Predlog resolucije - B8-0179/2016Predlog resolucije
B8-0179/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Libiji

1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Jean-Luc Schaffhauser, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans v imenu skupine ENL

Postopek : 2016/2537(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0179/2016
Predložena besedila :
B8-0179/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0179/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Libiji

(2016/2537(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bil pod okriljem OZN v Libiji dosežen dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti;

B.  ker se je libijski predsedniški svet s predlogom o ministrskih mestih strinjal, predstavniški dom pa ga je zavrnil;

C.  ker je Libija zaradi vojne razdejana država z nasprotujočima si vladama; ker so deli njenega ozemlja pod nadzorom plemenskih milic in islamističnih terorističnih skupin, kot sta Islamska država in Ansar Al Šarija;

D.  ker tuji borci iz terorističnih skupin Libijo vse bolj uporabljajo kot bazo v zaledju; ker nekaterim med temi skupinami naftne naprave nudijo vir prihodkov;

E.  ker je več držav članic, med njimi Združeno kraljestvo in Francija, v veliki meri pripomoglo k libijski krizi z vojaškim posredovanjem leta 2011 in s podporo tako imenovani arabski pomladi nasploh;

F.  ker je Libija pomembna tranzitna država za nezakonito priseljevanje v Evropo;

G.  ker je bil med Italijo in Libijo sklenjen dvostranski dogovor o boju proti nezakonitemu priseljevanju z vračanjem prestreženih čolnov;

H.  ker je izredno pomembno, da se zajezi tok nezakonitega priseljevanja;

1.  je seznanjen z razmerami v Libiji;

2.  izraža upanje, da bi se vlada narodne enotnosti oblikovala čim hitreje in bi v Libiji zavladal mir, varnost in stabilnost;

3.  poudarja, kako pomembno je sodelovanje Libije pri zajezitvi toka nezakonitega priseljevanja; poziva Komisijo in države članice, naj z Libijo sklenejo sporazume o ponovnem sprejemu;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam držav članic in vladi Libije.