Διαδικασία : 2016/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0156/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0156/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 501kWORD 89k
27.1.2016
PE576.517v01-00
 
B8-0156/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τους συστηματικούς μαζικούς φόνους μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από την οργάνωση ISIS (2016/2529(RSP))


Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kωνσταντίνα Κούνεβα, Κώστας Χρυσόγονος, Helmut Scholz, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους συστηματικούς μαζικούς φόνους μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από την οργάνωση ISIS (2016/2529(RSP))  
B8-0156/2016

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2118 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη Μέση Ανατολή (S/RES/2118 (2013),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Ιουλίου 2014(1) και της 27ης Φεβρουαρίου 2014(2) σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με το Ιράκ: η δραματική κατάσταση των μειονοτήτων, περιλαμβανομένων των ιρακινών Τουρκομάνων(3)

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014(4), της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη Συρία, και της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη Συρία: η κατάσταση σε ορισμένες ευάλωτες κοινότητες(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος(6),

–  έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία μετά το ξέσπασμα των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή που συνιστά η οργάνωση ISIL/Daesh,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2015, της 20ής Ιανουαρίου 2014 και της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2015, της 15ης Αυγούστου 2014 και του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους μαζικούς φόνους μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από την οργάνωση ISIS,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης για τους πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές επιθέσεις κατά αμάχων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται από την οργάνωση ISIS, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται για θρησκευτικούς ή εθνοτικούς λόγους, συνιστούν απειλή για την παγκόσμια ειρήνη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεμβατική πολιτική των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει στην αστάθεια και τη βαθιά κρίση που πλήττει όλη την περιοχή, η οποία έχει πλέον καταστεί πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των διαφόρων εξουσιών που επιχειρούν να ασκήσουν την επιρροή τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου 2014 το ISIS ανακήρυξε τα εδάφη που έχει υπό τον έλεγχό του στο Ιράκ και τη Συρία «χαλιφάτο» ή «Ισλαμικό Κράτος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγέτης του, Abu Bakr al Baghdadi, έχει ανακηρυχθεί χαλίφης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ριζοσπαστικοί ισλαμιστές του ISIS ελέγχουν τώρα μεγάλα τμήματα του Ιράκ και της Συρίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία και η κατάρρευση αυτών των χωρών πρόσφεραν στις εν λόγω ριζοσπαστικές ισλαμικές δυνάμεις την ευκαιρία να καταλάβουν μεγάλα τμήματα του εδάφους των δυο χωρών και να εγκαθιδρύσουν ένα ισλαμικό λεγόμενο κράτος (ISIS)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS έχει διαπράξει εθνοτική κάθαρση στο Βόρειο Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS στοχοποιεί συστηματικά τα εκκοσμικευμένα άτομα, τις μη αραβικές και μη σουνιτικές μουσουλμανικές κοινότητες καθώς και τους σουνίτες μουσουλμάνους που δεν ακολουθούν τον βάρβαρο και φονταμενταλιστικό τρόπο κατανόησης της θρησκείας τους, με φόνους ή απαγωγές χιλιάδων ανθρώπων και τον εξαναγκασμό ενός εκατομμυρίου και πλέον ατόμων σε φυγή από τις περιοχές που αυτό έχει καταλάβει στο Ιράκ και τη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων του ISIS είναι μουσουλμάνοι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες – οι ασσύριοι χριστιανοί, οι τουρκομάνοι σιίτες, οι σιίτες Σαμπάκ, οι Γιαζίντι, οι Kakai, και οι Μανδαίοι Σαβαίοι – συγκατοικούν επί αιώνες στην επαρχία Νινευή (μεγάλο τμήμα της οποίας είναι σήμερα υπό τον έλεγχο του ISIS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία αυτή, τα άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να φύγουν όταν οι μαχητές του ISIS κατέλαβαν την περιοχή, βρίσκονται παγιδευμένοι υπό την απειλή του θανάτου εάν δεν προσηλυτισθούν στο Ισλάμ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες Γιαζίντι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά από την περιοχή Σιντζάρ (Ιράκ) απήχθησαν κατά τη διαφυγή τους από το ISIS τον Αύγουστο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί πολλοί μαζικοί φόνοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν στις Kocho, Qiniyeh και Jdali· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις μιλούν για κτηνώδεις σφαγές και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί ομαδικοί τάφοι έχουν ανακαλυφθεί και πιστεύεται ότι περιέχουν εκατοντάδες σορούς από Γιαζίντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την επίθεση αυτή κατά των Γιαζίντι ως πιθανή γενοκτονία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άνδρες, γυναίκες και παιδιά στοχοποιούνται συστηματικά λόγω εθνότητας, θρησκείας ή αίρεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχοποίηση μειονοτήτων σχετίζεται με επονείδιστες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν τις στοχοθετημένες δολοφονίες, τους αναγκαστικούς προσηλυτισμούς, τις απαγωγές, τη δουλεία, τα σεξουαλικά εγκλήματα, την αναγκαστική στράτευση και την καταστροφή τόπων λατρείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Χριστιανοί που ζουν σε περιοχές υπό τον έλεγχο του ISIS και επιθυμούν να παραμείνουν εκεί αντιμετωπίζουν τρεις επιλογές: τον εξισλαμισμό, την καταβολή θρησκευτικού φόρου ή τον θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 τουλάχιστον οι μισοί Χριστιανοί του Ιράκ πιστεύεται ότι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική εκτόπιση των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων του Ιράκ αποτελεί ιστορική τραγωδία, που όχι μόνο καταστρέφει ζωές αλλά και προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον κοινωνικό ιστό του Ιράκ, τροφοδοτώντας έτσι εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων, των αιρέσεων και των θρησκειών στην περιοχή και πέραν αυτής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS έχει εξασφαλίσει σημαντικές πηγές εσόδων λεηλατώντας τράπεζες και επιχειρήσεις σε εδάφη τα οποία ελέγχει και καταλαμβάνοντας σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου στη Συρία και το Ιράκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS έχει λάβει χρηματοδότηση από δωρητές, ιδίως στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες με γνωστό ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των άνω του μισού εκατομμυρίου καταγεγραμμένων Παλαιστίνιων προσφύγων στη Συρία έγιναν πρόσφυγες για δεύτερη φορά, αφού χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσφυγικούς καταυλισμούς και πόλεις στη Συρία εξαιτίας του ότι στρατιωτικές ομάδες εισέβαλαν, κατέλαβαν τους καταυλισμούς και παραβίασαν την ουδετερότητα των προσφύγων·

1.  καταδικάζει έντονα τους μαζικούς φόνους και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το ISIS σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την εθνοτική καταγωγή και τη μειονοτική θρησκευτική ιδιότητα των θυμάτων· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση των ατόμων που κρατούνται όμηροι από αυτή την τρομοκρατική ομάδα·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση της βίας και τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ISIS, με αποτέλεσμα πολλοί άμαχοι να έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες άτομα να έχουν εκτοπισθεί·

3.  τονίζει ότι όλα τα άτομα που ευθύνονται για εγκλήματα όπως γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, πρέπει να προσαχθούν στο Διεθνές Δικαστήριο , κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Ρώμης και σε συμφωνία με το ισχύον διεθνές δίκαιο·

4.  απευθύνει έκκληση για μια πολιτική λύση με συμμετοχή όλων των πολιτικών και κοινωνικών συντελεστών, για να δοθεί μια απάντηση στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ISIS στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής συνεπούς απέναντι στις δημοκρατικές αξίες και με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις της «Γενεύης ΙΙ» που αποσκοπούν στο να βρεθεί λύση στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας· τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημοκρατίας ως βασικής στάσης προκειμένου να τεθεί ένα τέλος στο ISIS· υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων του ISIS είναι μουσουλμάνοι και ως εκ τούτου οι τοπικοί πληθυσμοί είναι οι κυρίως θιγόμενοι·

5.  τονίζει την ανάγκη να κλείσουν οι πηγές χρηματοδότησης και οι γραμμές υλικοτεχνικής υποστήριξης που στηρίζουν το ISIS· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι το μεγαλύτερο μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το ISIS κατασκευάζεται στη Δύση και επομένως είναι πρωταρχικής σημασίας να μπορέσει να τεθεί άμεσο τέλος στις πωλήσεις όπλων σε περιοχές συγκρούσεων· καλεί τους ξένους παράγοντες να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και παράδοση όπλων στην περιοχή· καλεί ειδικότερα τα ίδια τα κράτη και τις χώρες της Δύσης να σταματήσουν τη χρηματοδότηση κάθε πολιτοφυλακής και ειδικότερα να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο προερχόμενο από κοιτάσματα που ελέγχονται από το ISIS και μεταφερόμενο στη συνέχεια με φορτηγά μέσω της Τουρκίας·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, η οποία έχει επιδεινωθεί από το ISIS, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες εξαναγκαζόμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρωπιστικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί η δέουσα ανθρωπιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους και να εξασφαλιστεί η πλήρης και ίση προστασία των ευάλωτων κοινοτήτων που κινδυνεύουν·

7.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του σε μια πολιτική λύση για τη σύγκρουση στη Συρία, που θα εξασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας και θα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των Σύρων, ανεξάρτητα από την εθνοτική ή θρησκευτική τους προέλευση·

8.  πιστεύει ότι η εισβολή στο Ιράκ, οι σεκταριστικές πολιτικές της κυβέρνησης του Al Maliki, και ο πόλεμος στη Συρία δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση του ISIS· επισημαίνει την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στη Συρία και το Ιράκ· επαναλαμβάνει ότι οι αποστολές ειρήνευσης και σταθεροποίησης, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από μια ευρεία συναίνεση στο πλαίσιο του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, υπογραμμίζοντας την κοινή ανάγκη έναρξης ενός ειρηνικού και πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς προκειμένου να ξεκινήσει τη συμφιλίωση και να προωθηθεί η αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και στην περιοχή·

9.  υπογραμμίζει την επιδείνωση της κατάστασης των γυναικών στο Ιράκ, που συμβαίνει παράλληλα με την καταστροφή της χώρας κατά τα τελευταία τριάντα έτη, με τις γυναίκες να βρίσκονται εγκλωβισμένες ανάμεσα στην ανυποληψία στα πλαίσια της ιρακινής κοινωνίας, κατάσταση που επιδεινώθηκε με την παρουσία του ISIS, και στην αντίληψη του ISIS περί δικαίου, που καταδικάζει τις Ιρακινές σε εξοστρακισμό·

10.  επαναλαμβάνει ότι ολόκληρη η περιοχή υφίσταται ιστορικές μετακινήσεις πληθυσμών και ότι οι περιφερειακοί συντελεστές έχουν ως εκ τούτου κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού· εκτιμά πως μια σταθερή, μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να βασίζεται στον διάλογο μεταξύ όλων των κοινοτήτων και μειονοτικών ομάδων που παραδοσιακά συγκατοικούν, προσφέροντας ένα πολύτιμο παράδειγμα πολιτισμικής ανομοιογένειας και ειρηνικής συνύπαρξης·

11.  καλεί το Συμβούλιο να ηγηθεί των προσπαθειών για τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης σχετικά με την απαγόρευση και την περιβαλλοντικά αβλαβή καταστροφή όλου του παγκόσμιου αποθέματος όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, χημικών και βακτηριολογικών όπλων·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράκ, στους προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, και στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0011.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0171.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0101.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0099.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0461.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου