Предложение за резолюция - B8-0153/2016Предложение за резолюция
B8-0153/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Йемен

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Такис Хаджигеоргиу, Филиз Хакъева Хюсменова, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Хавиер Нарт, Норика Николай, Урмас Пает, Йозо  Радош, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0151/2016

Процедура : 2016/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0153/2016
Внесени текстове :
B8-0153/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0153/2016

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2016/2515(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално резолюцията от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен[1],

–  като взе предвид съвместното изявление от 10 януари 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис относно нападението срещу здравния център на организацията „Лекари без граници“ в Йемен,

–  като взе предвид изявлението от 15 декември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно възобновяването на разговорите относно Йемен при посредничеството на ООН и съвместната декларация от 2 октомври 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Европейската комисия, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис относно Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Йемен, и по-специално тези от 20 април 2015 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции № 2216 (2015 г.), № 2201 (2015 г.) и № 2140 (2014 г.),

–  като взе предвид изявленията на говорителя на генералния секретар на ООН от 10 януари 2016 г. и 8 януари 2016 г. относно Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че драматичното хуманитарно положение в Йемен, произтичащо от водената от Саудитска Арабия военна интервенция, при която бяха използвани касетъчни бомби, и текущите политически, икономически, хуманитарни и свързани със сигурността предизвикателства, които засягат населението на страната, имат сериозни последици за региона и представляват заплаха за международния мир и сигурност; като има предвид, че цивилното население в Йемен, което вече е засегнато от бедствени условия на живот, е първата жертва на настоящата ескалация на военните действия;

Б.  като има предвид, че според говорителя на върховния комисар на ООН за правата на човека от началото на водената от Саудитска Арабия намеса в края на март 2015 г. са регистрирани 8 119 жертви сред цивилното население — 2 795 убити и 5 324 ранени; като има предвид, че сред жертвите има стотици жени и деца; като има предвид, че хуманитарните последици за цивилното население от продължаващите бойни действия между различни милиции, от бомбардировките и прекъсването на основни услуги достигат тревожни размери;

В.  като има предвид, че съгласно данните на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) конфликтът е довел до вътрешно разселване на над 2,51 милиона йеменци; като има предвид, че 21,1 милиона души — 80 процента от населението — се нуждаят от някакъв вид хуманитарна закрила или помощ; като има предвид, че повече от 2,2 милиона деца страдат или са изложени на риск от недохранване и приблизително 14,4 милиона души живеят понастоящем в условията на продоволствена несигурност;

Г.  като има предвид, че има много сигнали, че въздушни нападения са засегнали граждански обекти, включително болници, училища, пазари, зърнохранилища, пристанища и лагер за разселени лица, като тежко са повредили основна инфраструктура за доставянето на помощи и са допринесли за големия недостиг на храна и гориво в страната; като има предвид, че болница в Северен Йемен, подкрепяна от „Лекари без граници“ (MSF), е била бомбардирана на 10 януари 2016 г., което е довело до поне петима убити, дванайсетина ранени, включително персонал на MSF, и големи щети за медицинските съоръжения; като има предвид, че това е последното от поредица нападения срещу здравни заведения;

Д.  като има предвид, че морската блокада възпрепятства достъпа до жизненоважна хуманитарна помощ на цивилното население, което спешно се нуждае от храна, вода и медицински консумативи; като има предвид, че според източниците на ООН само 15% от обема на вноса отпреди кризата успява да достигне до страната, която е зависима от внос за 90% от своите доставки на храни; като има предвид, че 10 от 22-те провинции в Йемен са били класифицирани от Световната продоволствена програма като „спешни“ от гледна точка на продоволствената сигурност, което е едно ниво преди „глад“;

Е.  като има предвид, че танкери, превозващи бензин, дизелово гориво и мазут също са спирани рутинно от морската блокада, като по този начин се ограничава електроснабдяването в страната и се стига до принудително масово затваряне на болници и училища; като има предвид, че най-неотложният проблем е, че блокадата е предизвикала спирането на водните помпи;

Ж.  като има предвид, че според Оxfam бойните действия и ембаргото са причина 3 милиона йеменци да нямат достъп до чиста вода от март 2015 г. насам, като така общият брой на хората, които нямат достъп до питейна вода и канализация достига 16 милиона души, което се равнява на почти две трети от населението и води до страшни последици от гледна точка на разпространението на болести, включително холера и денга;

З.  като има предвид, че според организацията „Спасете децата“ болниците в поне 18 от 22-те провинции са затворени или тежко засегнати в резултат на военните действия или липсата на гориво; като има предвид, по-специално, че 153 здравни центъра, които преди са осигурявали храна за повече от 450 000 изложени на риск деца са закрити, както и 158 клиники за извънболнично лечение, които са предоставяли основни здравни грижи на близо половин милион деца под петгодишна възраст;

И.  като има предвид, че според УНИЦЕФ конфликтът в Йемен има сериозно отражение и върху достъпа на децата до образование, тъй като образователната система е блокирана за близо 2 милиона деца, като 3 584 училища, или едно от всеки четири, са затворени; като има предвид, че 860 от тези училища са повредени или предоставят подслон на разселени лица;

Й.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. беше обявено прекратяване на огъня в национален мащаб, но оттогава то беше многократно нарушено, и като има предвид, че мирните разговори, проведени от воюващите страни в средата на декември 2015 г. в Швейцария, не успяха да доведат до значителна стъпка към прекратяването на конфликта; като има предвид, че възобновяването на водените от ООН мирни преговори под егидата на пратеника на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед, които бяха насрочени за 14 януари 2016 г., бяха временно отложени в условията на продължаващо насилие;

К.  като има предвид, че запазването на настоящото прекратяване на военните действия е подходящата реакция, за да се предотвратят нови жертви сред цивилното население и унищожаването на важни граждански инфраструктурни обекти; като има предвид, че то предлага също възможност за пълно предоставяне на достъп до спешна помощ, за да се отговори на безпрецедентните нужди на йеменското население;

Л.  като има предвид, че през април 2015 г. Саудитска Арабия заяви, че изцяло ще финансира фонд на ООН за спешна хуманитарна помощ за Йемен в размер на 274 милиона щатски долара, но досега на Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси не са прехвърлени никакви средства; като има предвид, че през юни 2015 г. ООН отправи апел за набиране на 1,6 милиарда щатски долара, които да й помогнат да предостави помощ на 11,7 милиона души, но към 18 ноември 2015 г. организацията е получила само 43% от общо необходимите средства;

М.  като има предвид, че през 2015 г. ЕС предостави 12 милиона евро допълнителна хуманитарна помощ за кризата в Йемен и за подпомагане на смекчаването на нейното въздействие върху региона на Африканския рог; като има предвид, че ЕС ще предостави до 2 милиона евро за създаването на Механизъм на ООН за проверка и инспекция за търговското корабоплаване до Йемен, като по този начин ще се улесни безпрепятственият приток на търговски стоки и хуманитарна помощ за Йемен;

1.  изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници, и от разрушаването на гражданска и медицинска инфраструктура в резултат на увеличаването на въздушните удари, наземните военни действия и артилерийския обстрел, въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен;

2.  подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН и настойчиво приканва всички държави да допринесат за задоволяване на нуждите от хуманитарна помощ; настоятелно призовава всички страни да разрешат влизането и предоставянето на спешно необходима храна, лекарства, горива и друга необходима помощ чрез канали на ООН и на международни хуманитарни организации, за да се посрещнат неотложните нужди на цивилното население, засегнато от кризата, в съответствие с принципите на безпристрастност, неутралност и независимост; припомня също така, че по тази причина от съществено значение е по-нататъшното облекчаване на достъпа на търговското корабоплаване до Йемен;

3.  призовава всички страни в конфликта да позволят неограничен и безпрепятствен достъп на хуманитарни работници и помощ за населението на Йемен, което отчаяно се нуждае от жизненоважна помощ, и следователно призовава за хуманитарно затишие, което да позволи на животоспасяваща помощ спешно да достигне до народа на Йемен;

4.  повтаря своя призив към всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу гражданска инфраструктура, по-конкретно здравни заведения и водни системи, и от използване на граждански сгради за военни цели;

5.  напомня на всички страни, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени от международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и гражданска инфраструктура съставляват военно престъпление; подчертава значението на подобряването на сигурността на хуманитарните работници, така че те да могат да реагират на нападения по-ефективно; призовава за безпристрастно и независимо разследване на всички предполагаеми нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, включително последните нападения срещу хуманитарна инфраструктура и персонал; призовава заместник-председателя/върховен представител да инициира налагането на европейско оръжейно ембарго по отношение на Саудитска Арабия с оглед на сериозното естество на посочените твърдения и обстоятелството, че продължаването на продажбата на оръжия отговаря на критерии две, четири и шест от Общата позиция № 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г.;

6.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат своя финансов принос към Плана на ООН за хуманитарна реакция за Йемен, така че да се посрещнат нуждите от финансиране за 2016 г.; настоятелно призовава ЕС да упражни натиск върху всички донори да изпълнят своите обещания и незабавно да спазят ангажиментите, които са поели;

7.  припомня на заместник-председателя/върховен представител и на държавите членки спешно да съберат подкрепа в рамките на ООН за изработване на Международен план за осигуряване на снабдяването на Йемен с вода, което може да се окаже основна стъпка в посока на успешното приключване на потенциалния мирен процес, като така ще се увеличат перспективите пред населението за подобряване на селското стопанство, за изхранване и за възстановяване на страната;

8.  подчертава, че е възможно единствено политическо, приобщаващо и постигнато чрез преговори решение на конфликта; настоятелно призовава всички страни във възможно най-кратък срок да се включат добросъвестно в нов кръг на мирни преговори под егидата на ООН; подкрепя непрекъснатите усилия на специалния пратеник на ООН Исмаил Оулд Шейх Ахмед за провеждане на мирни преговори за Йемен с посредничеството на ООН в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, резултатите от Конференцията за национален диалог, както и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално резолюции № 2140 и № 2216;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.