Prijedlog rezolucije - B8-0160/2016Prijedlog rezolucije
B8-0160/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Jemenu

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0151/2016

Postupak : 2016/2515(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Jemenu

(2016/2515(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 26. ožujka 2015. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 1. travnja 2015. o učinku sukoba u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 11. svibnja 2015. o predloženom primirju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 3. srpnja 2015. o krizi u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 2. listopada 2015. o Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. travnja i 16. studenog 2015. o Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornika Europske službe za vanjsko djelovanje od 26. listopada, 6. prosinca i 15. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) i 2216 (2015),

–   uzimajući u obzir izjavu supredsjedateljâ 24. sastanka Zajedničkog vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) i Europske unije (EU) te ministarskog sastanka od 24. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjave za medije Vijeća sigurnosti UN-a od 25. lipnja, 23. listopada i 23. prosinca 2015. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća za ljudska prava od 2. listopada 2015. o tehničkoj pomoći i izgradnji kapaciteta u Jemenu na području ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir izvješće visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 7. rujna 2015. o stanju ljudskih prava u Jemenu;

–  uzimajući u obzir Sporazum o miru i nacionalnom partnerstvu od 21. rujna 2014., dokument o ishodima Konferencije za nacionalni dijalog od 25. siječnja 2014. i inicijativu Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva od 21. studenog 2011.,

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije nije uspjela stabilizirati Jemen, a više od 6000 osoba ubijeno je u tom građanskom ratu;

B.  budući da se ekstremističke snage povezane s Daišom i AQAP-om i dalje bore u južnom Jemenu, posebno u okruženju Adena;

C.  budući da, unatoč tome što su lokalne paravojne skupine povezane s južnim separatističkim pokretom u nekoliko navrata uspjele odvratiti snage Daiša i AQAP-a, koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije nije uspjela podržati te južne snage, čime se ekstremističkim snagama dozvolilo da se vrate na svoje prijašnje pozicije;

D.  budući da je u Jemenu na snazi podjela po klanovima i vjerskoj pripadnosti, a koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije ignorira stvarnost i nastavlja djelovati prema svojim regionalnim interesima, umjesto prema interesima naroda Jemena;

E.  budući da koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije nije uspjela konstruktivno surađivati s lokalnim vođama u cilju postizanja trajnog dogovora, a stanje se brzo pogoršava jer borci na terenu ne vjeruju da imaju utjecaja na budućnost Jemena;

F.  budući da su ozbiljna ograničenja na uvoz, koja su većinom prouzročena pomorskom blokadom koju su tijekom sukoba uvele koalicijske snage, uvelike pogoršala humanitarnu situaciju jer je komercijalni uvoz goriva koji je potreban za funkcioniranje državne infrastrukture, uključujući bolnice, pao na samo 1 % mjesečnih potreba, dok nedostatan uvoz hrane vodi do izgladnjivanja stanovništva, a više od 21 milijuna osoba ili 80 % stanovništva trenutačno ovisi o nekom obliku humanitarne pomoći za zadovoljavanje osnovnih potreba;

G.  budući da brojne europske države neodgovorno izvoze oružje i streljivo u Saudijsku Arabiju; budući da se takvim izvozom krše Ugovor o trgovini oružjem i Zajedničko stajalište 2008/944/CFSP o kontroli izvoza oružja te samim time i pravo EU-a i međunarodno pravo; budući da je SAD pružao logističku i obavještajnu potporu koaliciji pod vodstvom Saudijske Arabije, uključujući ključnu pomoć pri nadopuni goriva tijekom leta i ciljanju te prodaju oružja u vrijednosti nekoliko milijardi dolara;

H.  budući da je nekoliko strana, uključujući visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Raada Al Husseina, posebnog savjetnika UN-a za sprečavanje genocida i odgovornost pružanja zaštite te humanitarne organizacije i Europski parlament u svojoj prethodnoj rezoluciji, preporučilo osnivanje neovisnog i nepristranog međunarodnog mehanizma za istraživanje navodnih kršenja i zloupotrebe međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava u Jemenu;

I.  budući da je nacrt rezolucije koji je podnijela Nizozemska, u kojem se poziva na uspostavljanje misije UN-a kako bi se dokumentirala kršenja koja su počinile sve strane u Jemenu i koji je predstavljen Vijeću UN-a za ljudska prava, povučen 30. rujna 2015. nakon intenzivnog pritiska Saudijske Arabije i zbog nedostatka potpore određenih ključnih zemalja, uključujući države članice EU-a; budući da je umjesto toga usvojena „razvodnjena” rezolucija u kojoj se ni na koji način ne spominje neovisna istraga UN-a;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sve gore humanitarne situacije u Jemenu, uništavanja infrastrukture, uključujući škole i bolnice, uslijed zračnih napada ili granatiranja koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije i hutijskih pobunjenika, nedostatka osnovne liječničke pomoći za stanovništvo te iznimno lošeg stanja sanitarnih usluga i nedostatka hrane i vode, zbog čega je više od 80 % stanovništva potrebna hitna humanitarna pomoć;

2.  poziva na hitno zaustavljanje napada na medicinske objekte i zahtijeva od svih strana da se jasno obvežu na izbjegavanje napada na civile i civilne objekte u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i međunarodnim ljudskim pravima;

3.  poziva na hitan prekid vatre iz humanitarnih razloga u cilju pružanja neograničenog pristupa humanitarnim agencijama i radnicima kako bi mogli pružati pomoć, hranu, lijekove i gorivo osobama kojima je to najpotrebnije; poziva EU, njegove države članice i druge međunarodne donatore da odgovore na humanitarni poziv UN-a za Jemen, koji je do sada primio samo dio predviđenih financijskih sredstava;

4.  osuđuje zračne napade koje je izvršila koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije i poziva koaliciju da ih odmah prekine i ukine blokadu; poziva hutijske pobunjenike da stanu na kraj svim destabilizirajućim djelovanjima kako bi humanitarna pomoć mogla stići do potrebitih osoba i kako bi se stvorili uvjeti za dijalog među svim stranama;

5.  vjeruje da je jedino moguće rješenje ono političko; poziva UN i njegova posebnog izaslanika da učine sve što je u njihovoj moći da se olakšaju uključivi pregovori u skladu s inicijativom Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva kojima se uzimaju u obzir stajališta različitih zaraćenih strana te u kojima sudjeluju vođe klanova i predstavnici separatističkih pokreta;

6.  potiče koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije da zajamči da se sukob u Jemenu prestane promatrati kao sukob između sunita i šijita te da se nastave pregovori s Iranom kako bi se obuzdao sukob;

7.  potiče države članice da hitno zaustave sav transfer oružja ili druge oblike vojne potpore Saudijskoj Arabiji i njezinim koalicijskim partnerima koji bi se mogli koristiti za ozbiljno kršenje ili olakšavanje kršenja međunarodnih ljudskih prava u Jemenu; potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da uvede embargo na oružje protiv Saudijske Arabije na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove koja će se održati 5. i 6. veljače 2016.;

8.  poziva na hitnu, neovisnu i učinkovitu međunarodnu istragu kršenja međunarodnih ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u Jemenu te potiče države članice da podrže takvu istragu u Vijeću UN-a za ljudska prava;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, posebnom izaslaniku glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za Jemen, vladama Jemena i Kraljevine Saudijske Arabije te parlamentima i vladama država članica Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva i Lige arapskih država.