Propunere de rezoluţie - B8-0153/2016Propunere de rezoluţie
B8-0153/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația umanitară din Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0151/2016

Procedură : 2016/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0153/2016

B8-0153/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Yemen

(2016/2515(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen și, în special, Rezoluția din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Yemen[1],

–  având în vedere declarația comună din 10 ianuarie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind atacul care a vizat un centru de sănătate al organizației Médecins Sans Frontières (MSF) din Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 decembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind reluarea discuțiilor mediate de ONU cu privire la Yemen și declarația comună din 2 octombrie 2015 a VP/ÎR, Federica Mogherini, și a Comisarului UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, referitoare la Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Yemen, în special cele din 20 aprilie 2015,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen și, în special, Rezoluțiile 2216 (2015), 2201 (2015) și 2140 (2014),

–  având în vedere declarațiile din 10 ianuarie 2016 și din 8 ianuarie 2016 referitoare la Yemen, atribuite purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația umanitară dramatică din Yemen, provocată de intervenția militară condusă de Arabia Saudită, în cadrul căreia s-au utilizat munițiile cu dispersie, precum și actualele provocări politice, economice, umanitare și legate de securitate cu care se confruntă populația țării au implicații serioase pentru regiune și reprezintă o amenințare pentru pacea și securitatea internațională; întrucât populația civilă yemenită, deja afectată de condiții de viață extrem de precare, este principala victimă a escaladării militare actuale;

B.  întrucât, potrivit purtătorului de cuvânt al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, de la începutul intervenției inițiate de Arabia Saudită la sfârșitul lunii martie 2015, au fost înregistrate 8 119 victime în rândul civililor – 2 795 de morți și 5 324 de răniți; întrucât printre victime se numără sute de femei și copii; întrucât impactul umanitar asupra populației civile al luptelor neîntrerupte dintre diferitele miliții, al bombardamentelor și al întreruperii furnizării serviciilor esențiale capătă proporții alarmante;

C.  întrucât, potrivit Oficiului Organizației Națiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), conflictul a condus la strămutarea internă a peste 2,51 milioane de cetățeni yemeniți; întrucât 21,1 milioane de locuitori – 80 la sută din populație – au nevoie de o anumită formă de protecție sau de asistență umanitară; întrucât peste 2,2 milioane de copii suferă de malnutriție sau sunt expuși riscului malnutriției, iar aproximativ 14,4 milioane de persoane se confruntă în prezent cu insecuritatea alimentară;

D.  întrucât mai multe surse au relatat că atacurile aeriene au afectat ținte civile, inclusiv spitale, școli, piețe, depozite de cereale, porturi și o tabără pentru persoanele strămutate, aducând prejudicii grave infrastructurii esențiale pentru furnizarea ajutorului și contribuind la deficitul sever de alimente și de combustibil în țară; întrucât un spital care beneficiază de sprijinul organizației Médecins sans frontières (MSF) din nordul Yemenului a fost bombardat la 10 ianuarie 2016, incident care s-a soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, aproximativ 12 persoane fiind rănite, printre care se numără și angajați ai MSF, iar facilitățile medicale fiind grav avariate; întrucât acest atac este cel mai recent dintr-o serie de atacuri îndreptate împotriva unităților medicale;

E.  întrucât o blocadă navală restricționează accesul la ajutoarele umanitare vitale pentru populația civilă, care are nevoie urgentă de alimente, apă și materiale medicale; întrucât, conform unor surse ONU, în prezent pe piața din Yemen pătrund doar 15 % din importurile de dinainte de criză, într-o țară care depinde de importuri în proporție de 90 % pentru a-și asigura aprovizionarea cu alimente; întrucât Programul alimentar mondial a stabilit că 10 dintre cele 22 de provincii ale Republicii Yemen se află, din punctul de vedere al securității alimentare, la nivelul de „urgență” – care este cu o treaptă mai jos de „foamete”;

F.  întrucât circuitul petrolierelor care transportă petrol, motorină și păcură este, de asemenea, întrerupt în mod frecvent ca urmare a blocadei navale, ceea ce periclitează alimentarea cu energie electrică a țării și provoacă închiderea simultană a unui număr mare de spitale și școli; întrucât cea mai urgentă problemă este aceea că blocada a dus la întreruperea funcționării pompelor de apă;

G.  întrucât, potrivit Oxfam, conflictul armat și embargoul au cauzat întreruperea aprovizionării cu apă potabilă a unui număr de 3 de milioane de yemeniți începând din martie 2015, astfel încât numărul total de persoane care nu au acces la apă potabilă și la servicii de salubrizare a ajuns la 16 milioane – echivalentul a aproape două treimi din populație – acest lucru având implicații grave asupra răspândirii bolilor, inclusiv a febrei denga și a holerei;

H.  întrucât, potrivit organizației „Salvați copiii”, în 18 dintre cele 22 de provincii ale țării spitalele au fost închise sau grav afectate ca urmare a conflictelor sau a întreruperii aprovizionării cu combustibil; întrucât și alte instituții au fost închise ca urmare a acestor evenimente, printre care trebuie menționate, în special, 153 de centre de sănătate care asigurau hrana pentru un număr de peste 450 000 de copiii expuși riscurilor, precum și 158 clinici ambulatorii care furnizau servicii medicale de bază pentru aproximativ jumătate de milion de copii cu vârsta de sub cinci ani;

I.  întrucât, potrivit UNICEF, conflictul din Yemen a avut, de asemenea, un impact puternic asupra accesului copiilor la educație, în condițiile în care aproape două milioane de copii nu mai pot beneficia de servicii de educație ca urmare a evenimentelor care au paralizat sistemul de învățământ și au dus la închiderea unui număr de 3 584 de școli - un sfert din numărul total de instituții de învățământ; întrucât 860 dintre aceste școli au suferit daune sau sunt folosite pentru a adăposti persoanele strămutate;

J.  întrucât la 15 decembrie 2015 a fost adoptat un acord de încetare a focului la nivel național, însă, între timp, s-au înregistrat încălcări grave ale acestuia, și întrucât, în pofida negocierilor pentru pace desfășurate în Elveția, la mijlocul lunii decembrie 2015, la care au participat părțile implicate în conflict, nu s-au făcut progrese majore în direcția soluționării conflictului; întrucât, ca urmare a continuării violențelor, reluarea negocierilor pentru pace, care ar fi trebuit să aibă loc începând cu 14 ianuarie 2016, sub auspiciile Trimisului special al ONU în Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a fost suspendată temporar;

K.  întrucât menținerea acordului de încetare a focului reprezintă răspunsul adecvat pentru a evita, pe viitor, creșterea numărului de victime în rândul civililor și distrugerea infrastructurilor civile critice; întrucât acest acord oferă, de asemenea, posibilitatea asigurării accesului deplin la asistența de urgență, pentru a răspunde nevoilor populației yemenite, generate de această situație fără precedent;

L.  întrucât, în aprilie 2015, Arabia Saudită a promis că va finanța în totalitate un fond umanitar de urgență al ONU pentru Yemen, care va dispune de un buget de 274 de milioane USD, însă, până în prezent, nicio sumă de bani nu a fost transferată către Oficiul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare; întrucât, în iunie 2015, ONU a lansat un apel pentru colectarea a 1,6 miliarde USD, sumă care îi va permite să acorde asistență unui număr de 11,7 milioane de persoane, însă, de la data de 18 noiembrie 2015, au fost colectate doar 43 % din totalitatea fondurilor necesare;

M.  întrucât, în 2015, UE a oferit ajutoare umanitare suplimentare în valoare de 12 milioane EUR pentru soluționarea crizei din Yemen și pentru a contribui la atenuarea impactului acesteia asupra Cornului Africii; întrucât UE va asigura fonduri de până la 2 milioane EUR pentru instituirea unui Mecanism ONU de verificare și inspecție pentru transporturile maritime comerciale către Yemen, facilitând astfel fluxul liber de produse comerciale și de ajutor umanitar către Yemen,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea alarmantă a situației umanitare din Yemen, caracterizată de generalizarea insecurității alimentare și a malnutriției severe, de atacuri aleatorii lansate împotriva populației civile și a personalului medical și umanitar și de distrugerea infrastructurii civile și medicale în urma intensificării raidurilor aeriene, de persistența luptelor la sol și a atacurilor de artilerie, în ciuda apelurilor repetate lansate cu scopul de a institui o nouă încetare a ostilităților; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

