Postup : 2016/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0168/2016

Předložené texty :

B8-0168/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0037

NÁVRH USNESENÍ
PDF 254kWORD 64k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

předložený v souladu s čl. 216 odst. 2 jednacího řádu


o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström za Petiční výbor

Usnesení Evropského parlamentu o ratifikaci Marrákešské smlouvy na základě obdržených petic, zejména petice 924/2011 (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na petice občanů EU s postižením znemožňujícím práci s tištěnými dokumenty, a zejména na petici 924/2011, kterou jménem Evropské unie nevidomých (EBU) / Královského národního institutu nevidomých (RNIB) předložil Dan Pescod (britský státní příslušník) ohledně přístupu nevidomých ke knihám a jiným tištěným materiálům,

–  s ohledem na Marrákešskou smlouvu o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení (dále jen Marrákešská smlouva),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na čl. 216 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace v roce 2010 odhadovala, že v celé Evropě je 2 550 000 nevidomých osob a 23 800 000 slabozrakých osob, což činí celkem 26 350 000 zrakově postižených osob;

B.  vzhledem k tomu, že pouze 5 % všech knih zveřejněných v rozvinutých zemích a méně než 1 % knih zveřejněných v rozvojových zemích je vydáváno v dostupných formátech;

C.  vzhledem k tomu, že EU a členské státy jsou smluvními stranami Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

D.  vzhledem k tomu, že EU a členské státy podepsaly Marrákešskou smlouvu v dubnu 2014, a proto na sebe vzaly politický závazek, že ji ratifikují;

E.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením v závěrečných připomínkách k původní zprávě Evropské unie o provádění této úmluvy Evropskou unii vyzval, aby přijala veškerá opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné Marrákešskou smlouvu co nejdříve ratifikovat a provádět;

F.  vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh rozhodnutí Rady o uzavření Marrákešské smlouvy jménem Evropské unie (COM(2014)0638);

1.  připomíná, že články 24 a 30 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zdůrazňují právo osob se zdravotním postižením na vzdělávání bez diskriminace a na základě rovných příležitostí i potřebu zajistit, aby zákony na ochranu práv duševního vlastnictví nepředstavovaly neodůvodněnou nebo diskriminující překážku bránící přístupu osob se zdravotním postižením ke kulturním materiálům;

2.   s hlubokým rozhořčením konstatuje, že sedm členských států EU utvořilo menšinový blok, který brání procesu ratifikace této smlouvy; vyzývá Radu a členské státy, aby urychlily ratifikační proces, aniž by ratifikaci podmiňovaly přezkumem právního rámce EU nebo rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, členským státům, Evropské komisi a Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí