Процедура : 2016/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0158/2016

Внесени текстове :

B8-0158/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Обяснение на вота
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0066

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 483kWORD 72k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.519v01-00
 
B8-0158/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2016/2515(RSP))


Мария Габриел, Кристиан Дан Преда, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Дейвид Макалистър, Михаел Галер, Лоренцо Чеза, Туне Келам, Адам Шейнфелд, Давор Иво Щир, Терез Комодини Какиа, Роберта Мецола, Кинга Гал, Барбара Матера от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2016/2515 (RSP).  
B8-0158/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 16 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Йемен,

–  като взе предвид резолюции № 2201 (2015 г.) и № 2216 (2015 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид изявлението от 24 май 2015 г. на съпредседателите на 24-ото заседание на Съвместния съвет и на министрите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Европейския съюз,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като взе предвид, че настоящият конфликт в Йемен се корени в неуспеха на няколко последователни правителства да изпълнят демократичните, икономическите и социалните искания на йеменския народ, което подхрани недоволството и разделението, довели да случващото се насилие;

Б.  като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално на Африканския рог, Червено море и по-широкия регион на Близкия Изток;

В.  като има предвид, че на 26 март 2015 г. водена от Саудитска Арабия коалиция, включваща Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, Кувейт, Мароко, Обединените арабски емирства и Судан, започна военна операция в Йемен срещу бунтовниците хути, по искане на президента на Йемен Абд Рабу Мансур Хади;

Г.  като има предвид, че тъй като не следваше приобщаваща политическа линия Йемен се оказа обхванат от нарастващо напрежение между различните племена и жестока „война чрез посредници“ между подкрепяните от Иран бунтовници хути и Саудитска Арабия, която провежда военна кампания срещу бунтовниците, като в резултат целият регион е въвлечен пряко в един сложен конфликт; като има предвид, че Саудитска Арабия възприема бунтивниците хути в Йемен като поддържани от Иран сили, а Иран осъди водената от Саудитска Арабия офанзива и призова за незабавно спиране на провежданите от Саудитска Арабия въздушни удари;

Д.  като има предвид, че стабилен и сигурен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за мира и стабилността в самия Йемен;

Е.  като има предвид, че хуманитарните последици за цивилното население, и по-специално за децата, от продължаващите сражения между различни въоръжени групировки, от бомбардировките и прекъсването на основни услуги достигат тревожни размери и влошават и без това бедственото хуманитарно положение;

Ж.  като има предвид, че 21,2 милиона души в Йемен се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че поради широко разпространената несигурност децата, които са най-уязвими, няма да имат достъп до необходимите им здравни грижи или храна;

З.  като има предвид, че прилагането на незабавни мерки, които да доведат до трайно примирие, е един от основните въпроси, будещи загриженост;

И.  като има предвид, че също така има опасения, че конфликтът е довел до голям брой случаи на нарушаване на правата на човека в Йемен, включително нападения срещу журналисти и медийни институции, насилствено изчезване, нарушаване на Конвенцията срещу изтезанията, тормоз и задържане на религиозни малцинства, както и предполагаемо използване на деца във въоръжения конфликт;

1.  изразява сериозната си загриженост за продължаващото насилие в Йемен и за произтичащата от него хуманитарна криза, засягаща милиони невинни мъже, жени и деца; изразява дълбоко съжаление във връзка със предизвиканата от конфликта загуба на човешки живот и страданието на хората, попаднали в обсега на сраженията, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите;

2.  настоятелно призовава страните в конфликта от Йемен, по-специално хутите, да работят за преодоляване на различията си чрез диалог, и счита, че само политическо решение може да доведе до траен мир;

3.  призовава всички страни да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека и да работят без отлагане с ООН и организациите за предоставяне на хуманитарна помощ, за да се предостави помощ на нуждаещите се; призовава за независимо разследване на всички предполагаеми нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право;

4.  призовава за хуманитарно затишие, което да позволи спешното доставяне на животоспасяваща помощ за народа на Йемен; настоятелно призовава всички страни по конфликта да улесняват спешното доставяне на хуманитарна помощ до всички части на Йемен, както и бързия, безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до хората, нуждаещи се от хуманитарна помощ, включително от медицинска помощ;

5.  приветства и изразява подкрепата си за усилията на ООН да посредничи за улесняването на разговорите между страните; очаква Европейският съюз да продължи да играе конструктивна роля при организирането на по-нататъшни срещи;

6.  счита, че Саудитска Арабия и Иран са от основно значение за решаването на кризата и настоятелно призовава и двете страни да работят прагматично и в дух на добра воля за прекратяване на сраженията в Йемен;

7.  осъжда всички актове на насилие и опити или заплахи за използване на насилие за сплашване на участниците в консултациите с посредничеството на ООН; подчертава, че приобщаващият политически диалог под егидата на ООН трябва да бъде ръководен от Йемен процес, целящ договаряне на основано на консенсус политическо решение на кризата в Йемен в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и нейния механизъм за изпълнение, резултатите от всеобхватната Конференция за национален диалог, Споразумението за мир и национално партньорство и на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

8.  призовава всички страни по конфликта в Йемен да се включат и ангажират без предварителни условия и добросъвестно в бъдещи разговори, наред с другото, като преодоляват различията помежду си чрез диалог и консултации, като отхвърлят употребата на насилие за постигане на политически цели и се въздържат от провокации и от каквито и да било едностранни действия, които подкопават политическия преход; счита, че само широк политически консенсус, постигнат чрез приобщаващи преговори, може да осигури устойчиво решение, възстановяване на мира и запазване на единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

 

Правна информация - Политика за поверителност