2.  subliniază necesitatea unei acțiuni umanitare coordonate sub egida ONU și cere tuturor țărilor să contribuie la satisfacerea nevoilor umanitare; îndeamnă toate părțile să permită transporturile și livrarea de alimente, medicamente, combustibil, precum și furnizarea de către ONU și alte organizații umanitare internaționale a altor forme de asistență necesare, pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației civile afectate de criză, în conformitate cu principiile imparțialității, neutralității și independenței; reamintește că este deci esențial să se faciliteze și mai mult accesul navelor comerciale în Yemen;

3.  solicită tuturor părților implicate în conflict să permită accesul liber și neobstrucționat al lucrătorilor umanitari și al ajutoarelor umanitare la populația yemenită, care are nevoie urgentă de asistență vitală, și solicită, așadar, să se instituie un armistițiu din motive umanitare pentru a permite furnizarea urgentă a asistenței de importanță vitală către populația yemenită;

4.  reamintește apelul său adresat tuturor părților de a respecta dreptul umanitar internațional și legislația internațională în domeniul drepturilor omului, de a asigura protecția civililor și de a nu viza în mod direct infrastructurile civile, în special infrastructurile medicale și sistemele de aprovizionare cu apă, precum și de a nu folosi clădirile civile pentru scopuri militare;

5.  reamintește tuturor părților că spitalele și personalul medical sunt protejate în mod explicit de dreptul umanitar internațional și că acțiunile care vizează în mod direct populația și infrastructura civilă constituie crime de război; subliniază importanța îmbunătățirii securității personalului umanitar pentru a le permite să reacționeze cu mai multă eficacitate în caz de atacuri; solicită investigarea imparțială și independentă a tuturor acuzațiilor de încălcare a legislației internaționale în domeniul drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, inclusiv a celor mai recente atacuri împotriva infrastructurii și personalului umanitar; invită VP/ÎR să lanseze o inițiativă care să vizeze instalarea unui embargo european asupra armelor împotriva Arabiei Saudite, având în vedere caracterul grav al acestor afirmații și faptul că permisiunea de a comercializa în continuare arme îndeplinește criteriile doi, patru și șase din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008;

6.  îndeamnă UE și statele sale membre să își multiplice contribuțiile financiare la Planul de intervenții de asistență umanitară în Yemen, pentru a îndeplini cerințele de finanțare pentru anul 2016; îndeamnă UE să exercite presiune asupra tuturor donatorilor pentru ca aceștia să-și respecte promisiunile și să acționeze rapid pentru a-și onora angajamentele;

7.  reamintește VP/ÎR și statelor membre că este necesar să se acționeze de urgență pentru a mobiliza sprijinul necesar în cadrul ONU pentru un plan internațional menit să garanteze aprovizionarea cu apă a Yemenului, care s-ar putea dovedi a fi un instrument esențial în vederea încheierii cu succes a unui eventual proces de pace, oferind astfel populației posibilitatea de a îmbunătăți agricultura, de a-și asigura necesarul de hrană și de a realiza obiectivul de reconstrucție a țării;

8.  subliniază că nu poate exista decât o soluție politică, favorabilă incluziunii și negociată a conflictului; îndeamnă toate părțile să se angajeze cu bună credință și cât mai curând posibil într-o nouă rundă de negocieri pentru pace sub egida ONU; sprijină eforturile neîncetate ale Trimisului special al ONU, Ismail Ould Cheikh Ahmed, în vederea organizării unor negocieri facilitate de ONU pentru instaurarea păcii în Yemen, în conformitate cu inițiativa Consiliului de Cooperare al Golfului, cu rezultatele Conferinței Dialogului Național și cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special rezoluțiile 2140 și 2216;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Republicii Yemen.