Процедура : 2016/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0160/2016

Внесени текстове :

B8-0160/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Обяснение на вота
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0066

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 482kWORD 78k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.521v01-00
 
B8-0160/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2016/2515(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2016/2515(RSP))  
B8‑0160/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен,

–  като взе предвид изявленията от 26 март 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, относно положението в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 1 април 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно последиците от военните действия в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 11 май 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно предложеното примирие в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 3 юли 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно кризата в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 2 октомври 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 април и 16 ноември 2015 г. относно Йемен,

–  като взе предвид изявленията от 26 октомври, 6 декември и 15 декември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД),

–  като взе предвид резолюции 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) и 2216 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН),

–   като взе предвид изявлението от 24 май 2015 г. на съпредседателите на 24-ото заседание на Съвместния съвет и на министрите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Европейския съюз,

–  като взе предвид изявлението за медиите на Съвета за сигурност на ООН от 25 юни, 23 октомври и 23 декември 2015 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно техническо съдействие и изграждане на капацитет за Йемен в областта на правата на човека, приета на 2 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид доклада на Върховния комисар на ООН за правата на човека от 7 септември 2015 г. относно положението с правата на човека в Йемен,

–  като взе предвид Споразумението за мир и национално партньорство от 21 септември 2014 г., заключителния документ на Конференцията за национален диалог от 25 януари 2014 г. и инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 21 ноември 2011 г.,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ръководената от Саудитска Арабия коалиция не успя да стабилизира Йемен, а броят на лицата, убити по време на гражданската война, вече надхвърля 6 000;

Б.  като има предвид, че екстремистки сили, свързани с Даиш и Ал Кайда на Арабския полуостров (AQAP), продължават да водят боеве в Южен Йемен, и по-специално в околностите на Аден;

В.  като има предвид, че макар местните милиции, свързани с южното сепаратистко движение, на няколко пъти да отблъснаха силите на Даиш и AQAP, ръководената от Саудитска Арабия коалиция не подкрепи тези базирани на юг сили, като позволи на екстремистките сили да се завърнат на позициите, които заемаха преди това;

Г.  като има предвид, че понастоящем Йемен на практика е разпокъсан на кланов и религиозен принцип, а ръководената от Саудитска Арабия коалиция пренебрегва действителността и продължава да действа в полза на своите собствени регионални интереси, а не в интерес на йеменския народ;

Д.  като има предвид, че ръководената от Саудитска Арабия коалиция не започна конструктивен диалог с местните лидери с цел намирането на трайно решение, а положението бързо се влошава, тъй като тези, които се сражават по места, не вярват, че имат право на глас, когато става дума за бъдещето на Йемен;

Е.  като има предвид, че драстичните ограничения на вноса, предизвикани основно от морската блокада, наложена от силите на коалицията по време на конфликта, утежни в много голяма степен хуманитарното положение, като търговският внос на горива, необходими за функционирането на инфраструктурата на страната, включително болници, спадна до едва 1% от месечните потребности, а недостигът на внос на храна изправя населението пред заплаха от гладна смърт, като над 21 милиона души, или над 80% от населението на страната, понастоящем са зависими от някакъв вид хуманитарна помощ, за да задоволят основните си нужди;

Ж.  като има предвид, че множество европейски държави безотговорно изнасят оръжие и боеприпаси за Саудитска Арабия; като има предвид, че този износ е в нарушение на Договора за търговията с оръжие и на Обща позиция 2008/944/ОВППС относно контрола върху износа на оръжие, а по този начин и на правото на ЕС и на международното право; като има предвид, че САЩ подкрепиха ръководената от Саудитска Арабия коалиция логистично и с разузнавателни данни, включително изключително важното зареждане на самолети във въздуха и помощ при набелязването на цели, както и с продажбата на оръжие на стойност милиарди долари;

З.  като има предвид, че няколко страни, в това число Върховният комисар на ООН за правата на човека, Зеид Раад Зеид Ал Хусейн, специалният съветник на ООН по предотвратяването на геноцида и отговорността за закрила, и хуманитарни организации, както и Европейският парламент в предходните си резолюции, препоръчаха създаването на независим и безпристрастен международен механизъм за разследване на твърденията за нарушения и злоупотреби с международното право в областта на правата на човека и на хуманитарното право в Йемен;

И.  като има предвид, че проекторезолюцията, внесена от Нидерландия и призоваваща ООН да документира нарушенията, извършвани от всички страни в Йемен, и да ги представи през Съвета на ООН по правата на човека, беше оттеглена на 30 септември 2015 г. след усилен натиск от страна на Саудитска Арабия и в резултат от недостатъчна подкрепа от някои ключови държави, в това число държави – членки на ЕС; като има предвид, че вместо това беше приета резолюция с разводнено съдържание, в която изобщо не се споменава независима проверка от страна на ООН;

1.  изразява изключително силна загриженост във връзка с влошаването на хуманитарното положение в Йемен, разрушаването на инфраструктурата, в това число училища и болници, като резултат от въздушните нападения или артилерийски обстрел от ръководената от Саудитска Арабия коалиция и бунтовниците от Хути, липсата на основна медицинска помощ за населението и изключително лошото състояние на канализацията, както и липсата на храна и вода, поради което над 80% от населението се нуждае от спешна хуманитарна помощ;

2.  призовава за незабавно прекратяване на ударите срещу медицински структури и изисква всички страни безусловно да се ангажират да избягват удари срещу цивилни лица или граждански структури в съответствие с международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека;

3.  призовава за незабавно хуманитарно прекратяване на огъня, за да се предостави възможност за неограничен достъп на хуманитарните агенции, така че хуманитарните работници да могат да предоставят помощ, храна, лекарства и гориво на най-силно нуждаещите се; призовава ЕС, неговите държави членки и другите международни донори да откликнат на апела на ООН за хуманитарна помощ за Йемен, който досега доведе само до частично финансиране;

4.  осъжда въздушните удари, извършвани от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, и призовава коалицията да ги прекрати незабавно и да вдигне блокадата; призовава бунтовниците от Хути да прекратят всички дестабилизиращи действия, за да се предостави възможност хуманитарната помощ за достигне до нуждаещите се и да се създадат условия за диалог между страните;

5.  счита, че политическото решение е единственото възможно решение; призовава ООН и неговия специален пратеник да направят всичко, което е по силите им, за да осигурят приобщаващи преговори в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, които отчитат позициите на лидерите на различните враждуващи фракции и включват лидерите на клановете, както и представители на сепаратисткото движение;

6.  настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да гарантира, че на конфликта в Йемен вече не се гледа като на битка между сунити и шиити и че преговорите с Иран за справяне с конфликта продължават;

7.  настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, незабавно да прекратят всички трансфери на оръжие или други форми на военна подкрепа за Саудитска Арабия и нейните коалиционни партньори, които могат да бъдат използвани за извършването или за способстването на тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека в Йемен; настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да постави началото на оръжейно ембарго срещу Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета по външни работи на 5 –-6 февруари 2016 г.;

8.  призовава за спешно, независимо и ефективно международно разследване на твърденията за нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право в Йемен и настоятелно призовава държавите членки да подкрепят това разследване в Съвета на ООН по правата на човека;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на специалния пратеник на Генералния секретар на ООН за Йемен, на правителствата на Йемен и на Кралство Саудитска Арабия, както и на парламентите и правителствата на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави.

Правна информация - Политика за поверителност