Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0160/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0160/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatról szóló vitát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0151/2016

Eljárás : 2016/2515(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

(2016/2515(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) által a jemeni helyzetről 2015. március 26-án tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a jemeni harcok hatásáról tett 2015. április 1-jei közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a javasolt jemeni tűzszünetről tett 2015. május 11-i közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a jemeni válsághelyzetről tett 2015. július 3-i közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Federica Mogherini alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által Jemenről tett 2015.október 2-i közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2015. április 20-i és november 16-i következtetéseire,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2015. október 26-i, december 6-i és december 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Biztonsági Tanácsának 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) és 2216 (2015) számú határozatára,

–   tekintettel a társelnökök által az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti 24. vegyes tanácsi és miniszteri találkozóról kiadott 2015. május 24-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a jemeni helyzetről szóló, 2015. június 25-i, október 23-i és december 23-i sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogi Tanács 2015. október 2-án elfogadott, „Technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés Jemen számára az emberi jogok területén” című határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek emberi jogi főbiztosának az emberi jogok jemeni helyzetéről szóló 2015. szeptember 7-i jelentésére,

–  tekintettel a 2014. szeptember 21-i béke- és nemzeti partnerségi megállapodásra, a 2014. január 25-i nemzeti párbeszédre irányuló konferencia zárónyilatkozatára és az Öböl-menti Együttműködési Tanács 2011. november 21-i kezdeményezésére,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a szaúdiak vezette koalíció nem tudta stabilizálni Jement, a polgárháborúban meghalt emberek száma pedig mostanra meghaladta az 6000-et;

B.  mivel az arab-félszigeti al-Kaida csoporthoz (AQAP) és a Dáishoz kapcsolódó szélsőséges erők továbbra is harcolnak Dél-Jemenben, különösen Áden környékén;

C.  mivel annak ellenére, hogy a déli szeparatista mozgalommal szövetséges helyi milíciák számos alkalommal visszaszorították a Dáis és az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) erőit, a szaúdiak vezette koalíció nem támogatta e déli csapatokat, ami lehetővé tette, hogy a szélsőséges erők visszatérjenek korábban elfoglalt pozícióikba;

D.  mivel Jemen jelenleg valójában klánok és vallási hovatartozás szerint van felosztva, míg a szaúdiak vezette koalíció figyelmen kívül hagyta a valóságot, és továbbra is saját regionális érdekei, nem pedig a jemeni nép érdekei szerint járt el;

E.  mivel a szaúdiak vezette koalíció nem tudott konstruktívan együttműködni a helyi vezetőkkel annak érdekében, hogy tartós megoldást találjanak, és a helyzet gyorsan romlik, mivel a terepen harcolók nem hiszik, hogy bele tudnak szólni Jemen jövőjének kialakításába;

F.  mivel a komoly behozatali korlátozások, melyeket főként a koalíciós erők konfliktus során kialakított tengeri blokádja okoz, egyre súlyosbítják a humanitárius helyzetet azáltal, hogy az ország infrastruktúrájának – többek között a kórházaknak – a működtetéséhez szükséges üzemanyag kereskedelmi behozatala csupán a havi igény 1%-át tette ki, míg az élelmiszer-behozatalban keletkezett hiány miatt a lakosság éhezik, és több mint 21 millió ember, azaz a lakosság több mint 80%-a alapvető szükségletei kielégítéséhez rá van szorulva valamilyen humanitárius segítségnyújtásra;

G.  mivel számos európai ország exportál felelőtlenül fegyvereket és lőszereket Szaúd-Arábiába; mivel az ilyen export sérti a fegyverkereskedelmi szerződést és a fegyverkivitel ellenőrzéséről szóló 2008/944/KKBP közös álláspontot, és ily módon az uniós és a nemzetközi jogot egyaránt; mivel az Egyesült Államok logisztikai és operatív támogatással – többek között kulcsfontosságú légi utántöltéssel és célzott segítségnyújtással –, valamint több milliárd dollár értékű fegyvereladással segítette a szaúdiak vezette koalíciót;

H.  mivel több érdekelt fél, többek között az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Ra’ad Al Husszein, az ENSZ főtitkárának a népirtás megelőzésével és a védelmi felelősséggel foglalkozó különleges tanácsadója, valamint humanitárius szervezetek, továbbá korábbi állásfoglalásaiban az Európai Parlament javasolta, hogy hozzanak létre egy független és pártatlan nemzetközi mechanizmust a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog feltételezett jemeni megsértéseinek kivizsgálása céljából;

I.  mivel a Hollandia által előterjesztett határozattervezetet, amely ENSZ-misszió indítására szólít fel valamennyi fél jemeni jogsértéseinek dokumentálása és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elé terjesztése céljából, 2015. szeptember 30-án Szaúd-Arábia intenzív nyomása és néhány kulcsfontosságú ország, köztük uniós tagállamok támogatásának hiánya miatt visszavonták; mivel ehelyett egy olyan, felhígított határozatot hagytak jóvá, amely független ENSZ-vizsgálatra semmiféle módon nem utal;

1.  rendkívüli aggodalmának ad hangot a Jemenben egyre romló humanitárius helyzet, az infrastruktúra – többek között iskolák és kórházak – a szaúdiak vezette koalíció vagy a húszi felkelők légi csapásai vagy bombázásai általi lerombolása, valamint a lakosságnak nyújtott alapvető orvosi segítség hiánya, továbbá a rendkívül rossz higiénés körülmények és a víz- és élelmiszerhiány miatt, aminek következtében a népesség több mint 80%-ának sürgős humanitárius segítségre van szüksége;

2.  sürgeti, hogy haladéktalanul vessenek véget az egészségügyi struktúrák elleni támadásoknak, és kéri, hogy minden fél egyértelműen kötelezze el magát a polgári lakosság vagy polgári struktúrák támadásának elkerülése mellett, a nemzetközi humanitárius joggal és a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal összhangban;

3.  humanitárius okokból azonnali tűzszünetre szólít fel annak érdekében, hogy a humanitárius szervezetek és a segélyszervezetek munkatársai akadálytalanul eljuthassanak a helyszínre, és segítséget, élelmiszereket, gyógyszereket és üzemanyagot nyújthassanak a leginkább rászorulók részére; felszólítja az Uniót, annak tagállamait, valamint a többi nemzetközi támogatót, hogy válaszoljanak az ENSZ Jemen érdekében tett humanitárius felhívására, amelyek eddig csak részleges finanszírozást kapott;

4.  elítéli a szaúdiak vezette koalíció által végrehajtott légitámadásokat, és felszólítja a koalíciót, hogy azonnal függessze fel azokat, és oldja fel a blokádot; felhívja a húszi lázadókat, hogy szüntessék be a destabilizáló akciókat annak érdekében, hogy a humanitárius segítségnyújtás elérhesse a rászorulókat, és létrejöhessenek a felek közötti párbeszédhez a szükséges feltételek;

5.  úgy véli, hogy a politikai megoldás az egyetlen lehetséges út; felhívja az ENSZ-et és különmegbízottját, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt inkluzív tárgyalások elősegítése érdekében az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésével összhangban, amelyek figyelembe veszik a hadban álló felek különböző vezetőinek álláspontjait és bevonják a klánok vezetőit, valamint a szeparatista mozgalmak képviselőit;

6.  sürgeti a szaúdiak vezette koalíciót, hogy biztosítsa, hogy Jement ne tekintsék többé a szunniták és a síiták csatamezejének, valamint hogy az Iránnal folytatott tárgyalásokba foglalják bele a konfliktust is;

7.  sürgeti az EU tagállamait, hogy haladéktalanul függesszenek fel minden Szaúd-Arábiába és koalíciós partnereihez irányuló fegyverszállítást vagy egyéb katonai támogatást, amelyet fel lehet használni a nemzetközi emberi jogok súlyos megsértésének elkövetésére vagy elősegítésére Jemenben; sürgeti a főképviselőt/alelnököt, hogy kezdeményezzen fegyverembargót Szaúd-Arábiával szemben a Külügyek Tanácsának következő, 2016. február 5–6-i ülésén;

8.  felszólít a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog állítólagos jemeni megsértéseire irányuló sürgős, független és hatékony nemzetközi vizsgálat indítására, és sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák e vizsgálatot az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az Egyesült Nemzetek főtitkára jemeni különmegbízottjának, Jemen és a Szaúd-arábiai Királyság kormányainak, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanácsában és az Arab Államok Ligájában részt vevő államok parlamentjeinek és kormányainak.