Prijedlog rezolucije - B8-0158/2016Prijedlog rezolucije
B8-0158/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Jemenu

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0151/2016

Postupak : 2016/2515(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Jemenu

(2016/2515(RSP))

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 16. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 2201 (2015) i 2216 (2015),

–  uzimajući u obzir izjavu supredsjedatelja 24. zajedničkog sastanka te ministarskog sastanka Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) i Europske unije (EU) od 24. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je uzrok trenutačnog sukoba u Jemenu neuspjeh uzastopnih vlada da zadovolje demokratske, gospodarske i socijalne težnje jemenskog naroda, što potpiruje nezadovoljstvo i podjelu koja je dovela do sadašnjeg nasilja;

B.  budući da stanje u Jemenu predstavlja ozbiljnu opasnost za stabilnost regije, posebno za Rog Afrike, Crveno more i širi Bliski istok;

C.  budući da je 26. ožujka 2015. koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije koja uključuje Bahrein, Egipat, Jordan, Kuvajt, Maroko, Katar, Sudan i Ujedinjene Arapske Emirate na zahtjev predsjednika Jemena Abd-Rabua Mansura Hadija pokrenula vojnu operaciju u Jemenu protiv hutijskih pobunjenika;

D.  budući da se Jemen, zato što ne slijedi uključiv politički put, našao u trajnoj situaciji rastuće napetosti među plemenima i gorkog rata preko posrednika između hutijskih pobunjenika, koje podupire Iran, i Saudijske Arabije, koja vodi vojnu kampanju protiv pobunjenika, čime širu regiju izravno uvlači u kompleksan sukob; budući da Saudijska Arabija hutijske pobunjenike u Jemenu smatra produženom rukom Irana, a Iran istodobno osuđuje ofenzivu pod vodstvom Saudijaca i poziva na trenutačni prestanak zračnih napada pod njihovim vodstvom;

E.  budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i izvan nje, kao i za mir i stabilnost unutar samog Jemena;

F.  budući da trenutačne borbe između raznih paravojnih skupina, bombardiranje i prekid pružanja osnovnih usluga imaju humanitarne posljedice na civilno stanovništvo, posebno na djecu, koje dosežu zabrinjavajuće razmjere i zbog kojih se ionako teško humanitarno stanje dodatno pogoršava;

G.  budući da oko 21,2 milijuna ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć; budući da zbog trenutačno široko rasprostranjene nesigurnosti najranjivijoj djeci neće biti dostupna zdravstvena zaštita niti prehrambene usluge koje su im potrebne;

H.  budući da je jedna od glavnih briga provedba hitnih mjera koje će dovesti do trajnog prekida vatre;

I.  budući da postoji zabrinutost da je zbog sukoba došlo do brojnih kršenja ljudskih prava u Jemenu, uključujući napade na novinare i medijske kuće, prisilne nestanke, kršenje Konvencije protiv mučenja, zlostavljanje i pritvaranje vjerskih manjina, te do navodnog iskorištavanja djece u oružanom sukobu;

1.  izražava snažnu zabrinutost zbog nasilja u Jemenu koje ne prestaje i posljedične humanitarne krize koja pogađa milijune nedužnih muškaraca, žena i djece; duboko žali zbog gubitaka života prouzrokovanih sukobom i zbog patnje osoba na područjima zahvaćenim borbom te izražava sućut obiteljima žrtava;

2.  potiče sve jemenske strane, posebno Hutije, da svoje sporove pokušaju riješiti dijalogom i smatra da jedino političko rješenje može dovesti do trajnog mira;

3.  poziva sve strane na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima te na hitnu suradnju s UN-om i organizacijama humanitarne pomoći u cilju pružanja pomoći osobama kojima je to potrebno; poziva na pokretanje neovisne istrage o svim navodnim kršenjima međunarodnih ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava;

4.  poziva na humanitarnu stanku kako bi se omogućilo da pomoć koja je od životne važnosti hitno stigne do jemenskog naroda; potiče sve strane da olakšaju hitnu dostavu humanitarne pomoći u sve dijelove Jemena, kao i da humanitarnim djelatnicima osiguraju da brz, siguran i nesmetan pristup osobama kojima je potrebna humanitarna i medicinska pomoć;

5.  pozdravlja i podupire napore koje UN ulaže u posredovanje kako bi olakšao pregovore između sukobljenih strana; očekuje od Europske unije da nastavi s konstruktivnim djelovanjem u području organizacije daljnjih sastanaka;

6.  smatra da Saudijska Arabija i Iran imaju značajnu ulogu u rješavanju krize te potiče obje strane na pragmatično djelovanje u dobroj vjeri kako bi se okončala borba u Jemenu;

7.  osuđuje svako nasilje, pokušaje provođenja nasilja i prijetnje o upotrebi nasilja u cilju zastrašivanja strana koje sudjeluju u savjetovanju u kojemu posreduje UN; naglašava da postupak uključivog političkog dijaloga u kojemu UN posreduje mora voditi Jemen u cilju pronalaska političkog rješenja jemenske krize utemeljenog na konsenzusu, u skladu s inicijativom Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) i mehanizmom njezine provedbe, ishodom sveobuhvatne Konferencije za nacionalni dijalog, Sporazumom o miru i nacionalnom partnerstvu te relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a;

8.  poziva jemenske strane da se odazovu budućim razgovorima, da u njima sudjeluju bez postavljanja preduvjeta i u dobroj vjeri i da, između ostalog, svoje nesuglasice riješe dijalogom i savjetovanjem, da odbace korištenje nasilja za nastojanje ostvarivanja političkih ciljeva te da se suzdrže od provokacije i svakog jednostranog djelovanja čiji je cilj narušavanje političke tranzicije; vjeruje da se samo širokim političkim konsenzusom tijekom uključivih pregovora može osigurati održivo rješenje, uspostaviti mir i očuvati jedinstvo, suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet Jemena;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.