Predlog resolucije - B8-0153/2016Predlog resolucije
B8-0153/2016

  PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Jemnu

  27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0151/2016

  Postopek : 2016/2515(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0153/2016

  B8-0153/2016

  Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu

  (2016/2515(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucije z dne 9. julija 2015 o razmerah v Jemnu[1],

  –  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 10. januarja 2016 o napadu na zdravstveni center Zdravnikov brez meja v Jemnu,

  –  ob upoštevanju izjave uradne govornice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 15. decembra 2015 o obnovitvi pogovorov o Jemnu, ki potekajo pod okriljem OZN, in skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 2. oktobra 2015 o Jemnu,

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Jemnu, zlasti z dne 20. aprila 2015,

  –  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov o Jemnu, zlasti resolucij št. 2216 (2015), št. 2201 (2015) in št. 2140 (2014),

  –  ob upoštevanju izjav uradnega govorca generalnega sekretarja Združenih narodov z dne 10. januarja 2016 in 8. januarja 2016 o Jemnu,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker so dramatične humanitarne razmere v Jemnu, do katerih je prišlo zaradi vojaškega posredovanja pod vodstvom Saudove Arabije, vključno z uporabo kasetnih bomb, ter sedanji politični, varnostni, gospodarski in humanitarni izzivi, s katerimi se sooča prebivalstvo te države, prinesli hude posledice za regijo in pomenijo grožnjo za mednarodni mir in varnost; ker so nekateri jemenski civilni prebivalci, ki jih že tako ogrožajo nevzdržne življenjske razmere, prve žrtve sedanjega vojaškega zaostrovanja;

  B.  ker je po besedah uradnega govorca visokega komisarja OZN za človekove pravice od konca marca 2015, ko se je začelo vojaško posredovanje pod vodstvom Saudove Arabije, umrlo 2795 civilistov, 5324 pa je bilo ranjenih (skupaj 8119 civilnih žrtev); ker je med žrtvami na stotine žensk in otrok; ker humanitarne posledice nenehnih spopadov med različnimi milicami, bombardiranj in motenj pri zagotavljanju bistvenih storitev za civilno prebivalstvo dosegajo zaskrbljujoče razsežnosti;

  C.  ker se je po podatkih Urada Organizacije združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti zaradi konflikta notranje razselilo več kot 2,51 milijona Jemencev; ker 21,1 milijonov ljudi, kar je 80 % prebivalstva, potrebuje kakšno obliko humanitarne zaščite ali pomoči; ker je več kot 2,2 milijona otrok podhranjenih ali jim grozi podhranjenost, približno 14,4 milijona ljudi pa nima zagotovljene prehranske varnosti;

  D.  ker pogosto poročajo o zračnih napadih na civilne cilje, vključno z bolnišnicami, šolami, tržnicami, žitnicami, pristanišči in taborišči za razseljene osebe, pri čemer se uničuje bistvena infrastruktura za dostavo pomoči in poslabšuje hudo pomanjkanje hrane in goriva v državi; ker so 10. januarja 2016 bombardirali bolnišnico na severu Jemna, v kateri so delovali Zdravniki brez meja, pri čemer je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več kot deset je bilo ranjenih, vključno z osebjem Zdravnikov brez meja, zdravstveni objekti pa so bili hudo poškodovani; ker je bil to najnovejši v vrsti napadov na zdravstvene objekte;

  E.  ker pomorska blokada preprečuje, da bi življenjsko pomembna humanitarna pomoč dosegla civilno prebivalstvo, ki nujno potrebuje hrano, vodo in zdravila; ker je Jemen za 90 % svojih živil odvisen od uvoza, vendar se po podatkih OZN v primerjavi z obdobjem pred krizo vanj uvozi samo še 15 % blaga; ker je po razvrstitvi Svetovnega programa za hrano 10 od 22 jemenskih provinc izredno ogroženih z vidika prehranske varnosti, kar je samo ena stopnja pod lakoto;

  F.  ker pomorska blokada redno ustavlja tudi tankerje, ki prevažajo nafto, dizelsko gorivo in kurilno olje, kar ogroža zaloge električne energije v državi in povzroča množično zapiranje bolnišnic in šol; ker je najresnejša težava to, da so zaradi blokade prenehale delovati vodne črpalke;

  G.  ker po podatkih organizacije Oxfam zaradi spopadov in embarga 3 milijone ljudi vse od marca 2015 nima dostopa do čiste vode, zaradi česar se je število Jemencev, ki nimajo dostopa do pitne vode ali sanitarnih storitev, povzpelo na 16 milijonov, kar je skoraj dve tretjini prebivalstva, hkrati pa so se zaradi tega začele širiti bolezni, med drugim kolera in denga;

  H.  ker so bile po podatkih organizacije Save the Children zaradi spopadov ali pomanjkanja goriva bolnišnice v najmanj 18 od 22 provinc v državi zaprte oziroma jih je to resno prizadelo; ker je 153 zdravstvenih centrov, ki so prej s hrano preskrbovali več kot 450 000 ogroženih otrok, zaprlo vrata, enako pa je storilo tudi 158 zdravstvenih ambulant, pristojnih za nudenje osnovne zdravstvene oskrbe skoraj polovici milijona otrok, mlajših od pet let;

  I.  ker imajo po podatkih Unicefa spopadi v Jemnu hude posledice tudi za dostop otrok do izobraževanja, saj je zaradi zaprtja 3584 šol (kar je vsaka četrta) šolanje prekinilo skoraj dva milijona otrok; ker je 860 teh šol poškodovanih ali pa nudijo zatočišče razseljenim;

  J.  ker je bilo 15. decembra 2015 po vsej državi razglašeno premirje, vendar je od takrat prišlo do pogostih kršitev, in ker mirovni pogovori med vojskujočima se stranema sredi decembra 2015 v Švici niso prinesli večjega napredka pri ustavitvi spopadov; ker so obnovitev mirovnih pogovorov pod vodstvom OZN in okriljem posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda, predvideno za 14. januar 2016, začasno preložili zaradi nenehnega nasilja;

  K.  ker je ohranitev premirja ustrezen odziv, če naj se prepreči še več civilnih žrtev in uničenje ključne civilne infrastrukture; ker prav tako omogoča popoln dostop do nujne pomoči v odziv na potrebe jemenskega prebivalstva, kakršnih še ni bilo;

  L.  ker je Saudova Arabija aprila 2015 sicer obljubila, da bo prispevala 274 milijonov USD v sklad OZN za nujno humanitarno pomoč za Jemen, vendar ta denar še ni bil nakazan na račun Urada OZN za usklajevanje humanitarnih zadev; ker je OZN junija 2015 pozvala, da potrebuje 1,6 milijarde USD za pomoč 11,7 milijona ljudem, vendar je do 18. novembra 2015 prejela samo 43 % potrebnih finančnih sredstev;

  M.  ker je EU leta 2015 zagotovila 12 milijonov EUR dodatne humanitarne pomoči za krizo v Jemnu in ublažitev njenega učinka na države Afriškega roga; ker bo EU zagotovila do 2 milijona EUR za vzpostavitev mehanizma OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede trgovskega ladijskega prometa v Jemen, da bi olajšala nemoten pretok trgovskih izdelkov in humanitarne pomoči v to državo;

  1.  je močno zaskrbljen zaradi skrb vzbujajočega poslabšanja humanitarnih razmer v Jemnu, za katere so značilni neustrezna prehranska varnost in huda podhranjenost, neselektivni napadi na civiliste ter zdravstveno in humanitarno osebje, uničenje civilne in zdravstvene infrastrukture zaradi zaostritve letalskih napadov, spopadov na tleh in obstreljevanja, kljub večkratnim pozivom k ponovni prekinitvi spopadov; ponovno izraža svojo zavezanost nadaljnji podpori Jemnu in njegovim prebivalcem;

  2.  poudarja potrebo po usklajenem humanitarnem ukrepanju pod vodstvom OZN in vse države poziva, naj pomagajo pri zadovoljevanju humanitarnih potreb; poziva vse strani, naj omogočijo vstop in dostavo nujno potrebne hrane, zdravil, goriva in druge potrebne pomoči prek OZN in mednarodnih humanitarnih organizacij, da bi zadovoljili nujne potrebe civilistov, ki jih je prizadela kriza, v skladu z načeli nepristranskosti, nevtralnosti in neodvisnosti; poudarja, da je zato nujno treba še bolj olajšati dostop trgovskega ladijskega prometa do Jemna;

  3.  poziva vse strani, udeležene v konfliktu, naj omogočijo neomejen in neoviran dostop humanitarnih delavcev in pomoči do jemenskega prebivalstva, ki nujno potrebuje življenjsko pomembno pomoč, in zato poziva k humanitarnemu premoru, da bi omogočili, da ta pomoč nemudoma doseže jemensko prebivalstvo;

  4.  ponovno poziva vse strani, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in mednarodno pravo na področju človekovih pravic, da bi zaščitili civiliste in preprečili neposredne napade na civilno infrastrukturo, zlasti zdravstvene objekte in sisteme oskrbe z vodo, ter uporabo civilnih objektov za vojaške namene;

  5.  želi spomniti vse strani, da so bolnišnice in zdravstveno osebje izrecno zaščiteni z mednarodnim humanitarnim pravom in da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva; poudarja, kako pomembno je izboljšati varnost humanitarnih delavcev, da bi se lahko učinkoviteje odzvali na napade; poziva k nepristranski in neodvisni preiskavi vseh domnevnih kršitev mednarodnega prava na področju človekovih pravic, vključno z najnovejšimi napadi na humanitarno infrastrukturo in osebje; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sproži pobudo za vzpostavitev embarga za evropsko orožje, ki se dobavlja Saudovi Arabiji, saj so te domneve resne, neprekinjena prodaja orožja pa izpolnjuje drugo, četrto in šesto merilo skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008;

  6.  poziva EU in njene države članice, naj povečajo svoj finančni prispevek k načrtu za humanitarni odziv za Jemen, da bi do leta 2016 izpolnili zahteve glede financiranja; poziva EU, naj pritisne na vse donatorje, da bodo spoštovali svoje zaveze in hitro dostavili obljubljeno pomoč;

  7.  želi spomniti podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, da je nujno treba pridobiti podporo OZN za mednarodni načrt, kako Jemnu zagotoviti preskrbo z vodo, saj bi se to utegnilo izkazati za izredno pomembno za uspešen zaključek morebitnega mirovnega procesa, prebivalci pa bi tako imeli več možnosti za izboljšanje kmetijstva, pridelavo hrane za lastne potrebe in obnovo države;

  8.  poudarja, da je mogoča le politična in vključujoča rešitev konflikta, dosežena s pogajanji; poziva vse strani, naj čim prej in v dobri veri začnejo nov krog mirovnih pogajanj pod vodstvom OZN; podpira neumorna prizadevanja posebnega odposlanca OZN Ismaila Ulda Šejka Ahmeda za mirovne pogovore o Jemnu pod okriljem OZN v skladu s pobudo Sveta za sodelovanje v Zalivu, izidom konference za nacionalni dialog in ustreznimi resolucijami varnostnega sveta OZN, zlasti resolucij št. 2140 in št. 2216;

  9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.