Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0160/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0160/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Balsojumu skaidrojumi
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0066

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 473kWORD 77k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.521v01-00
 
B8-0160/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Jemenā (2016/2515(RSP))  
B8‑0160/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2015. gada 26. marta paziņojumu par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 1. aprīļa kopīgo paziņojumu par Jemenā notiekošo cīņu ietekmi,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 11. maija kopīgo paziņojumu par Jemenā ierosināto pamieru,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 3. jūlija kopīgo paziņojumu par krīzi Jemenā,

–  ņemot vērā PV/AP Federikas Mogerīni un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Hrista Stiljanida 2015. gada 2. oktobra kopīgo paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 20. aprīļa un 16. novembra secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 26. oktobra, 6. decembra un 15. decembra paziņojumus,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 2014 (2011), Nr. 2051 (2012), Nr. 2140 (2014), Nr. 2201 (2015) un Nr. 2216 (2015),

–   ņemot vērā Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Eiropas Savienības Apvienotās padomes (GCC-EU) un ministru 2015. gada 24. maijā notikušās 24. sanāksmes līdzpriekšsēdētāju paziņojumu;

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2015. gada 25. jūnija, 23. oktobra un 23. decembra paziņojumus presei par stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā Cilvēktiesību padomes 2015. gada 2. oktobrī pieņemto rezolūciju par tehnisko palīdzību un spēju veidošanu Jemenā cilvēktiesību jomā;

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2015. gada 7. septembra ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Jemenā,

–  ņemot vērā 2014. gada 21. septembra Miera un nacionālās partnerības nolīgumu, 2014. gada 25. janvāra Nacionālā dialoga konferences rezultātus un 2011. gada 21. novembra Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai nav izdevies stabilizēt stāvokli Jemenā un pilsoņkarā bojāgājušo skaits pašlaik pārsniedz 6 000;

B.  tā kā ekstrēmistu spēki, kas saistīti ar Daesh un AQAP, ir turpinājuši cīnīties Jemenas dienvidos un jo īpaši Adenas apkaimē;

C.  tā kā, neraugoties uz to, ka vietējiem paramilitāriem grupējumiem, kas saistīti ar dienvidu separātistu kustību, vairākkārt ir izdevies atvairīt Daesh un AQAP spēkus, Saūda Arābijas vadītās koalīcijas spēkiem nav izdevies atbalstīt šos dienvidos bāzētos spēkus, ļaujot ekstrēmistu spēkiem atgriezties pozīcijās, kas tiem bija iepriekš;

D.  tā kā Jemena tagad faktiski ir sadalīta pēc klaniem un reliģiskās piederības, savukārt Saūda Arābijas vadītā koalīcija ir ignorējusi realitāti un turpinājusi darboties savās reģionālajās interesēs, nevis Jemenas iedzīvotāju interesēs;

E.  tā kā Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai nav izdevies konstruktīvi sadarboties ar vietējiem līderiem, lai panāktu ilgstošu risinājumu, un situācija strauji pasliktinās, jo šajās kaujās iesaistītie neuzskata, ka viņu viedoklis varētu ietekmēt Jemenas nākotni;

F.  tā kā stingrie importa ierobežojumi, ko izraisījusi galvenokārt koalīcijas spēku noteiktā jūras blokāde konflikta laikā, ir ievērojami pasliktinājuši humanitāro situāciju un valsts infrastruktūrai, tostarp slimnīcām, nepieciešamais komerciālais degvielas imports ir nokrities līdz 1 % no ikmēneša vajadzībām, bet importētās pārtikas trūkums izraisa badu iedzīvotājiem, turklāt vairāk nekā 21 miljons cilvēku jeb vairāk nekā 80 % iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanas ziņā tagad ir atkarīgi no kāda veida humānās palīdzības;

G.  tā kā daudzas Eiropas valstīs ir bezatbildīgi eksportējušas ieročus un munīciju uz Saūda Arābiju; tā kā šāds eksports ir pretrunā ar Ieroču tirdzniecības līgumu un Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP par ieroču eksporta kontroli un līdz ar to gan ar ES, gan starptautiskajiem tiesību aktiem; tā kā ASV palīdzēja Saūda Arābijas vadītajai koalīcijai, sniedzot loģistikas un izlūkošanas atbalstu, tostarp būtisku palīdzību attiecībā uz degvielas uzpildi lidojumā un mērķiem, kā arī pārdodot ieročus miljardiem ASV dolāru vērtībā;

H.  tā kā vairākas puses, tostarp ANO augstais cilvēktiesību komisārs Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein, ANO īpašais padomnieks attiecībā uz genocīda novēršanu un pienākumu aizsargāt un humānās palīdzības organizācijas, kā arī Eiropas Parlaments savās iepriekšējās rezolūcijās ieteica izveidot neatkarīgu un objektīvu starptautisku mehānismu, lai izmeklētu iespējamos starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumus un ļaunprātības Jemenā;

I.  tā kā Nīderlandes iesniegtais rezolūcijas projekts, kurā tika prasīts izveidot ANO misiju, kas dokumentētu visu pušu veiktos pārkāpumus Jemenā un ziņotu ANO Cilvēktiesību padomei, 2015. gada 30. septembrī tika atsaukts pēc liela spiediena no Saūda Arābijas puses un tāpēc, ka netika saņemts pietiekams atbalsts no dažām nozīmīgām valstīm, tostarp ES dalībvalstīm; tā kā šī projekta vietā tika apstiprināta izmainīta rezolūcija ar mazākām prasībām un bez jebkādām norādēm uz neatkarīgu ANO izmeklēšanu,

1.  pauž ārkārtīgas bažas par humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā, infrastruktūras, tostarp skolu un slimnīcu, iznīcināšanu gaisa uzbrukumos un apšaudē, ko veic Saūda Arābijas vadītā koalīcija un Houthi nemiernieki, par pamata medicīniskās palīdzības trūkumu iedzīvotājiem, ārkārtīgi slikto sanitārijas stāvokli un pārtikas un ūdens trūkumu, kā rezultātā vairāk nekā 80 % iedzīvotāju ir steidzami vajadzīga humānā palīdzība;

2.  mudina nekavējoties pārtraukt uzbrukumus medicīnas struktūrām un aicina visas puses nepārprotami apņemties izvairīties no uzbrukumiem civiliedzīvotājiem un civilām struktūrām saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām un starptautiskajām cilvēktiesībām;

3.  prasa nekavējoties panākt humāno pamieru, nodrošinot neierobežotu piekļuvi humānās palīdzības aģentūru palīdzības darbiniekiem, lai tie varētu sniegt palīdzību, pārtiku, medikamentus un degvielu tiem, kam tā visvairāk nepieciešama; aicina ES, tās dalībvalstis un citus starptautiskos līdzekļu devējus reaģēt uz ANO aicinājumu sniegt Jemenai humāno palīdzību, kas līdz šim finansēta tikai daļēji;

4.  nosoda gaisa uzbrukumus, ko veic Saūda Arābijas vadītā koalīcija, un aicina koalīciju nekavējoties tos pārtraukt un atcelt blokādi; aicina Houthi nemierniekus izbeigt visas destabilizējošās darbības, lai humānā palīdzība varētu sasniegt tos, kam tā vajadzīga, un radītu apstākļus dialogam starp pusēm;

5.  uzskata, ka vienīgais iespējamais risinājums ir politisks risinājums; aicina ANO un tās īpašo sūtni darīt visu, kas ir to spēkos, lai sekmētu iekļaujošas sarunas saskaņā ar Persijas līča sadarbības padomes iniciatīvu, ņemot vērā dažādu karojošo grupējumu līderu nostājas un iekļaujot klanu līderus, kā arī separātistu kustību pārstāvjus;

6.  mudina Saūda Arābijas vadīto koalīciju nodrošināt, lai konflikts Jemenā turpmāk vairs netiktu uzskatīts par sunnītu un šiītu kaujaslauku, un iesaistīties sarunās ar Irānu par konflikta apturēšanu;

7.  mudina ES dalībvalstis nekavējoties apturēt visas Saūda Arābijai un tās koalīcijas partneriem paredzētās ieroču piegādes un cita veida militāro atbalstu, ko varētu izmantot, lai veiktu vai sekmētu nopietnus starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus Jemenā; mudina PV/AP nākamajā Ārlietu padomes sanāksmē, kas notiks 2016. gada 5. un 6. februārī, ierosināt ieroču embargo pret Saūda Arābiju;

8.  prasa veikt steidzamu, neatkarīgu un efektīvu starptautisku izmeklēšanu par iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Jemenā un mudina dalībvalstis ANO Cilvēktiesību padomē atbalstīt šādu izmeklēšanu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra īpašajam sūtnim Jemenā, Jemenas un Saūda Arābijas Karalistes valdībām un Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Arābu valstu līgas valstu parlamentiem un valdībām.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika