Postup : 2016/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0179/2016

Predkladané texty :

B8-0179/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 165kWORD 60k
1.2.2016
PE576.540v01-00
 
B8-0179/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP))


Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans v mene skupiny ENS

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP))  
B8-0179/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pod záštitou OSN sa dosiahla dohoda o vytvorení vlády národnej jednoty (GNA) v Líbyi;

B.  keďže líbyjská prezidentská rada schválila návrh na vymenovanie ministrov, ktorý však poslanecká snemovňa zamietla;

C.  keďže Líbya je vojnou zmietanou krajinou s vládami, ktoré sledujú protichodné ciele; keďže niektoré časti jej územia sú pod kontrolou kmeňových milícií a islamistických teroristických skupín, ako je Islamský štát a Ansár aš-šaría;

D.  keďže zahraniční bojovníci z teroristických skupín stále viac využívajú Líbyi ako záložné riešenie; keďže niektoré tieto skupiny generujú príjmy z ropných zariadení;

E.   keďže niektoré členské štáty, vrátane Spojeného kráľovstva a Francúzska, výrazne prispeli k prehĺbeniu krízy v Líbyi svojim vojenským zásahom v roku 2011 a všeobecnejšie svojou podporou Arabskej jari;

F.  keďže Líbya je dôležitou tranzitnou krajinou pre nelegálne prisťahovalectvo do Európy;

G.  keďže medzi Talianskom a Líbyou existovala dvojstranná dohoda, ktorá mala umožňovať boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu navracaním zadržaných lodí späť do Líbye;

H.  keďže je absolútne nevyhnutné zamedziť prílevu nelegálnych prisťahovalcov;

1.  berie na vedomie situáciu v Líbyi;

2.  vyjadruje nádej, že sa čo najskôr nepodarí zostaviť vládu národnej jednoty, ktorá v Líbyi nastolí mier, bezpečnosť a stabilitu;

3.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby Líbya spolupracovala na zastavení prílevu nelegálnych prisťahovalcov; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s Líbyou uzavreli dohody o readmisii;s

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam členských štátov a vláde Líbye.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia