Procedură : 2016/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0155/2016

Texte depuse :

B8-0155/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Explicaţii privind voturile
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0066

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 431kWORD 92k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.516v01-00
 
B8-0155/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))


Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))  
B8-0155/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen, în special rezoluția din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Yemen(1),

–  având în vedere declarația comună din 10 ianuarie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind atacurile asupra centrelor Médecins Sans Frontières (MSF) din Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 decembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind reluarea discuțiilor mediate de ONU cu privire la Yemen și Declarația comună din 2 octombrie 2015 a VP/ÎR, Federica Mogherini, și a comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, referitoare la Yemen,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015) referitoare la Yemen și 2140 (2014) de impunere a unor sancțiuni,

–  având în vedere raportul panelului de experți ONU privind situația din Yemen, înființat în temeiul rezoluției Consiliului de Securitate nr. 2140 (2014),

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al SEAE din 20 martie, 26 martie, 1 aprilie, 26 aprilie și 9 iunie 2015 referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 aprilie 2015 referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarațiile din 10 ianuarie 2016 și din 8 ianuarie 2016 referitoare la situația din Yemen, făcute de purtătorul de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actuala criză din Yemen este rezultatul eșecului unor guverne succesive de a îndeplini aspirațiile legitime ale poporului yemenit către democrație, dezvoltare economică și socială, stabilitate și securitate; întrucât acest eșec a creat premisele pentru izbucnirea unui conflict violent, ca urmare a imposibilității de a forma un guvern favorabil incluziunii și care să fie dispus să împartă puterea în mod echitabil, precum și a ignorării sistematice a numeroaselor tensiuni tribale din țară, a insecurității răspândite și a blocajului economic;

B.  întrucât intervenția militară saudită în Yemen, cu folosirea de muniție cu dispersie, interzisă la nivel internațional, a provocat o situație umanitară dezastruoasă ce afectează populația din întreaga țară, cu implicații grave pentru întreaga regiune și reprezentând o amenințare pentru pacea și securitatea internațională; întrucât populația civilă yemenită, deja afectată de condiții de viață extrem de precare, este principala victimă a escaladării militare actuale;

C.  întrucât, de la începerea conflictului, cel puțin 5 979 de persoane au fost ucise, iar 28 208 au fost rănite; întrucât printre victime se numără sute de femei și copii; întrucât impactul umanitar asupra populației civile al luptelor aflate în curs de desfășurare dintre diferitele miliții, al bombardamentelor și al întreruperii furnizării serviciilor esențiale capătă proporții alarmante;

D.  întrucât, conform Raportului general privind nevoile umanitare estimate pentru 2016 emis în noiembrie 2015, circa 21,2 milioane de persoane (82% din populație) au în prezent nevoie de asistență umanitară; întrucât, în mod similar, aproape 2,1 milioane de persoane sunt în prezent malnutrite, dintre care peste 1,3 milioane de copii ce suferă de malnutriție acută gravă;

E.  întrucât UE a furnizat ajutor umanitar suplimentar în valoare de 52 de milioane EUR pentru criza din Yemen în 2015 și pentru impactul acesteia asupra regiunii Cornului Africii; întrucât UE va asigura fonduri de până la 2 milioane EUR pentru instituirea unui Mecanism ONU de verificare și inspecție pentru transporturile maritime comerciale către Yemen, facilitând astfel fluxul liber de produse comerciale și de ajutor uman către Yemen;

F.  întrucât, în câteva ocazii, atacurile aeriene din Yemen ale coaliției militare conduse de Arabia Saudită au ucis civili, încălcând dreptul umanitar internațional, care impune luarea tuturor măsurilor posibile pentru a preveni victimele în rândul civililor sau a reduce la minimum numărul acestora; întrucât mai multe surse au relatat că atacurile aeriene au afectat ținte civile, inclusiv spitale, școli, piețe, depozite de cereale, porturi și o tabără pentru persoanele strămutate, aducând prejudicii grave infrastructurii esențiale pentru furnizarea ajutorului și contribuind la deficitul sever de alimente și de combustibil în țară; întrucât organizația medicală internațională Médecins Sans Frontières (Medici fără frontiere - MSF) a fost de mai multe ori atacată în ultimele trei luni; întrucât un spital din nordul Yemenului care beneficiază de sprijinul organizației MSF a fost bombardat la 10 ianuarie 2016, incident care s-a soldat cu moartea a cel puțin cinci persoane, aproximativ 12 persoane fiind rănite, printre care se numără și angajați ai MSF, facilitățile medicale fiind grav avariate; întrucât acest atac este cel mai recent dintr-o serie de atacuri îndreptate împotriva unităților medicale;

