Návrh usnesení - B8-0179/2016Návrh usnesení
B8-0179/2016

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Libyi

  1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans za skupinu ENF

  Postup : 2016/2537(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0179/2016
  Předložené texty :
  B8-0179/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0179/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi

  (2016/2537(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že pod záštitou OSN bylo dosaženo dohody o vytvoření vlády národní jednoty v Libyi;

  B.  vzhledem k tomu, že libyjská prezidentská rada schválila návrh na jmenování ministrů, který ovšem poslanecká sněmovna zamítla;

  C.  vzhledem k tomu, že Libye je válkou zmítanou zemí s vládami, které sledují protichůdné cíle; vzhledem k tomu, že některé části jejího území jsou pod kontrolou kmenových milic a islámských teroristických skupin, jako je Islámský stát a Ansár aš-šaría;

  D.  vzhledem k tomu, že zahraniční bojovníci z teroristických skupin čím dál častěji využívají Libyi jako alternativní řešení; vzhledem k tomu, že některé z těchto skupin vytvářejí příjmy z ropných zařízení;

  E.  vzhledem k tomu, že některé členské státy, včetně Spojeného království a Francie, k prohloubení krize v Libyi velkou měrou přispěly svým vojenským zásahem v roce 2011 a obecněji svou podporou tzv. arabského jara;

  F.  vzhledem k tomu, že Libye je důležitou tranzitní zemí pro nedovolené přistěhovalectví do Evropy;

  G.  vzhledem k tomu, že mezi Itálií a Libyí existovala dvoustranná dohoda, která měla umožnit bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví tím, že zadržené lodě byly navraceny zpět;

  H.  vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zastavit příliv nelegálních přistěhovalců;

  1.  bere na vědomí situaci v Libyi;

  2.  vyjadřuje naději, že se co nejdříve podaří sestavit vládu národní jednoty, která v Libyi nastolí mír, bezpečnost a stabilitu;

  3.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Libye spolupracovala na zastavení přílivu nelegálních přistěhovalců; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby s Libyí uzavřely dohody o zpětném přebírání osob;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám členských států a vládě Libye.