveluja ja vesijärjestelmiä, vastaan ja käyttämästä siviilirakennuksia sotilaallisiin tarkoituksiin;

6.  muistuttaa kaikkia osapuolia, että sairaalat ja lääkintähenkilöstö on nimenomaisesti suojattu kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen summittainen, ellei peräti tahallinen, kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi; korostaa, että avustustyöntekijöiden turvallisuutta on parannettava;

7.  kehottaa suorittamaan puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan kaikista väitetyistä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista mukaan lukien humanitaarisen avun infrastruktuuriin ja avustushenkilöstöön kohdistetut viimeisimmät iskut;

8.  on erittäin järkyttynyt siitä, että unionin jäsenvaltiot myöntävät edelleen asevientilupia ja antavat koulutusta Saudi-Arabian ja sen johtaman liittoutuman joukoille; korostaa, että unionin jäsenvaltioiden aiemmat ja nykyiset asetoimitukset Saudi-Arabiaan rikkovat sekä yhteisen kannan 944/2008 mukaisia oikeudellisesti sitovia unionin asevientisääntöjä että asekaupasta tehdyn sopimuksen määräyksiä ja asiasta annettua kansallista lainsäädäntöä;

9.  tähdentää, että asevientilupien myöntämisen jatkamista sekä unionin jäsenvaltioiden antamaa sotilaskoulutusta voidaan pitää osallisuutena sotarikoksiin sekä muihin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vakavaan loukkaamiseen;

10.  kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan välittömästi kaikki asetoimitukset ja muun sotilaallisen tuen antamisen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille Jemenin konfliktin yhteydessä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa asettamaan Jemenin sodan yhteydessä Saudi-Arabiaa koskevan asevientikiellon ulkoasiain neuvoston tulevassa kokouksessa 5.–6. helmikuuta 2016;

11.  tuomitsee Yhdysvaltojen miehittämättömien lentokoneiden avulla tekemät iskut ja toteaa jälleen kerran, että niiden käyttäminen mielivaltaisiin teloituksiin olisi kiellettävä kansainvälisesti;

12.  edellyttää, että unioni ja sen jäsenvaltiot vauhdittavat rahoitusosuuksiensa suorittamista Jemenin humanitaarista tilannetta varten, jotta kyetään täyttämään vuotta 2016 koskevat rahoitusodotukset; kehottaa EU:ta painostamaan kaikkia avunantajia lunastamaan antamansa lupaukset nopeasti ja mitä pikimmiten;

13.  korostaa, että konfliktiin on olemassa vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluratkaisu; kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan vilpittömässä mielessä YK:n johtamien rauhanneuvottelujen uuden neuvottelukierroksen mahdollisimman pian; kannattaa YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheika Ahmedin tinkimättömiä ponnisteluja YK:n tukemana käytävien Jemeniä koskevien rauhanneuvottelujen jatkamiseksi Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen, kansallisen vuoropuhelukonferenssin sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja etenkin päätöslauselmien 2140 ja 2216 mukaisesti;

14.  kehottaa EU:ta edistämään tehokkaasti ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, sellaisena kuin siitä säädetään asiaa koskevissa EU:n suuntaviivoissa; korostaa erityisesti, että EU:n on tuotava esiin Saudi-Arabian kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa tarve noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa siltä varalta, että vuoropuhelussa ei saada aikaan tuloksia neuvostoa harkitsemaan rajoitusten ja pakotteiden asettamista kansainvälistä humanitaarista oikeutta loukkaaville henkilöille ja valtioille, kuten Saudi-Arabialle ja Yhdistyneille arabiemiirikunnille; toteaa, että rajoitteita on jo asetettu huthipäällikkö Abdulmalik al-Houtille ja syrjäytetyn Jemenin presidentin pojalle Ahmed Ali Abdullah Salehille;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettiläälle, Jemenin ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.