Prijedlog rezolucije - B8-0179/2016Prijedlog rezolucije
B8-0179/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Libiji

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans u ime Kluba zastupnika ENF-a

Postupak : 2016/2537(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0179/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0179/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0179/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Libiji

(2016/2537(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je pod pokroviteljstvom UN-a postignut dogovor o uspostavi vlade nacionalnog jedinstva u Libiji;

B.  budući da se libijsko Predsjedničko vijeće složilo s prijedlogom o ministarskim mjestima, ali ga je Zastupnički dom odbio;

C.  budući da je Libija zemlja razorena ratom s vladama u sukobu; budući da su dijelovi njezina teritorija pod kontrolom plemenskih paravojnih skupina i islamističkih terorističkih skupina kao što su Islamska država i Ansar al-Šarija;

D.  budući da strani borci iz terorističkih skupina sve više koriste Libiju kao položaj za uzmak; budući da neke od tih skupina ostvaruju prihode od naftnih postrojenja;

E.  budući da je nekoliko država članica, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu i Francusku, uvelike doprinijelo krizi u Libiji vojnim intervencijama 2011. i općenito pružanjem podrške tzv. Arapskom proljeću;

F.  budući da je Libija važna tranzitna zemlja za nezakonitu imigraciju u Europu;

G.  budući da su Italija i Libija uspostavile bilateralni sporazum u cilju borbe protiv nezakonite imigracije vraćanjem presretnutih plovila;

H.  budući da je zaustavljanje tokova nezakonite imigracije od ključne važnosti;

1.  prima na znanje stanje u Libiji;

2.  izražava nadu da se bez daljnjeg odgađanja može uspostaviti vlada nacionalnog jedinstva kako bi se u Libiji postigli mir, sigurnost i stabilnost;

3.  naglašava važnost suradnje Libije za zaustavljanje tokova nezakonite imigracije; potiče Komisiju i države članice da s Libijom sklope sporazum o ponovnom prihvatu;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama država članica i vladi Libije.