Postupak : 2016/2537(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0177/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0177/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/02/2016 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0048

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 260kWORD 72k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0146/2016
1.2.2016
PE576.538v01-00
 
B8-0177/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Libiji (2016/2537(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Libiji (2016/2537(RSP))  
B8-0177/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Libiji,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 18. siječnja 2016.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o stanju u Libiji, uključujući Rezoluciju br. 2259 (2015),

–  uzimajući u obzir libijski politički sporazum potpisan 17. prosinca 2015. u Skhiratu (Maroko),

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 19. siječnja 2016.,

–  uzimajući u obzir mandate Misije potpore UN-a u Libiji (UNSMIL) i posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Libija od rušenja diktature pukovnika Moamera Gadafija 2011. zahvaćena nestabilnošću, unutarnjim sukobima i sektaštvom;

B.  budući da su unatoč nacionalnim parlamentarnim izborima održanima u lipnju 2014. težnje libijskog naroda rođene s padom pukovnika Gadafija umrtvljene političkom podjelom i nasiljem; budući da su sjedišta sukobljenih vlada i parlamenata u Tripoliju i Tobruku;

C.  budući da je libijski politički sporazum potpisan 17. prosinca 2015. u okviru procesa ujedinjenja države i stvaranja uključive, stabilne i održive vlade i političkog procesa;

D.  budući da je 25. siječnja 2016. libijski parlament u Tobruku odbacio vladu jedinstva koju podupire UN te istovremeno odobrio libijski politički sporazum koji pruža temelj za političku tranziciju u zemlji;

E.  budući da Daiš i druge ekstremističke snage koriste politički vakuum i nepostojanje stabilne vlade te ugrožavaju mir i sigurnost u cijeloj regiji;

F.  budući da su nedavni sukobi uvelike olakšali širenje i ukorjenjivanje terorističkih skupina poput Daiša u zemlji; budući da taj problem, ako se ne riješi, može postati velika prijetnja sigurnosti regije i EU-a; budući da Daiš izvršava ofenzivu na ključna naftna postrojenja u Libiji;

G.  budući da se situacija s ljudskim pravima diljem zemlje još pogoršava, a uključuje i slučajeve proizvoljnog pritvaranja, otmica, protuzakonitih ubojstava, mučenja i nasilja nad novinarima, dužnosnicima, političarima i borcima za ljudska prava; budući da je kaotična situacija u Libiji krijumčarima omogućila da iskorištavaju izbjeglice koji žele dospjeti u Europu;

1.  podržava libijski politički sporazum potpisan 17. prosinca 2015. i pozdravlja osnivanje Predsjedničkog vijeća;

2.  podržava vladu nacionalnog jedinstva kao legitimnu vladu Libije te poziva sve aktere, uključujući treće zemlje, da prihvate njezinu vlast;

3.  izražava žaljenje zbog odluke parlamenta u Tobruku da odbaci vladu nacionalnog jedinstva; vjeruje da je podrška vladi nacionalnog jedinstva presudan korak u provedbi libijskog političkog sporazuma;

4.  i dalje je zabrinut zbog sve dublje humanitarne krize u Libiji; poziva sve strane da okončaju nasilje, da ne pribjegavaju djelovanju kojim se produbljuju podjele i polarizacija te da rješenja traže uz pomoć političkog dijaloga;

5.  duboko je zabrinut zbog sve veće nazočnosti ekstremističkih organizacija i pokreta u Libiji; vjeruje da te skupine predstavljaju veliku prijetnju stabilnosti i sigurnosti cijele regije, kao i sigurnosti Europe;

6.  zabrinut je zbog sigurnosnih nuspojava koje libijski sukob ima na Egipat i, osobito, Tunis, ali i na Alžir i njegova naftna polja; naglašava ulogu libijskog sukoba u porastu ekstremizma u Tunisu; poziva EU da učvrsti suradnju s Tunisom u borbi protiv terorizma te da poveća potporu društveno-gospodarskoj tranziciji u Tunisu;

7.  ističe destabilizirajući utjecaj libijskog sukoba na druge države u regiji Sahela; naglašava da su poroznost libijskih granica i nedostatak središnje političke kontrole u velikoj mjeri olakšali širenje oružja i trgovinu njime, kao i slobodno kretanje naoružanih skupina; poziva susjedne države i druge regionalne aktere da podrže napore UNSMIL-a za uspostavom dijaloga te da se suzdrže od bilo kakvog djelovanja protivnog tomu;

8.  podržava operaciju EUNAVFOR Med Sophia kojom se nastoji obuzdati protok izbjeglica i krijumčara koji ih iskorištavaju; podsjeća da je uspjeh operacije izravno povezan s održivošću političkog dijaloga u Libiji i potrebi za ponovnom uspostavom mira i stabilnosti u zemlji; poziva na postizanje sporazuma kojim bi se misiji EU-a uskoro omogućilo provođenje operacija u libijskim teritorijalnim vodama;

9.  poziva na nastavak humanitarne, financijske i političke podrške EU-a i međunarodne zajednice pri rješavanju humanitarne situacije u Libiji, teškog položaja osoba raseljenih unutar zemlje i izbjeglica te civila koji su suočeni s narušenim pristupom osnovnim uslugama;

10.  osuđuje napade Daiša na libijsku naftnu infrastrukturu; podsjeća da prekomjerno oslanjanje na industriju povezanu s ugljikovodicima Libiju čini gospodarski nestabilnijom; vjeruje da je gospodarski oporavak važan korak u demokratskoj tranziciji Libije;

11.  naglašava odgovornost Libije u političkom procesu i važnost njegove stalne uključivosti, među ostalim putem sudjelovanja žena, civilnog društva te političkih i lokalnih dionika;

12.  pozdravlja rad UNSMIL-a i Martina Koblera, posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a;

13.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da koordiniraju djelovanje država članica u Libiji i da svoju potporu usmjere na izgradnju države i institucija te da, zajedno s državama članicama, UN-om, NATO-om i regionalnim partnerima, pomognu u stvaranju djelotvornih sigurnosnih snaga (oružanih i policijskih) koje će biti pod nacionalnim zapovjedništvom i kontrolom, a koje mogu osigurati mir i red u zemlji te poduprijeti uspostavu primirja i mehanizma za njegov nadzor; naglašava da bi EU također trebao dati prednost pomoći u reformama libijskog pravosudnog sustava kao i drugih područja ključnih za demokratsko upravljanje;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, parlamentima i vladama država članica, libijskoj vladi i Zastupničkom domu, glavnom tajniku UN-a, Arapskoj ligi i Afričkoj uniji.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti