Propunere de rezoluţie - B8-0179/2016Propunere de rezoluţie
B8-0179/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Libia

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans în numele Grupului ENF

Procedură : 2016/2537(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0179/2016
Texte depuse :
B8-0179/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0179/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Libia

(2016/2537(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât s-a ajuns la un acord sub egida ONU privind formarea unui guvern de uniune națională în Libia;

B.  întrucât Consiliului Prezidențial din Libia a aprobat propunerea privind posturile ministeriale, dar Casa Reprezentanților a respins-o;

C.  întrucât Libia este o țară sfâșiată de război, cu guverne aflate în conflict; întrucât părți ale teritoriului său se află sub controlul milițiilor tribale și al grupărilor teroriste islamiste precum Statul Islamic și Ansar al-Sharia;

D.  întrucât luptătorii străini din grupările teroriste folosesc din ce în ce mai des Libia ca zonă de repliere; întrucât unele dintre aceste grupări obțin venituri de pe urma instalațiilor petroliere;

E.  întrucât mai multe state membre, inclusiv Regatul Unit și Franța, au contribuit în mare măsură la criza din Libia prin intervenția lor militară din 2011 și prin sprijinul acordat așa-numitei primăveri arabe în general;

F.  întrucât Libia este o importantă țară de tranzit pentru imigranții ilegali spre Europa;

G.  întrucât era în vigoare un acord bilateral între Italia și Libia în vederea combaterii imigrației ilegale prin returnarea ambarcațiunilor interceptate;

H.  întrucât este extrem de important să se oprească fluxurile de imigrație ilegală,

1.  ia act de situația din Libia;

2.  își exprimă speranța că guvernul de uniune națională poate fi instaurat fără alte întârzieri pentru a asigura pacea, securitatea și stabilitatea în Libia;

3.  subliniază importanța cooperării Libiei la oprirea fluxului de imigrație ilegală; îndeamnă Comisia și statele membre să încheie acorduri de readmisie cu Libia;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor statelor membre și guvernului Libiei.