G.  întrucât, din cauza capacității portuare reduse și a congestionării cauzate de distrugerea infrastructurii și a facilităților, doar 15% din volumul de importuri de combustibili anterior crizei mai ajunge în țară; întrucât, conform Cadrului integrat al clasificării securității alimentelor elaborat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură, sunt în prezent clasificate opt provincii ca având un nivel de urgență al securității alimentare - Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan și Hadramaut;

H.  întrucât, potrivit organizației „Salvați copiii”, în 18 dintre cele 22 de provincii ale țării spitalele au fost închise sau grav afectate ca urmare a conflictelor sau a întreruperii aprovizionării cu combustibil; întrucât și alte instituții au fost închise ca urmare a acestor evenimente, printre care trebuie menționate, în special, 153 de centre de sănătate care asigurau hrana pentru un număr de peste 450 000 de copii în situație de risc, precum și 158 de clinici ambulatorii care furnizau servicii medicale de strictă necesitate pentru aproximativ jumătate de milion de copii cu vârsta de sub cinci ani;

I.  întrucât, conform UNICEF, conflictul din Yemen a avut un grav impact asupra accesului copiilor la educație, suspendat în cazul a aproape 2 milioane de copii, 3 584 de școli fiind închise (una din patru); întrucât, dintre acestea, 860 sunt avariate ori servesc drept adăpost pentru refugiați;

J.  întrucât în iunie 2015 ONU a lansat un apel pentru colectarea a 1,6 miliarde USD în sprijinul a 11,7 milioane de persoane, sumă strânsă în proporție de 56% la sfârșitul lui 2015;

K.  întrucât un armistițiu național a fost declarat la 15 decembrie 2015, ulterior încălcat în repetate rânduri; întrucât negocierile de pace desfășurate între beligeranți în Elveția la mijlocului lui decembrie 2015 nu au condus la o soluție viabilă pentru încetarea conflictului; întrucât reluarea negocierilor de pace conduse de ONU, sub auspiciile Trimisului Special ONU în Yemen, Ismail Ould Șeic Ahmed, programată pentru 14 ianuarie 2016, a fost momentan amânată, din cauza violențelor reîncepute;

L.  întrucât rebelii Houthi au asediat orașul Taiz, cel de-al treilea mare oraș din Yemen, împiedicând trimiterea de ajutoare umane; întrucât, conform lui Stephen O’Brien, Secretar general adjunct ONU pentru afaceri umanitare și coordonator pentru asistență de urgență, circa 200 000 de civili blocați în asediu duceau lipsă acută de apă potabilă, de alimente și asistență medicală, precum și de protecție și asistență de urgență;

M.  întrucât grupările Al-Qaida din Peninsula Arabică au putut beneficia de deteriorarea situației politice și de securitate din Yemen, extinzându-și prezența și crescând numărul și amploarea atacurilor sale teroriste; întrucât așa-numitul Stat Islamic (SI) / Da’esh s-a stabilit în Yemen și a comis atacuri teroriste împotriva unor moschei șiite, care s-au soldat cu moartea a sute de persoane;

N.  întrucât anumite state membre UE desfășoară comerț cu arme cu Arabia Saudită și alte state din Golful Persi, ceea ce ar putea să contravină Poziției Comune privind controlul exporturilor de arme care prevede, printre altele, următoarele criterii pentru licențele de export autorizate de statele membre pentru armele convenționale; respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală, precum și respectarea de către țara respectivă a dreptului internațional umanitar; situația internă în țara de destinație finală - statele membre nu ar trebui să permită exporturile ce pot provoca sau prelungi conflictele armate sau agrava tensiuni existente în țara de destinație finală; și menținerea păcii, securității și stabilității regionale;

O.  întrucât, conform UNHCR, Yemen găzduiește și acum, cu generozitate, peste 267 000 de refugiați, în timp ce migranți și refugiați din Cornul Africii continuă să sosească pe țărmurile sale, 92 446 în 2015, unul dintre anii cei mai grei din ultimul deceniu; întrucât au fost raportate 95 de decesuri în largul coastelor Yemenului în 2015 și deja 36 în acest an;

P.  întrucât, conform UNCHR, circa 170 000 de persoane au părăsit Yemenul de la sfârșitul lunii martie 2015, 43% fiind cetățeni din alte țări, 40% din Yemen și 17% somalezi; întrucât acest exod către țări învecinate, printre care Djibouti, Etiopia, Oman, Arabia Saudită, Somalia și Sudan, subliniază dimensiunea regională a conflictului actual din Yemen,

1.  își exprimă grava îngrijorare cu privire la deteriorarea alarmantă a situației umanitare din Yemen, caracterizată de generalizarea lipsei de alimente și de malnutriție gravă, a atacurilor împotriva populației civile și a personalului medical și umanitar și de distrugerea infrastructurii civile și medicale în urma intensificării raidurilor aeriene ale coaliției saudite și a luptelor de la sol și a atacurilor de artilerie, în ciuda apelului la o nouă încetare a ostilităților; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

2.  condamnă cu fermitate atacurile aeriene efectuate de către coaliția condusă de Arabia Saudită și blocada navală pe care a impus-o Yemenului, care au dus la moartea a mii de oameni, au destabilizat și mai mult Yemenul, distrugând infrastructura țării, au creat condiții mai favorabile pentru dezvoltarea organizațiilor teroriste și extremiste, cum ar fi SI/Da’esh și Al-Qaida din Peninsula Arabă și au exacerbat o situație umanitară care era deja critică; condamnă ferm și acțiunile violente și destabilizatoare ale rebelilor Houthi, inclusiv asediul orașului Taiz, cu dramatice consecințe umanitare pentru locuitori;

3.  subliniază necesitatea unei acțiuni umanitare coordonate sub egida ONU și cere tuturor țărilor să contribuie la satisfacerea necesităților umanitare; îndeamnă toate părțile să permită accesul și livrarea de alimente, medicamente și combustibil, și de alte forme de asistență devenite extrem de necesare, asigurate de ONU și alte organizații umanitare internaționale pentru a răspunde nevoilor urgente ale populației civile afectate de criză, în conformitate cu principiile imparțialității, neutralității și independenței; reamintește, de asemenea, că este esențial să se faciliteze și mai mult accesul navelor comerciale în Yemen;

4.  solicită tuturor părților implicate în conflict să permită accesul liber și neobstrucționat al lucrătorilor umanitari și al asistenței umanitare la populația yemenită, care are nevoie urgentă de asistență vitală, și solicită astfel un armistițiu din motive umanitare pentru a permite livrarea de asistență umanitară urgentă către populația yemenită;

5.  își reiterează apelul adresat tuturor părților de a respecta legislația umanitară internațională și legislația privind drepturile omului, de a asigura astfel protecția populației civile și de a nu viza distrugerea infrastructurii civile, mai ales a facilităților medicale și de aprovizionare cu apă, precum și de a nu folosi clădirile civile pentru scopuri militare;

6.  reamintește tuturor părților că spitalele și personalul medical sunt protejate în mod explicit de legislația umanitară internațională și că vizarea populației și a infrastructurii civile reprezintă crime de război; subliniază importanța îmbunătățirii securității personalului umanitar pentru a permite o mai bună reacție în caz de atacuri; solicită investigarea imparțială și independentă a tuturor acuzațiilor de încălcare a legislației internaționale privind drepturile omului și a legislației umanitare internaționale, inclusiv cele mai recente atacuri împotriva infrastructurii și personalului umanitar;

7.  solicită UE să promoveze activ respectarea legislației umanitare internaționale, astfel cum prevăd principiile UE; subliniază îndeosebi ca UE, în dialogul său politic cu Arabia Saudită, să sublinieze necesitatea respectării legislației umanitare internaționale; solicită Consiliului ca, în cazul unui eșec al acestui dialog, să analizeze aplicarea de măsuri restrictive și de sancțiuni statelor sau persoanelor vinovate de încălcări ale legislației umanitare internaționale, de exemplu Arabiei Saudite, pe lângă sancțiunile deja impuse rebelilor Houthi;

8.  invită Consiliul să analizeze în ce măsură statele membre respectă Poziția Comună UE privind exporturile de arme în Arabia Saudită și alte state din Golful Persic, îndeosebi măsura în care statele membre, la autorizarea exporturilor, verifică următoarele criterii: respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală, precum și respectarea de către țara respectivă a dreptului internațional umanitar; situația internă în țara de destinație finală - statele membre nu ar trebui să permite exporturile ce pot provoca sau prelungi conflictele armate sau agrava tensiuni existente în țara de destinație finală; și menținerea păcii, securității și stabilității regionale;

9.  subliniază că nu poate exista decât o soluție politică, favorabilă incluziunii și negociată a conflictului; îndeamnă toate părțile să se angajeze cât mai repede și cu bună credință la o nouă rundă de negocieri de pace sub egida ONU; sprijină eforturile Trimisului Special al ONU, Ismail Ould Șeic Ahmed, de organizare a unor negocieri de pace mijlocite de ONU;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Yemenului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0270.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate