Πρόταση ψηφίσματος - B8-0170/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0170/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Klaus Buchner, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0146/2016

Διαδικασία : 2016/2537(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0170/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0170/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0170/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

(2016/2537(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Λιβύη, και ειδικότερα εκείνο της 15ης Ιανουαρίου 2015[1],

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2259 της 23ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και δηλώσεις του Ειδικού Εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), FedericaMogherini, σχετικά με τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη βίωσε μια συνταρακτική διαδοχή πολιτικών και θεσμικών κρίσεων καθώς και κρίσεων ασφάλειας μετά την ανατροπή του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι από ομάδες ανταρτών που συνεπικουρούντο από δυνάμεις του ΝΑΤΟ το 2011·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το καλοκαίρι του 2014 ένας κλιμακούμενος κύκλος βίας συγκλονίζει τη χώρα, και ότι στο πλαίσιο αυτό αντιμάχονται κυρίως δύο ετερογενείς και κατακερματισμένες αντίπαλες ομάδες, και πιο συγκεκριμένα οι δυνάμεις της «Επιχείρησης Αξιοπρέπεια» του απόστρατου στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ, που συνδέεται με τα άτακτα σώματα ενόπλων της πόλης Ζιντάν και ο συνασπισμός της «Αυγής της Λιβύης», ο οποίος αποτελείται κυρίως από παρόμοια σώματα της πόλης Μισράτα και της μειονότητας των Αμαζίγ, καθώς και από ισλαμιστικές ομάδες και τοπικά άτακτα σώματα ενόπλων άλλων πόλεων της δυτικής Λιβύης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίπαλα στρατόπεδα έχουν αντιτιθέμενη επιχειρηματολογία και αξιώσεις νομιμοποίησης, με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις και κοινοβούλια με αντίστοιχες έδρες στην Τρίπολη και το Τομπρούκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές λαμβάνουν, σύμφωνα με ισχυρισμούς, έξωθεν στήριξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτακτα σώματα ενόπλων που συνδέονται με το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος έχουν εκμεταλλευθεί τον εμφύλιο πόλεμο και το κενό εξουσίας για να επεκτείνουν την παρουσία τους στην χώρα και έχουν διαπράξει ολοένα και περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειες και βιαιοπραγίες κατά του τοπικού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές του Ιανουαρίου 2016 οι ομάδες αυτές έχουν εξαπέλυσαν επίθεση κατά των μεγάλων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην κεντροανατολική ακτή, διεξάγοντας την πλέον θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στη Λιβύη από το 2011, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί στην πόλη Zliten· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρομοκρατικά και εγκληματικά δίκτυα στη Λιβύη αναπτύσσουν στενότερους δεσμούς με το Μάλι και την βόρεια Νιγηρία, επιδιδόμενα σε παράνομες συναλλαγές διαφόρων ειδών, όπως το εμπόριο όπλων και η διακίνηση ναρκωτικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2015, εκπρόσωποι των δύο αντίπαλων κοινοβουλίων, των δήμων και της κοινωνίας των πολιτών υπέγραψαν, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συμφωνία επιμερισμού της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή ορίστηκε εννεαμελές Προεδρικό Συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο επιχειρηματίας Fayez el-Sarraj ως πρωθυπουργός, και στο οποίο ανατίθεται το καθήκον να σχηματίσει την κυβέρνηση εθνικής ενότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2016, το αναγνωρισμένο διεθνώς κοινοβούλιο με έδρα στο Τομπρούκ απέρριψε την κυβέρνηση που σχημάτισε το Προεδρικό Συμβούλιο και του έδωσε προθεσμία δέκα ημερών ή να σχηματίσει νέα, μικρότερη κυβέρνηση ή να παραιτηθεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική κατάσταση έχουν επιδεινωθεί σε σοβαρό βαθμό καθώς η Λιβύη έχει διολισθήσει σε εμφύλιο πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι αντιμαχόμενες παρατάξεις φέρονται να έχουν διαπράξει σειρά παραβιάσεων των διεθνών ανθρώπινων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους, μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών και ανθρωπιστική κρίση σε πολλές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη την απαγωγή δεκάδων πολιτικών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης και άλλων δημοσίων προσώπων, ή την απειλή εις βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει λάβει καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις, βασανισμούς και κακομεταχείριση και από τις δύο πλευρές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρέπεμψε την κατάσταση στη Λιβύη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ εξακολουθεί να έχει την αρμοδιότητα να διερευνά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στη χώρα και να διώκει αυτούς που βαρύνονται με την ευθύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου 2011, το ΔΠΔ εξέδωσε τρία εντάλματα σύλληψης για τον Μουαμάρ Καντάφι, τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι και τον Αμπντουλάχ αλ-Σανούσι, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπόλοιποι ύποπτοι δεν τελούν υπό την επιτήρηση του Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιβυκές αρχές επέμειναν ότι αυτοί πρέπει να δικαστούν στο πλαίσιο του εσωτερικού λιβυκού δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNSMIL εκτιμά ότι τουλάχιστον 400 000 Λίβυοι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από το τελευταίο κύμα συγκρούσεων και ότι 150 000 άτομα ακόμη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεταναστών εργαζομένων, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και οι διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΕΕ και της UNSMIL, έχουν απομακρυνθεί από τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική εισροή Λίβυων προσφύγων στη γειτονική Τυνησία εξακολουθεί να βάζει σε δοκιμασία τις δυνατότητες της χώρας αυτής, καθώς και την ίδια της τη σταθερότητα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης και αναχώρησης για μετανάστες, ειδικότερα από την Υποσαχάρια Αφρική, που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλήσεις πετρελαίου αντιπροσώπευαν παλαιότερα το 95% των κρατικών εσόδων της Λιβύης και το 65% του ΑΕγχΠ της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και τα πέμπτα μεγαλύτερα παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση από τη στιγμή που άτακτα σώματα ενόπλων ανέλαβαν παντού στην χώρα τον έλεγχο των πετρελαιοπηγών, των πετρελαιαγωγών και των εξαγωγικών εγκαταστάσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, έχουν υποσχεθεί ότι θα εκπαιδεύσουν τις νέες δυνάμεις ασφαλείας της μελλοντικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λιβυκοί φορείς λήψης αποφάσεων διαφόρων παρατάξεων έχουν απορρίψει επανειλημμένως οποιαδήποτε εξωτερική στρατιωτική επέμβαση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στον πόλεμο του 2011, καθώς και ολόκληρη η ΕΕ, έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να βοηθήσουν τον πληθυσμό της Λιβύης και να στηρίξουν τις προσπάθειες για επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη χώρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διαρρεύσασες πληροφορίες, ο πρώην εκπρόσωπος του ΟΗΕ που υποβοήθησε τη σύναψη της συμφωνίας επιμερισμού της εξουσίας, Bernardino León, διαπραγματεύθηκε κρυφά, κατά την άσκηση της εντολής του, μια κερδοφόρα επακόλουθη θέση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υποστηρίζουν το κοινοβούλιο του Τομπρούκ·

1.  χαιρετίζει την υπογραφή της λιβυκής πολιτικής συμφωνίας το Δεκέμβριο του 2015 ως ενθαρρυντικό πρώτο βήμα προς μια πολιτική διευθέτηση της λιβυκής διαμάχης, αλλά εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με τα συνεχιζόμενα εμπόδια που καθυστερούν το σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας·

2.  καλεί τις αντίπαλες παρατάξεις να επιδείξουν ηγετική στάση και να συμφωνήσουν για το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, προκείμενου να αντιμετωπιστεί ο τρομακτικός κατάλογος των προκλήσεων που περιμένουν τη χώρα όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση και την ασφάλεια· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες των ΗΕ, και ειδικότερα του Ειδικού Εντεταλμένου, Martin Kobler, να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή· επιμένει στην άποψη ότι πρέπει να αφιερωθεί δέουσα προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών και των μειονοτήτων·

3.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση σε όσους παρεμποδίζουν τις πολιτικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να εφαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επέκταση του Ισλαμικού Κράτους (IS) στη Λιβύη, που πρέπει κατά προτεραιότητα να καταπολεμηθεί· εμμένει, ωστόσο, ότι όλες οι λιβυκές και διεθνείς προσπάθειες για τον έλεγχο και τη διάλυση των συνδεδεμένων με το Ισλαμικό Κράτος ομάδων πρέπει να καταβληθούν απολύτως σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο·

5.  πιστεύει ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπιστεί η παρουσία ριζοσπαστικών μαχητών στη Λιβύη είναι εντέλει να συσταθούν εγχώρια θεσμικά όργανα χωρίς αποκλεισμούς, τα οποία να είναι σε θέση να διαφυλάττουν το κράτος δικαίου, να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και τοπική ασφάλεια και να καταπολεμούν αποτελεσματικά τις ομάδες που απειλούν τη σταθερότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής·

6.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ταχέως συνολικό πρόγραμμα στους τομείς του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης (ΑΑΕ) και της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας (ΜΤΑ), το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις εγκριθεί η συμφωνία για την ειρήνη· τονίζει ότι είναι κρίσιμης σημασίας να καταργηθούν τα παλαιότερα προγράμματα ΜΤΑ της ΕΕ στην χώρα, τα οποία είχαν πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ως προς τη διαχείριση των συνόρων και τον έλεγχο της μετανάστευσης· είναι πεπεισμένο ότι μόνο ένα πράγματι μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα, που να περιλαμβάνει και συνοριοφύλακες, να καλύπτει ολόκληρη την χώρα και να χρηματοδοτείται με κατάλληλους πόρους, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κινήσει μια θετική εξέλιξη στη Λιβύη· εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη σημερινή δέσμη στρατιωτικής βοήθειας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, που περιλαμβάνει 1000 βρετανούς και 5000 ιταλούς στρατιώτες για την εκπαίδευση των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με την προστασία της νέας κυβέρνησης·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία εντείνουν τις αναγνωριστικές πτήσεις και τη συλλογή πληροφοριών, καθώς και για την προθυμία των χωρών αυτών να επέμβουν στρατιωτικά στη Λιβύη κατά μαχητών του Ισλαμικού Κράτους χωρίς σχετική άδεια των λιβυκών αρχών ούτε ρητή εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ· προειδοποιεί κατά οιασδήποτε μονομερούς ή πολυμερούς στρατιωτικής επέμβασης που δεν έχει νομική βάση ή την πολιτική συγκατάθεση της μελλοντικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας·

8.  εκφράζει εξίσου την ανησυχία του για την πρόσφατη δήλωση του γάλλου Υπουργού Αμύνης, Jean-Yves Le Drian, σχετικά με την ανάγκη εκτέλεσης στρατιωτικών επιχειρήσεων στα παράκτια ύδατα της Λιβύης για να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι διακινητές και έμποροι μεταναστών· τονίζει τις πολυάριθμες αρνητικές δηλώσεις λιβυκών φορέων λήψης αποφάσεων ως προς τα σχέδια ανάπτυξης της ναυτικής δύναμης EU NAVFOR Sophia στα χωρικά ύδατα της Λιβύης· υπενθυμίζει ότι χωρίς τη συγκατάθεση των λιβυκών αρχών ή μια εντολή των ΗΕ σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των ΗΕ, παρόμοια στρατιωτική δράση θα πρέπει να θεωρηθεί παράνομη και ενέργεια επίθεσης· εκφράζει την ανησυχία του για τη γενική αποτελεσματικότητα της προσέγγισης, υπό το φως των προσφάτων χερσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αποστολής EUNAVFOR Atalanta στη Σομαλία, για τις ενδεχόμενες παράπλευρες απώλειες και την οδύνη που ενδέχεται να προκληθεί στον παράκτιο πληθυσμό, καθώς και για το γεγονός ότι παρόμοια ακατάλληλη και παράνομη στρατιωτική δράση που αναλαμβάνεται από κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να οδηγήσει σε ενισχυμένη υποστήριξη βίαιων εξτρεμιστών όπως το Ισλαμικό Κράτος·

9.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την τύχη των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στη Λιβύη, των οποίων η ήδη επισφαλής κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδράμουν αποτελεσματικά την Ιταλία στις προσπάθειες που καταβάλλει για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, και ιδίως από τη Λιβύη· καλεί όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως την Ιταλία, να συμμορφώνονται επακριβώς προς το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες, καθώς και να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης και να εφαρμόζουν μεμονωμένη κατά περίπτωση αξιολόγηση· απευθύνει έκκληση στις λιβυκές αρχές αλλά και στα ένοπλα σώματα να εξασφαλίσουν την εξωτερική πρόσβαση σε κέντρα κράτησης, ειδικότερα αυτά για τους μετανάστες·

10.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους σε πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς σε τοποθεσίες όπως το Ρας Λανούφ, και για τις συνέπειές τους για την υγεία του τοπικού πληθυσμού και για το περιβάλλον·

11.  καταγγέλλει την κατάφωρη σύγκρουση συμφερόντων και την έλλειψη δεοντολογικής ηθικής που χαρακτηρίζουν τις ενέργειες του πρώην Ειδικού Εντεταλμένου των ΗΕ, Bernardino León, ο οποίος εξασφάλισε μια κερδοφόρα θέση ως επικεφαλής της Διπλωματικής Ακαδημίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τη στιγμή που εκτελούσε ακόμα την εντολή του ως ειρηνοποιού σε μια διαμάχη στην οποία ο μελλοντικός του εργοδότης εμπλεκόταν άμεσα· υπενθυμίζει ότι ο κ. León κατείχε διάφορες υψηλές θέσεις στην ισπανική και στην ενωσιακή διπλωματική υπηρεσία· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προσδιορίσει μέσα για την αποφυγή παρομοίων καταστάσεων όσον αφορά ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ ή διεθνείς απεσταλμένους που στηρίζονται από την ΕΕ, μεταξύ άλλων και με την εισαγωγή υποχρεωτικών μεταβατικών περιόδων υπαναχώρησης· αποφασίζει να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με την ως άνω υπόθεση·

12.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από τις αντιμαχόμενες πλευρές σε ολόκληρη τη χώρα· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τη διαρκώς εντεινόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων αυθαίρετες κρατήσεις, απαγωγές, παράνομες εκτελέσεις και βασανιστήρια, καθώς και βιαιοπραγίες εις βάρος δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων από την Tawergha·

13.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· εφιστά την προσοχή στη δήλωση της UNSMIL ότι πολλές από τις παραβιάσεις και καταπατήσεις που διαπράττονται στη Λιβύη υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΠΔΠ, και ζητεί να παραχωρηθούν στο τελευταίο οι πολιτικοί, υλικοτεχνικοί και χρηματοδοτικοί πόροι που θα του επιτρέψουν να διερευνήσει τα εγκλήματα αυτά· πιστεύει ότι με την ενίσχυση των διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας θα αποτραπεί η διάπραξη περαιτέρω παραβιάσεων και καταπατήσεων από τα άτακτα σώματα ενόπλων, και ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης διερευνητικής επιτροπής του ΟΗΕ ή παρόμοιου μηχανισμού με σκοπό τη διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την Τυνησία για να αντιμετωπίσει τις αποσταθεροποιητικές δευτερογενείς επιπτώσεις της λιβυκής κρίσης, μεταξύ άλλων παρέχοντας βοήθεια για τη δημιουργία υπόλογων οργάνων ασφαλείας·

15.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ουδετερότητα των βασικών θεσμικών οργάνων της Λιβύης, και συγκεκριμένα της Κεντρικής Τράπεζας, της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου και του κρατικού επενδυτικού ταμείου, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΗΕ να λαμβάνουν έσοδα από το πετρέλαιο από το εξωτερικό· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο να δημιουργηθεί διεθνής οργανισμός εποπτείας ο οποίος θα παγώνει τα ποσά των εσόδων αυτών -που υπολείπονται κατόπιν της καταβολής των μισθών- έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με στόχο να δοθεί κίνητρο στις αντιμαχόμενες παρατάξεις να επιτύχουν πολιτικό συμβιβασμό·

16.  ζητεί από τις λιβυκές αρχές να δεσμευτούν για υψηλές προδιαγραφές διαφάνειας στον εγχώριο εξορυκτικό τομέα, έτσι ώστε οι φυσικοί πόροι της Λιβύης να μπορέσουν να ωφελήσουν το σύνολο του πληθυσμού, και ιδίως να προσυπογράψουν το συντομότερο δυνατόν τις απαιτήσεις της Πρωτοβουλίας για Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (ΠΔΕΒ)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη να αποκαλύπτουν τις οικονομικές τους συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας··

17.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια με σκοπό να αντιμετωπιστεί η απελπιστική κατάσταση του πληθυσμού της Λιβύης, ιδιαίτερα στις περισσότερο πληγείσες περιοχές, και να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης· εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στη σημασία της παροχής συγκεκριμένης βοήθειας για τοπικές εκεχειρίες· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των ομάδων γυναικών, οι οποίες στοχεύουν στην εξεύρεση μη βίαιων λύσεων για τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζει η χώρα·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές σχετικά με την αποτυχία του δικαστικού συστήματος στη Λιβύη και τις σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την τήρηση των προτύπων διεξαγωγής δίκαιης δίκης· καλεί τις λιβυκές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με το ΔΠΔ μέσω της σύμπραξης στις έρευνές του και της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του· εκφράζει την ανησυχία του για την αποτυχία των λιβυκών αρχών να εξασφαλίσουν τα βασικά δικαιώματα για εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας στους κατηγορουμένους ενώπιον του ΔΠΔ, Αμπντουλάχ αλ-Σανούσι και Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι· υπενθυμίζει την απόλυτη αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τη φύση του διαπραχθέντος εγκλήματος, και καλεί τη Λιβύη να καταργήσει τη θανατική ποινή·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση .