Návrh uznesenia - B8-0177/2016Návrh uznesenia
B8-0177/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Líbyi

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Mariya Gabriel, David McAllister, Tunne Kelam, Michael Gahler, Barbara Matera, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Roberta Metsola, Kinga Gál, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Traian Ungureanu, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Tokia Saïfi, Lara Comi, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0146/2016

Postup : 2016/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0177/2016
Predkladané texty :
B8-0177/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0177/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi

(2016/2537(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. januára 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o situácii v Líbyi vrátane rezolúcie č. 2259(2015),

–  so zreteľom na podpísanie líbyjskej politickej dohody 17. decembra 2015 v Schíráte v Maroku,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 19. januára 2016,

–  so zreteľom na mandáty podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL) a osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Líbya je od pádu plukovníka Muammara Kaddáfího v roku 2011 poznačená nestabilitou, vnútornými rozbrojmi a sektárstvom;

B.  keďže napriek parlamentným voľbám v júni 2014 boli ambície líbyjského ľudu po páde plukovníka Kaddáfího zmarené politickými rozbrojmi a násilím; keďže v Tripolise a v Tubruqu sídlia súperiace vlády a parlamenty;

C.  keďže 17. decembra 2015 bola podpísaná líbyjská politická dohoda v rámci procesu zjednocovania krajiny a budovania inkluzívnej, stabilnej a udržateľnej vlády a politického procesu;

D.  keďže líbyjský parlament sídliaci v Tubruqu 25. januára 2016 zamietol vládu národnej jednoty podporovanú OSN, zároveň však schválil líbyjskú politickú dohodu, ktorá je základom pre politické zmeny v krajine;  

E.  keďže politické vákuum a neexistenciu stabilnej vlády využili Dá’iš a ďalšie extrémistické sily, ktoré ohrozujú mier a bezpečnosť v celom regióne;

F.  keďže nedávne boje značne uľahčili šírenie a usadenie sa teroristických skupín ako Dá’iš v krajine; keďže v prípade, že sa situácia nebude riešiť, by to mohlo predstavovať veľkú hrozbu pre bezpečnosť v regióne a bezpečnosť EÚ; keďže Dá’iš podniká rozsiahle ofenzívy na kľúčové ropné zariadenia v Líbyi;

G.  keďže situácia v oblasti ľudských práv sa ďalej zhoršuje v celej krajine, vrátane prípadov svojvoľného zadržiavania, únosov, nezákonného zabíjania, mučenia a násilia proti novinárom, úradníkom, politických osobnostiam a obhajcom ľudských práv; keďže chaotická situácia v Líbyi umožňuje pašerákom využívať utečencov, ktorí sa pokúšajú dostať do Európy;

1.  podporuje líbyjskú politickú dohodu podpísanú 17. decembra 2015 a víta vytvorenie prezidentskej rady;

2.  podporuje vládu národnej jednoty ako legitímnu vládu Líbye a nabáda všetkých aktérov, ako aj tretie krajiny, aby akceptovali jej právomoci;

3.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím parlamentu v Tubruqu zamietnuť vládu národnej jednoty; domnieva sa, že schválenie vlády národnej jednoty je kľúčovým krokom pri vykonávaní líbyjskej politickej dohody;

4.  je naďalej znepokojený zhoršujúcou sa humanitárnou krízou v Líbyi; naliehavo vyzýva všetky strany, aby ukončili násilie, zdržali sa krokov, ktoré spôsobujú ďalšie rozkoly a polarizáciu, a hľadali riešenia prostredníctvom politického dialógu;

5.  je hlboko znepokojený rastúcou prítomnosťou extrémistických organizácií a hnutí v Líbyi; domnieva sa, že tieto skupiny predstavujú závažnú hrozbu voči stabilite a bezpečnosti v celom regióne a tiež bezpečnosti Európy;

6.  je znepokojený dosahom rozšírenia líbyjského konfliktu na bezpečnosť v Egypte a najmä v Tunisku, ale aj v Alžírsku a na jeho ropné polia; zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva líbyjský konflikt v náraste extrémizmu v Tunisku; vyzýva EÚ, aby posilnila svoju spoluprácu s Tuniskom v boji proti terorizmu a zvýšila svoju podporu sociálno-ekonomickej transformácie tejto krajiny;

7.  zdôrazňuje destabilizujúci vplyv líbyjského konfliktu na ďalšie krajiny v regióne Sahel; zdôrazňuje, že priepustnosť líbyjských hraníc a nedostatočná centrálna politická kontrola zatiaľ značne uľahčujú šírenie zbraní a obchodovanie s nimi, ako aj voľný pohyb ozbrojených skupín; vyzýva susedné krajiny a ďalšie regionálne subjekty, aby podporili úsilie UNSMIL o dialóg a zdržali sa akejkoľvek činnosti proti nemu;

8.  podporuje operáciu EU NAVFOR MED Sophia v jej úsilí o riešenie prílivu utečencov a problému obchodníkov s ľuďmi, ktorí ich vykorisťujú; pripomína, že úspech operácie priamo súvisí s udržateľnosťou politického dialógu v Líbyi a s potrebou obnoviť v krajine mier a stabilitu; vyzýva na dohodu, ktorá by onedlho umožnila misii EÚ vykonávať operácie v líbyjských teritoriálnych vodách;

9.  vyzýva na pokračujúcu humanitárnu, finančnú a politickú pomoc zo strany EÚ a medzinárodného spoločenstva pri riešení humanitárnej situácie v Líbyi, situácie vnútorne vysídlených osôb a utečencov a civilistov čeliacich narušeniu prístupu k základným službám;

10.  odsudzuje útoky Dá’iš na ropnú infraštruktúru; pripomína, že nadmerná závislosť Líbye na petrochemickom priemysle zväčšuje jej ekonomickú zraniteľnosť; domnieva sa, že hospodárska obnova je dôležitým krokom k demokratickej transformácii Líbye;

11.  zdôrazňuje, že za politický proces nesie zodpovednosť líbyjská strana, a konštatuje dôležitosť jeho pokračujúcej inkluzívnosti, a to aj prostredníctvom trvalej účasti žien, občianskej spoločnosti a politických a miestnych aktérov;

12.   víta činnosť misie UNSMIL a osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN Martina Koblera;

13.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby koordinovali činnosť členských štátov v Líbyi a aby svoju podporu nasmerovali na budovanie štátu a inštitúcií a aby spolu s členskými štátmi, OSN, NATO a regionálnymi partnermi pomáhali pri vytváraní účinných bezpečnostných síl pod národným velením a kontrolou (ozbrojené sily a policajné sily), ktoré dokážu zabezpečiť mier a poriadok v krajine, a aby tiež podporili parafovanie prímeria a predložili návrh mechanizmu na jeho monitorovanie; zdôrazňuje, že EÚ by mala uprednostniť pomoc pri reforme líbyjského súdnictva, ako aj ďalších dôležitých oblastí demokratického riadenia;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, parlamentom a vládam členských štátov, líbyjskej vláde a Snemovni reprezentantov, generálnemu tajomníkovi OSN, Lige arabských štátov a Africkej únii.