Πρόταση ψηφίσματος - B8-0160/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0160/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0151/2016

Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0160/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0160/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0160/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

(2016/2515(RSP))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την από 26ης Μαρτίου 2015 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE) Federica Mogherini σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Απριλίου 2015 κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση των κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με τις επιπτώσεις των μαχών στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την από 11ης Μαΐου 2015 κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση των κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την προταθείσα εκεχειρία στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την από 3ης Ιουλίου 2015 κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση των κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την κρίση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την από 2ας Οκτωβρίου 2015 κοινή δήλωση της AE/YE Federica Mogherini και του αρμοδίου Επιτρόπου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση των κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου και της 16ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η εκπρόσωπος τύπου της ΕΥΕΔ στις 26 Οκτωβρίου, στις 6 Δεκεμβρίου και στις 15 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπ΄ αριθ. 2014 (2011), 2051(2012), 2140(2014), 2201(2015) και 2216(2015),

–   έχοντας υπόψη την από 24ης Μαΐου 2015 δήλωση των Συμπροέδρων της 24ης Κοινής Συνόδου Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΣΠΚ-ΕΕ) και της Υπουργικής Συνόδου,

–  έχοντας υπόψη τα από 25ης Ιουνίου, 23ης Οκτωβρίου και 23ης Δεκεμβρίου 2015 ανακοινωθέντα τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το από 2ας Οκτωβρίου 2015 ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων στην Υεμένη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την από 7ης Σεπτεμβρίου 2015 έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Υεμένη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Ειρήνης και Εθνικής Σύμπραξης της 21ης Σεπτεμβρίου 2014, τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου της 25ης Ιανουαρίου 2014, και την Πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου της 21ης Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπό σαουδαραβική διοίκηση συνασπισμός δεν έχει κατορθώσει να σταθεροποιήσει την Υεμένη και ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον εμφύλιο πόλεμο υπερβαίνει πλέον τις 6 000·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις εξτρεμιστών που συνδέονται με το Daesh και την Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) εξακολουθούν να μάχονται στην νότια Υεμένη και συγκεκριμένα στα περίχωρα του Aden·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ορισμένες τοπικές πολιτοφυλακές προσκείμενες στο αποσχιστικό κίνημα του νότου κατόρθωσαν σε αρκετές περιπτώσεις να απωθήσουν τις δυνάμεις του Daesh και της AQAP, εντούτοις δεν έτυχαν υποστήριξης από τον σαουδαραβικής διοίκησης συνασπισμό με αποτέλεσμα να ανακαταληφθούν οι θέσεις τους από τις δυνάμεις των εξτρεμιστών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη έχει πλέον διχοτομηθεί στην πράξη βάσει φυλετικών και θρησκευτικών κριτηρίων ενώ ο σαουδαραβικός συνασπισμός εξακολουθεί να αγνοεί την πραγματικότητα και να ενεργεί με γνώμονα τα δικά του τοπικιστικά συμφέροντα και όχι αυτά του Υεμενικού λαού·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σαουδαραβικός συνασπισμός δεν προσέγγισε εποικοδομητικά τους τοπικούς αρχηγούς προκειμένου να εξευρεθεί μία βιώσιμη λύση με αποτέλεσμα την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης, δεδομένου ότι οι εμπόλεμοι δεν πιστεύουν ότι η φωνή τους θα ακουστεί σε σχέση με το μέλλον της Υεμένης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστικοί περιορισμοί των εισαγωγών που οφείλονται κυρίως στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι δυνάμεις του συνασπισμού έχουν οδηγήσει στην δραματική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, διότι οι εισαγωγές καυσίμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των υποδομών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, δεν καλύπτουν παρά το 1% των μηνιαίων αναγκών και διότι οι ελλείψεις σε εισαγόμενα τρόφιμα οδηγούν τον πληθυσμό στη λιμοκτονία, δεδομένου ότι πάνω από 21 εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότεροι δηλαδή από το 80% του πληθυσμού, εξαρτώνται πλέον από κάποιου είδους ανθρωπιστική βοήθεια για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες ευρωπαϊκές χώρες εξάγουν, χωρίς καμία υπευθυνότητα, όπλα και πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες εξαγωγές παραβιάζουν την Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων και την Κοινή Θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και, ως εκ τούτου, τόσο το Ενωσιακό όσο και το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τον σαουδαραβικό συνασπισμό στον τομέα της διοικητικής μέριμνας και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των κρισίμων δυνατοτήτων εναέριου ανεφοδιασμού και εντοπισμού στόχων, ενώ οι πωλήσεις όπλων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένων του Υπάτου Αρμοστού των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της γενοκτονίας, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη προστασίας, ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το προηγούμενο ψήφισμά του, έχουν γίνει συστάσεις για την δημιουργία ανεξάρτητου και αμερόληπτου διεθνούς μηχανισμού διερεύνησης των καταγγελιών για βιαιοπραγίες και παραβιάσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόταση απόφασης την οποία κατέθεσαν οι Κάτω Χώρες στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και η οποία ζητούσε σύσταση αποστολής του ΟΗΕ για την καταγραφή παραβιάσεων από όλες τις παρατάξεις στην Υεμένη αποσύρθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 κατόπιν εντόνων πιέσεων εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας και λόγω ανεπαρκούς υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων πολύ σημαντικών χωρών, μεταξύ των οποίων και κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά εγκρίθηκε μια ιδιαιτέρως εξασθενημένη εκδοχή της εν λόγω απόφασης από την οποία απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά σε ανεξάρτητη έρευνα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

1.  εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, για την καταστροφή των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων, λόγω βομβαρδισμών από την αεροπορία αλλά και από το πυροβολικό του σαουδαραβικού συνασπισμού και των αποσχιστών Houthi, για τις ελλείψεις σε βασική υγειονομική περίθαλψη για τον πληθυσμό, για τις εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής και για την έλλειψη τροφίμων και υδροδότησης, συνθήκες που υποχρεώνουν το 80% του πληθυσμού να εξαρτάται από την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας·

2.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον ιατρικών υποδομών και καλεί όλες τις παρατάξεις να δεσμευθούν απερίφραστα ότι θα απόσχουν από κάθε είδους επίθεση εναντίον αμάχων ή μη στρατιωτικών υποδομών, σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και στο προσωπικό τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να παράσχουν συνδρομή, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα σε όσους τα έχουν περισσότερη ανάγκη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς δωρητές να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική έκκληση του ΟΗΕ για την Υεμένη, η οποία έχει λάβει μέχρι στιγμής πολύ περιορισμένους πόρους·

4.  καταδικάζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του σαουδαραβικού συνασπισμού και τον καλεί να προβεί στον άμεσο τερματισμό τους και στην άρση του αποκλεισμού· καλεί τους εξεγερμένους Houthi να δώσουν ένα τέρμα σε οποιαδήποτε αποσταθεροποιητική ενέργεια ούτως για να καταστεί δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη και για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τον διάλογο μεταξύ των παρατάξεων·

5.  φρονεί ότι η μόνη δυνατή λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτικού χαρακτήρα· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ειδικό Απεσταλμένο τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προωθήσουν διαπραγματεύσεις ανοικτές σε όλους, βάσει της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των ηγετών των αντιμαχόμενων παρατάξεων και θα περιλαμβάνουν τους τοπικούς αρχηγούς αλλά και εκπροσώπους των αποσχιστικών κινημάτων·

6.  παροτρύνει τον σαουδαραβικό συνασπισμό να παρέμβει για να πάψει η σύγκρουση στην Υεμένη να θεωρείται πεδίο μάχης μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών και για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν που θα επιστρέψουν την ανάσχεση της σύγκρουσης·

7.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναστείλουν πάραυτα κάθε μορφή μεταφοράς όπλων ή στρατιωτικής ενίσχυσης προς την Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διάπραξη ή την διευκόλυνση σοβαρών παραβιάσεων των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη· παροτρύνει την AE/YE να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Σαουδική Αραβία κατά την συνεδρίαση του επόμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα διεξαχθεί στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2016·

8.  ζητεί επείγουσα, ανεξάρτητη και αποτελεσματική διεθνή έρευνα των καταγγελιών για παραβιάσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια τέτοια έρευνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, στις κυβερνήσεις της Υεμένης και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και των κρατών του Αραβικού Συνδέσμου·