Návrh usnesení - B8-0179/2016Návrh usnesení
B8-0179/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Libyi

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans za skupinu ENF

Postup : 2016/2537(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0179/2016
Předložené texty :
B8-0179/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0179/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi

(2016/2537(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pod záštitou OSN bylo dosaženo dohody o vytvoření vlády národní jednoty v Libyi;

B.  vzhledem k tomu, že libyjská prezidentská rada schválila návrh na jmenování ministrů, který ovšem poslanecká sněmovna zamítla;

C.  vzhledem k tomu, že Libye je válkou zmítanou zemí s vládami, které sledují protichůdné cíle; vzhledem k tomu, že některé části jejího území jsou pod kontrolou kmenových milic a islámských teroristických skupin, jako je Islámský stát a Ansár aš-šaría;

D.  vzhledem k tomu, že zahraniční bojovníci z teroristických skupin čím dál častěji využívají Libyi jako alternativní řešení; vzhledem k tomu, že některé z těchto skupin vytvářejí příjmy z ropných zařízení;

E.  vzhledem k tomu, že některé členské státy, včetně Spojeného království a Francie, k prohloubení krize v Libyi velkou měrou přispěly svým vojenským zásahem v roce 2011 a obecněji svou podporou tzv. arabského jara;

F.  vzhledem k tomu, že Libye je důležitou tranzitní zemí pro nedovolené přistěhovalectví do Evropy;

G.  vzhledem k tomu, že mezi Itálií a Libyí existovala dvoustranná dohoda, která měla umožnit bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví tím, že zadržené lodě byly navraceny zpět;

H.  vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zastavit příliv nelegálních přistěhovalců;

1.  bere na vědomí situaci v Libyi;

2.  vyjadřuje naději, že se co nejdříve podaří sestavit vládu národní jednoty, která v Libyi nastolí mír, bezpečnost a stabilitu;

3.  zdůrazňuje, že je třeba, aby Libye spolupracovala na zastavení přílivu nelegálních přistěhovalců; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby s Libyí uzavřely dohody o zpětném přebírání osob;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám členských států a vládě Libye.