Procedūra : 2016/2542(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0168/2016

Pateikti tekstai :

B8-0168/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/02/2016 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0037

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 395kWORD 63k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį


dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström Peticijų komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Marakešo sutarties ratifikavimo, remiantis gautomis peticijomis, visų pirma Peticija Nr. 924/2011 (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių ES piliečių peticijas ir, visų pirma. į Peticiją Nr. 0924/2011 dėl galimybės akliesiems naudotis knygomis ir kitais spaudiniais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Dan Pescod Europos aklųjų sąjungos (EBU) ir Karališkojo nacionalinio aklųjų instituto (RNIB) vardu,

–  atsižvelgdamas į Marakešo sutartį dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims (Marakešo sutartį),

–  atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Pasaulio sveikatos organizacija 2010 m. apskaičiavo, jog Europoje yra 2 550 000 aklųjų ir 23 800 000 silpnaregių, taigi iš viso yra 26 350 000 regos sutrikimų turinčių asmenų;

B.  kadangi tik 5 % visų išleistų knygų išsivysčiusiose šalyse ir mažiau nei 1 % besivystančiose šalyse būna prieinamos formos;

C.  kadangi ES ir valstybės narės yra JT neįgaliųjų teisių konvencijos šalys;

D.  kadangi ES ir valstybės narės 2014 m. balandžio mėn. pasirašė Marakešo sutartį ir taip prisiėmė politinį įsipareigojimą ją ratifikuoti;

E.   kadangi JT neįgaliųjų teisių konvencijos komitetas baigiamosiose išvadose dėl pradinės Europos Sąjungos ataskaitos dėl konvencijos įgyvendinimo paragino Europos Sąjungą imtis visų reikiamų priemonių, siekiant kuo greičiau ratifikuoti ir įgyvendinti Marakešo sutartį;

F.  kadangi Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties sudarymo Sąjungos vardu (COM(2014) 0638);

1.  primena, kad JT neįgaliųjų teisių konvencijos 24 ir 30 straipsniuose pabrėžiama neįgaliųjų teisė į švietimą, nediskriminuojant bei remiantis lygiomis galimybėmis ir tuo pat metu užtikrinant, kad teisės aktai dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos netaptų nepagrįsta ar diskriminuojamąja kliūtimi neįgaliesiems pasinaudoti kultūrine medžiaga;

2.  su giliu pasipiktinimu pabrėžia, kad septynios ES valstybės narės sudarė mažumos bloką, kuris trukdo sutarties ratifikavimo procesui; ragina Tarybą ir valstybes nares pagreitinti ratifikavimo procesą, kad ratifikavimas netaptų priklausomas nuo ES teisės aktų peržiūros ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, valstybėms narėms, Europos Komisijai ir JT neįgaliųjų teisių konvencijos komitetui.

Teisinė informacija - Privatumo politika