Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0152/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0152/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0066

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 561kWORD 92k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.513v01-00
 
B8-0152/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP))


Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP))  
B8-0152/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu un it īpaši 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par stāvokli Jemenā(1),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2016. gada 10. janvāra kopīgo paziņojumu par uzbrukumu Médecins Sans Frontières (“Ārsti bez robežām”) veselības centram Jemenā,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2015. gada 15. decembra paziņojumu par ANO atviegloto sarunu par Jemenu atsākšanu un Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2015. gada 2. oktobra kopīgo paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu (Nr. 2201(2015), 2204(2015) un 2216 (2015)) un rezolūciju Nr. 2140(2014), ar ko tiek uzliktas sankcijas,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavojusi ANO ekspertu grupa Jemenas jautājumā, kura izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 2140(2014),

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 20. marta, 26. marta, 1. aprīļa, 26. aprīļa un 9. jūnija paziņojumus par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 10. janvāra un 2016. gada 8. janvāra paziņojumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā kopš 2015. gada marta un Saūda Arābijas vadītās intervences Jemenā sākuma humanitārā krīze šajā valstī ir sasniegusi katastrofālus apmērus — lielākus nekā jebkur citur pasaulē krīzes tieši skarto cilvēku skaita ziņā;

B.  tā kā Saūda Arābijas no gaisa veiktie uzbrukumi ir izrādījušies neselektīvi, jo tika bombardētas daudzas slimnīcas, skolas, tirgi, graudu noliktavas, ostas, kāzas, valsts iekšienē pārvietoto personu nometnes un pasaules mantojuma vietas, un līdz ar to visi šie uzbrukumi ir uzskatāmi par kara noziegumiem, kuru visnesenākie piemēri ir dokumentēta kasešu munīcijas izmantošana biezi apdzīvotos dzīvojamos rajonos 2016. gada 6. janvārī;

C.  tā kā Saūda Arābijas un tās sabiedroto noteiktā gaisa, ūdens un zemes ceļu blokāde pastiprina nenodrošinātību un tā kā tikai nesen tā tika mainīta, lai atļautu dažas ļoti neliela apmēra humanitārās pamatpalīdzības piegādes;

D.  tā kā konfliktam starp Jemenas iedzīvotāju hūsītu daļu un Jemenas centrālo valdību ir vēsturiskas saknes, kas daļēji balstās uz hūsītu aizvainojumu par diskrimināciju un sociālo, ekonomisko un politisko marginālizāciju un mēģinājumiem Jemenā izplatīt vahābisma ideoloģiju; tā kā līdzīgi, lai gan zemākas intensitātes bruņoti konflikti jau ir notikuši iepriekš;

E.  tā kā politiskās iekļaušanas trūkums radīja priekšnoteikumus hūsītu paramilitāro grupējumu ietekmes pieaugumam, kuri ieradās no valsts ziemeļiem un, izmantojot pārvaldības un drošības vakuumu, 2014. gada septembrī sagrāba galvaspilsētu Sanu, liekot Jemenas prezidentam Abd Rabbu Mansour Hadi bēgt uz Saūda Arābiju;

F.  tā kā ASV Valsts departaments ir publiski paziņojis par savu atbalstu Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai un ir sniedzis atbalstu, daloties izlūkinformācijā, sniedzot konkrētiem mērķiem paredzētu palīdzību un nodrošinot konsultatīvu un loģistikas atbalstu, savukārt Apvienotās Karalistes valdība apmāca Saūda Arābijas pilotus un nenoliedz Lielbritānijas konsultantu klātbūtni operatīvajās telpās laikā, kad Saūda Arābija veic reidus Jemenā; tā kā koalīcijai līdz šim nav izdevies valstī atjaunot drošību un stabilitāti, nedz arī atjaunot pie varas prezidentu Abd Rabbu Mansour Hadi;

G.  tā kā tā vietā saskaņā ar ANO sniegto informāciju 2015. gadā tika nogalināti vai ievainoti tūkstošiem civiliedzīvotāju un kara rezultātā valsts iekšienē tika pārvietoti vairāk nekā 2,5 miljoni Jemenas iedzīvotāju; tā kā vairāk nekā 20 miljoniem cilvēku, proti, 80 % valsts iedzīvotāju, ir nepieciešama kaut kāda veida humānā aizsardzība vai palīdzība; tā kā vairāk nekā 2,2 miljoni bērnu cieš no uztura nepietiekamības vai ir pakļauti tās riskam un aptuveni 14,4 miljoni cilvēku pašlaik cieš no nedrošības attiecībā uz uztura pieejamību;

H.  tā kā no gaisa veiktie uzbrukumi valstī, kas jau pirms kara bija viena no vismazāk attīstītajām valstīm, ir iznīcinājuši daudzus pamatinfrastruktūras objektus, tādus kā tilti, ceļi, ūdenstvertnes, telekomunikāciju centrāles un spēkstacijas; tā kā ir neatgriezeniski bojāti vai iznīcināti arī daudzi vēstures pieminekļi un arheoloģiskās vietas, tostarp daļa no Sanas vecpilsētas, kas ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauts objekts;

I.  tā kā joprojām turpinās jūras blokāde, kurai cauri izkļūst tikai 15 % no pirmskrīzes importa apjoma, un tas notiek valstī, kas pārtikas izstrādājumu ziņā 90 % apmērā ir atkarīga no importa; tā kā saskaņā ar Pasaules pārtikas programmu 10 no 22 Jemenas muhāfazām pārtikas nodrošinājuma ziņā ir klasificētas kā tādas, kas atrodas kritiskā līmenī, proti, uz bada robežas;

J.  tā kā degvielas pārvadājumu bloķēšana traucē valsts elektroapgādi, tādējādi izraisot slimnīcu un skolu masveida slēgšanu; tā kā visjaunākā problēma ir tā, ka šī blokāde ir pārtraukusi ūdens pumpju darbību, kā rezultātā 16 miljoniem, proti, gandrīz divām trešdaļām, Jemenas iedzīvotāju nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un sanitārija, kas lielā mērā veicina slimību, tostarp holeras un tropu drudža, izplatīšanos;

K.  tā kā saskaņā ar UNICEF sniegto informāciju konflikts Jemenā ir būtiski ietekmējis arī izglītības pieejamību bērniem, jo 3584 jeb vienas ceturtās daļas skolu slēgšanas rezultātā izglītība vairs nav pieejama aptuveni 2 miljoniem bērnu; tā kā 860 no šīm skolām ir sapostītas vai arī tajās ir izmitinātas pārvietotās personas;

L.  tā kā 2015. gada 15. decembrī tika paziņots par uguns pārtraukšanu visā valstī, taču šis paziņojums ļoti bieži netiek ievērots; tā kā 2015. gada decembra vidū Šveicē notikušajās miera sarunās karojošajām pusēm neizdevās panākt nekādu būtisku progresu attiecībā uz konflikta izbeigšanu; tā kā 2016. gada 14. janvārī paredzētā ANO vadīto miera sarunu atsākšana ANO sūtņa Jemenā Ismail Ould Cheikh Ahmed aizbildnībā tika uz laiku atlikta nepārtrauktās vardarbības dēļ;

M.  tā kā, neraugoties uz to, ka 2015. gada aprīlī Saūda Arābija apsolīja piešķirt USD 274 miljonu finansējumu Jemenai paredzētajam ANO ārkārtas humānās palīdzības fondam, ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojam līdz šim nekas no šīs summas nav pārskaitīts; tā kā, neraugoties uz ANO 2015. gada jūnijā izteikto aicinājumu rast USD 1,6 miljardus, lai tā varētu palīdzēt 11,7 miljoniem cilvēku, 2015. gada novembrī bija savākti tikai 43 % no prasītās summas;

N.  tā kā ES kā jaunu humāno palīdzību krīzes pārvarēšanai Jemenā un tās ietekmes uz Āfrikas ragu novēršanai 2015. gadā nodrošināja EUR 52 miljonus;

O.  tā kā saskaņā ar Stokholmas Starptautiskā miera pētniecības institūta (SIPRI) sniegto informāciju Saūda Arābija ir viena no četrām valstīm, kuru militārie izdevumi ir vislielākie pasaulē, un tā kā tās militāro pirkumu apmērs 2014. gadā bija palielinājies par 17 %;

P.  tā kā Al Qaeda Arābijas pussalā un IS/Daesh ir spējušas izmantot politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos Jemenā, paplašinot savu klātbūtni un radot papildu draudus reģiona stabilitātei un drošībai;

Q.  tā kā 2016. gada janvārī Omāna, baidoties no paramilitāro grupējumu uzbrukumiem, slēdza abus savus robežšķērsošanas punktus starp Omānu un Jemenu, tādējādi atņemot Jemenas iedzīvotājiem vienīgo neierobežoto iespēju izceļot no valsts pa sauszemi un lielā mērā viņus nošķirot no ārpasaules;

R.  tā kā ES dalībvalstis, it īpaši Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija, Itālija un Beļģija, kopš kara sākuma turpināja atļaut ieroču un ar tiem saistītu priekšmetu nosūtīšanu uz Saūda Arābiju; tā kā 2015. gada rudenī Francija parakstīja vairākus apjomīgus stratēģiskus līgumus ar Saūda Arābiju; tā kā kopš 2015. gada Apvienotā Karaliste ir izsniegusi vairāk nekā 100 licences ieroču eksportam uz Rijādu, no kuriem vērtības ziņā lielākā daļa ir paredzēta Saūda Arābijas Karalisko gaisa spēku kaujas lidmašīnām un bumbām, un tā kā saskaņā ar jaunākajiem valdības ziņojumiem to licenču vērtība, kuras laikposmā no 2015. gada jūlija līdz septembrim Apvienotā Karaliste izsniegusi Saūda Arābijai, sasniedz pārsteidzoši augstu apjomu — vairāk nekā GBP 1 miljardu bumbās, spārnotajās raķetēs un parastajās raķetēs;

S.  tā kā ES kopējā nostāja attiecībā uz ieroču eksportu skaidri paredz, ka ES dalībvalstis neizsniedz ieroču eksporta licences, ja pastāv skaidrs risks, ka eksportējamās militārās tehnoloģijas vai aprīkojumu var izmantot smagiem starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

T.  tā kā ASV valdība turpina īstenot tiešu intervenci karā, ar bezpilota lidaparātu palīdzību veicot uzbrukumus Al Qaeda paramilitārajiem grupējumiem, aizbildinoties ar tiesībām atdarīt par 11. septembra teroristu uzbrukumiem, pamatojoties uz ANO Drošības padomes rezolūcijām Nr. 1368(2001) un 1372(2001),

1.  pauž nopietnas bažas par humanitāro katastrofu, kas vēršas plašumā Jemenā un kam ir raksturīga plaši izplatīta nedrošība attiecībā uz uztura pieejamību un akūta uztura nepietiekamība, neselektīvi uzbrukumi civiliedzīvotājiem un medicīniskajam un palīdzības sniegšanas personālam un civilās un medicīniskās infrastruktūras iznīcināšana, kuru izraisa no gaisa veikto uzbrukumu un sauszemes cīņu un apšaudes pastiprināšanās;

2.  stingri nosoda Saūda Arābijas vadītās koalīcijas veiktos uzbrukumus no gaisa un Jemenai noteikto jūras blokādi un hūsītu un bijušajam prezidentam Ali Abdullah Saleh uzticamo militāro vienību īstenotās vienpusējās destabilizējošās darbības, kas vēl vairāk novājina valsti un visu reģionu kopumā, radot labākus apstākļus teroristu un ekstrēmistu organizāciju, tādu kā IS/Da’esh un Al Qaeda Arābijas pussalā, ekspansijai un pasliktinot jau tā kritisko humanitāro situāciju;

3.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses nekavējoties pārtraukt militāro konfrontāciju un vismaz vienoties par humanitāro pauzi;

4.  uzsver, ka ir nepieciešama koordinēta humānās palīdzības sniegšana ANO vadībā, un mudina visas valstis sniegt ieguldījumu humanitāro vajadzību apmierināšanā; mudina visas puses saskaņā ar objektivitātes, neitralitātes un neatkarības principu, izmantojot ANO un starptautisko humanitāro organizāciju kanālus, ļaut ievest valstī un piegādāt steidzami nepieciešamo pārtiku, medikamentus, degvielu un ļaut sniegt cita veida nepieciešamo palīdzību, lai apmierinātu krīzes skarto civiliedzīvotāju steidzamās vajadzības; atgādina, ka tādēļ ir ļoti svarīgi vēl vairāk atvieglot kravu komercpārvadājumu piekļuvi Jemenai;

5.  atkārtoti aicina visas konfliktā iesaistītās puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un atturēties no tiešas uzbrukumu mērķēšanas uz civilo infrastruktūru, it īpaši medicīniskajām telpām un aprīkojumu un ūdensapgādes sistēmām, kā arī no civilo ēku izmantošanas militāriem mērķiem;

6.  atgādina visām pusēm, ka slimnīcu un medicīniskā personāla aizsardzību skaidri paredz starptautiskās humanitārās tiesības un ka neselektīva, reizēm pat apzināta, uzbrukumu mērķēšanas uz civiliedzīvotājiem un civilo infrastruktūru ir kara noziegums; uzsver, ka ir ļoti svarīgi uzlabot palīdzības sniedzēju drošību;

7.  prasa veikt objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu attiecībā uz visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, tostarp visnesenākajiem uzbrukumiem, kuru mērķis bija humanitārā infrastruktūra un personāls;

8.  ir dziļi satriekts par to, ka ES dalībvalstis turpina atļaut ieroču licenču izsniegšanu un militārās apmācības nodrošināšanu Saūda Arābijai un tās koalīcijas sabiedrotajiem, un uzsver, ka ES dalībvalstu iepriekš, pašlaik un nākotnē īstenotās ieroču piegādes šai valstij ir ne tikai Kopējā nostājā Nr. 944/2008 paredzēto juridiski saistošo noteikumu, bet arī vairāku Ieroču tirdzniecības nolīguma noteikumu un attiecīgo valsts tiesību aktu pārkāpums;

9.  uzsver, ka šo ES dalībvalstu joprojām īstenoto licenču izsniegšanu un tiešo militāro apmācību var uzskatīt par līdzdalību kara noziegumos un citiem smagiem starptautisko humanitāro tiesību un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem;

10.  mudina dalībvalstis nekavējoties apturēt visas ieroču nosūtīšanas un jebkādu citu militāro atbalstu Saūda Arābijai un tās sabiedrotajiem konfliktā Jemenā; mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos nākamajā Ārlietu padomes sanāksmē, kas notiks 2016. gada 5. un 6. februārī, ierosināt ieroču embargo pret Saūda Arābiju saistībā ar karu Jemenā;

11.  nosoda arī ASV uzbrukumus, izmantojot bezpilota lidaparātus, un atkārto savu nostāju, ka starptautiskā līmenī ir jāaizliedz to izmantošana nogalināšanai bez tiesas sprieduma;

12.  prasa ES un tās dalībvalstīm palielināt finansiālo ieguldījumu Plāna reaģēšanai uz humanitāro krīzi Jemenā īstenošanā, lai apmierinātu 2016. gada vajadzības pēc finansējuma; mudina ES izdarīt spiedienu uz visiem līdzekļu devējiem, lai tie pildītu savus solījumus un bez vilcināšanās nodrošinātu solītos līdzekļus;

13.  uzsver, ka konfliktam var būt tikai politisks, iekļaujošs un sarunu ceļā rasts risinājums; mudina visas puses pēc iespējas drīzāk godprātīgi iesaistīties jaunā ANO vadītā miera sarunu kārtā; atbalsta ANO īpašā sūtņa Ismail Ould Cheikh Ahmed nerimstošos centienus uzturēt ANO atvieglotās miera sarunas par Jemenu saskaņā ar Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvu, Nacionālā dialoga konferences rezultātiem un attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām, it īpaši rezolūcijām Nr. 2140 un 2216;

14.  prasa ES efektīvi veicināt starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kā noteikts attiecīgajās ES pamatnostādnēs; it īpaši uzsver, ka Eiropas Savienībai politiskajā dialogā ar Saūda Arābiju ir jāizvirza jautājums par nepieciešamību ievērot starptautiskās humanitārās tiesības; aicina Padomi gadījumā, ja šāds dialogs nesniegs nekādus rezultātus, apsvērt iespēju papildus ierobežojošajiem pasākumiem, kas jau noteikti pret hūsītu līderi Abdulmalik Al-Houti un gāztā Jemenas prezidenta dēlu Ahmed Ali Abdullah Saleh, piemērot ierobežojošus pasākumus un sankcijas attiecībā uz starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos iesaistītām valstīm vai privātpersonām, piemēram, Saūda Arābiju un Apvienotajiem Arābu Emirātiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra īpašajam sūtnim Jemenā, Jemenas un Saūda Arābijas Karalistes valdībām, kā arī Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Arābu valstu līgas valstu parlamentiem un valdībām.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika