Предложение за резолюция - B8-0155/2016Предложение за резолюция
B8-0155/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положението в Йемен

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Енрике Гереро Салом, Ричард Хауит, Никос Андрулакис, Зигмантас Балчитис, Юг Байе, Брандо Бенифеи, Гофредо Мария Бетини, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Анди Кристя, Мириам Дали, Василика Виорика Дънчила, Изабела Де Монте, Таня Файон, Ойген Фройнд, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Енрико Газбара, Нина Гил, Ана Гомеш, Тереза Грифин, Серхио Гутиерес Прието, Кътълин Сорин Иван, Лиса Яконсари, Афзал Кан, Кашету Киенге, Хави Лопес, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Андрейс Мамикинс, Костас Мавридис, Марлене Мици, Алесия Мария Моска, Виктор Негреску, Момчил Неков, Петер Нидермюлер, Пиер Антонио Панцери, Димитрис Пападакис, Пина Пичерно, Тонино Пицула, Кати Пири, Мирослав Похе, Сурая Пост, Габриеле Пройс, Шон Саймън, Юта Щайнрук, Тибор Сани, Марк Тарабела, Елена Валенсиано, Джули Уорд, Йозеф Вайденхолцер, Карлуш Зориню от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0151/2016

Процедура : 2016/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0155/2016
Внесени текстове :
B8-0155/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0155/2016

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2016/2515(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално резолюцията от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен[1],

–  като взе предвид съвместното изявление от 10 януари 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис относно нападението срещу здравния център на организацията „Лекари без граници“ в Йемен,

–  като взе предвид изявлението от 15 декември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно възобновяването на разговорите относно Йемен с посредничеството на ООН и съвместната декларация от 2 октомври 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, Христос Стилианидис относно Йемен,

–  като взе предвид Резолюции 2201(2015), 2204 (2015), 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН за налагане на санкции,

–  като взе предвид доклада на експертната група на ООН относно Йемен, изготвен в съответствие с Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 20 март, 26 март, 1 април, 26 април и 9 юни 2015 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 април 2015 г. относно Йемен,

–  като взе предвид изявленията на говорителя на генералния секретар на ООН от 10 януари 2016 г. и 8 януари 2016 г. относно Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че настоящата криза в Йемен е резултат от неспособността на поредица от правителства да отговорят на законния стремеж на народа на Йемен към демокрация, икономическо и социално развитие, стабилност и сигурност; като има предвид, че тази неспособност създаде условия за избухването на ожесточен конфликт, тъй като не беше образувано правителство, което да приобщи всички страни, властта не беше разделена справедливо и систематично се пренебрегваха напрежението, съществуващо между отделните племена в страната, ширещата се несигурност и икономическата парализа;

Б.  като има предвид, че предвожданата от Саудитска Арабия военна намеса в Йемен, включително употребата на международно забранени касетъчни бомби, доведе до бедствено хуманитарно положение, което засяга населението в цялата страна, има сериозни последици за региона и представлява заплаха за международния мир и сигурност; като има предвид, че цивилното население в Йемен, което вече е засегнато от лошите условия на живот, е първата жертва на настоящата военна ескалация;

В.  като има предвид, че от началото на конфликта са убити най-малко 5979 души, а 28 208 – ранени; като има предвид, че сред жертвите има стотици жени и деца; като има предвид, че хуманитарните последици за цивилното население от продължаващите бойни действия между различни милиции, бомбардировките и прекъсването на основни услуги достигат тревожни размери;

Г.  като има предвид, че според доклада „Преглед на хуманитарните нужди за 2016 г.“, оповестен през ноември 2015 г., 21,2 милиона души (82% от населението) в момента се нуждаят от някакъв вид хуманитарна помощ; като има предвид, че също така според оценките близо 2,1 милиона души понастоящем са недохранени, включително над 1,3 милиона деца, страдащи от тежка форма на остро недохранване;

Д.  като има предвид, че ЕС предостави 52 милиона евро като нова хуманитарна помощ за справяне с кризата в Йемен и с нейното въздействие върху Африканския рог през 2015 г.; като има предвид, че ЕС ще предостави до 2 милиона евро за създаването на Механизъм на ООН за проверка и инспекция за търговското корабоплаване до Йемен, като по този начин ще се улесни безпрепятственият поток на търговски стоки и хуманитарна помощ за Йемен;

Е.  като има предвид, че няколкократно при въздушните нападения на предвожданата от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен са убити цивилни лица, което представлява нарушение на международното хуманитарно право, изискващо предприемането на всички възможни мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на жертвите сред цивилното население; като има предвид, че има много сигнали, че въздушни нападения са засегнали цивилни обекти, включително болници, училища, пазари, зърнохранилища, пристанища и лагер за разселени лица, като тежко са повредили основна инфраструктура за доставянето на помощи и са допринесли за големия недостиг на храна и гориво в страната; като има предвид, че през последните три месеца международната медицинска хуманитарна организация „Лекари без граници“ беше многократно подложена на нападения; като има предвид, че болница в Северен Йемен, подкрепяна от „Лекари без граници“, беше бомбардирана на 10 януари 2016 г., в резултат на което бяха убити поне пет души, десетки – ранени, включително персонал на „Лекари без граници“, а на медицинските съоръжения бяха нанесени големи щети; като има предвид, че това е последното от поредица от нападенията срещу здравни заведения;

Ж.  като има предвид, че поради намаления пристанищен капацитет и претоварванията, дължащи се на повредените инфраструктура и съоръжения, само 15% от обема на вноса на гориво от преди кризата минава през страната; като има предвид, че според Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, разработена от Организацията на ООН за прехрана и земеделие, осем провинции понастоящем се класифицират като имащи ниво на извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност, а именно Саада, Хаджа, Ходейда, Таиз, Ал-Дейл, Лахидж, Абиян и Хадрамаут;

З.  като има предвид, че според организацията „Спасете децата“ болниците в поне 18 от 22-те провинции на страната са затворени в резултат на военните действия или липсата на гориво или са тежко засегнати от тях; като има предвид по-специално, че 153 здравни центъра, които преди осигуряваха храна за повече от 450 000 деца в риск, са закрити, както и 158 клиники за извънболнично лечение, които предоставяха основни здравни грижи на близо половин милион деца под петгодишна възраст;

И.  като има предвид, че според УНИЦЕФ конфликтът в Йемен има сериозно отражение и върху достъпа на децата до образование, което е спряно за близо 2 милиона деца, като 3 584 училища, или едно на четири училища, са затворени; като има предвид, че 860 от тези училища са повредени или предоставят подслон на разселени лица;

Й.  като има предвид, че през юни 2015 г. ООН отправи апел за набиране на 1,6 милиарда щатски долара, които да ѝ помогнат да предостави помощ на 11,7 милиона души, но че към края на 2015 г. организацията разполагаше с 56% от средствата;

К.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г. беше обявено прекратяване на огъня в национален мащаб, но оттогава то е произволно нарушавано; като има предвид, че мирните разговори, проведени от воюващите страни в Швейцария в средата на декември 2015 г., не доведоха до значителна стъпка към прекратяването на конфликта; като има предвид, че възобновяването на водените от ООН мирни преговори под егидата на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед, което беше насрочено за 14 януари 2016 г., беше временно отложено в условията на продължаващо насилие;

Л.  като има предвид, че бунтовниците хути обсадиха град Таиз, третия по големина град в Йемен, като възпрепятстваха предоставянето на хуманитарна помощ; като има предвид, че според Стивън О'Брайън, заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на спешната помощ, около 200 000-те цивилни лица, затворени там, са изпитвали крайна нужда от питейна вода, храна, медицинско лечение, както и друга животоспасяваща помощ и защита;

М.  като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че т.нар. „Ислямска държава“/Даиш установи присъствието си в Йемен и извърши терористични нападения срещу шиитски джамии, убивайки стотици хора;

Н.  като има предвид, че някои държави – членки на ЕС, участват в търговията с оръжие със Саудитска Арабия и други държави от Персийския залив, което може да се окаже в нарушение на общата позиция на ЕС относно контрола върху износа на оръжие, който предвижда, наред с другото, следните критерии за държавите членки за решенията за лицензиране на износ на конвенционални оръжия: зачитане на правата на човека в държавата на крайно местоназначение и зачитане на международното хуманитарно право от тази държава; вътрешната обстановка в държавата на крайно местоназначение – държавите членки не следва да позволяват износ, който би провокирал или продължил въоръжени конфликти или би влошил съществуващите напрежения или конфликти в държавата на крайно местоназначение; както и запазването на регионалния мир, сигурност и стабилност;

О.  като има предвид, че според Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) Йемен продължава щедро да предоставя подслон на над 267 000 бежанци, а бежанци и мигранти от Африканския рог продължават да пристигат по бреговете му, като възлизат на около 92 446 души през 2015 г., една от най-високите общи годишни стойности от миналото десетилетие; като има предвид, че през 2015 г. са съобщени 95 смъртни случая в морето, а досега има вече 36;

П.  като има предвид, че по данни на ВКБООН близо 170 000 души са напуснали Йемен от края на март 2015 г., като 43% са били граждани на трети държави, 40% – йеменски граждани и 17% – сомалийските граждани; като има предвид, че този поток към съседните държави, включително Джибути, Етиопия, Оман, Саудитска Арабия, Сомалия и Судан, подчертава регионалното измерение на настоящия конфликт в Йемен;

1.  изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу цивилното население и медицински и хуманитарни работници, и от разрушаването на цивилна и медицинска инфраструктура в резултат на увеличаването на въздушните нападения от страна на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, наземните военни действия и артилерийския обстрел въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен;

2.  решително осъжда въздушните нападения от предвожданата от Саудитска Арабия коалиция и морската блокада, наложена от последната на Йемен, която доведе до хиляди смъртни случаи, допълнително дестабилизира Йемен, разрушава физическата инфраструктура на страната, създаде условия, които да допринесат повече за разширяването на терористични и екстремистки организации, като ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостри едно вече критично хуманитарно положение; също така решително осъжда дестабилизиращите и насилствени действия, предприети от хутите, включително обсадата на град Тиаз, която имаше също така драматични хуманитарни последици за неговите жители;

3.  подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН и настоятелно призовава всички държави да допринесат за задоволяване на нуждите от хуманитарна помощ; настоятелно призовава всички страни да разрешат влизането и предоставянето на спешно необходима храна, лекарства, горива и друга необходима помощ чрез канали на ООН и на международни хуманитарни организации, за да се посрещнат неотложните нужди на цивилното население, засегнато от кризата, в съответствие с принципите на безпристрастност, неутралност и независимост; припомня също така, че по тази причина от съществено значение е по-нататъшното облекчаване на достъпа на търговското корабоплаване до Йемен;

4.  призовава всички страни в конфликта да позволят неограничен и безпрепятствен достъп за хуманитарните работници и помощ за населението на Йемен, което отчаяно се нуждае от жизненоважна помощ, и следователно призовава за хуманитарно затишие, което да даде възможност на животоспасяващата помощ спешно да достигне до народа на Йемен;

5.  повтаря своя призив към всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на нападения срещу цивилна инфраструктура, по-конкретно медицински съоръжения и водни системи, и от използване на цивилни сгради за военни цели;

6.  напомня на всички страни, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени от международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура съставляват военно престъпление; подчертава значението на подобряването на сигурността на хуманитарните работници, така че те да могат да реагират на нападения по-ефективно; призовава за безпристрастно и независимо разследване на всички нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, включително последните нападения срещу хуманитарна инфраструктура и персонал;

7.  призовава ЕС да насърчава ефективно спазването на международното хуманитарно право съгласно относимите насоки на ЕС; подчертава по-специално, че в политическия си диалог със Саудитска Арабия ЕС трябва да повдигне въпроса за необходимостта от спазване на международното хуманитарно право; призовава Съвета, в случай че този диалог не даде резултати, да обмисли прилагането на ограничителни мерки и налагането на санкции за държави или физически лица, участвали в нарушения на международното хуманитарно право, като например Саудитска Арабия, в допълнение към съществуващите ограничителни мерки срещу хутите;

8.  призовава Съвета да направи преглед на спазването от страна на държавите членки на общата позиция на ЕС относно контрола на износа на оръжие по отношение на износа на оръжие за Саудитска Арабия и други страни от Персийския залив, и по-специално тяхното спазване на разпоредбите, които предвиждат, че държавите членки следва да основават, наред с другото, своите решения за лицензиране на износ на: зачитане на правата на човека в държавата на крайно местоназначение и зачитане на международното хуманитарно право от тази държава; вътрешната обстановка в държавата на крайно местоназначение – държавите членки не следва да позволяват износ, който би провокирал или продължил въоръжени конфликти или би влошил съществуващите напрежения или конфликти в държавата на крайно местоназначение; както и запазването на регионалния мир, сигурност и стабилност;

9.  подчертава, че може да има единствено политическо решение на конфликта, което да приобщава всички страни по конфликта и да е постигнато чрез преговори; настоятелно призовава всички страни във възможно най-кратък срок да се включат добросъвестно в нов кръг на мирни преговори под егидата на ООН; подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН Исмаил Оулд Шейх Ахмед да проведе мирни преговори с посредничеството на ООН;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.