Návrh usnesení - B8-0181/2016Návrh usnesení
B8-0181/2016

  NÁVRH USNESENÍ o situaci v Libyi

  1.2.2016 - (2016/2537(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

  Postup : 2016/2537(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0181/2016
  Předložené texty :
  B8-0181/2016
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8-0181/2016

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi

  (2016/2537(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011[1], 22. listopadu 2012[2], 18. září 2014[3] a 15. ledna 2015[4],

  –  s ohledem na nedávná prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o Libyi, včetně prohlášení ze dne 7. a 19. ledna 2016,

  –  s ohledem na prohlášení, které místopředsedkyně, vysoká představitelka vydala jménem EU v souvislosti s podepsáním libyjské politické dohody,

  –  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. prosince 2014, 9. února, 16. března a 12. října 2015 a 18. ledna 2016,

  –  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011), č. 1973 (2011), č. 2174 (2014), č. 2238 (2015), č. 2240 (2015) a č. 2259 (2015),

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/233/SZBP ze dne 22. května 2013 o misi Evropské unie pro pomoc při integrované správě hranic v Libyi (EUBAM Libya)[5],

  –  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci EU v jižní části středního Středomoří (EU NAVFOR MED)[6] a na zahájení druhé fáze operace namířené proti převaděčům (operace Sophia), k němuž došlo dne 7. října 2015,

  –  s ohledem na společné komuniké, které bylo vydáno dne 13. prosince 2015 po schůzce ministrů v Římě věnované problematice Libye,

  –  s ohledem na jmenování nového zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Libyi, k němuž došlo dne 4. listopadu 2015,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.  vzhledem k tomu, že libyjští delegáti podepsali v rámci politických jednání zprostředkovaných OSN dne 17. prosince 2015 v marockém Skhiratu libyjskou politickou dohodu;

  B.  vzhledem k tomu, že dne 19. ledna 2016 oznámila libyjská prezidentská rada, že bude sestavena nová vláda národní jednoty, jejímž cílem bude dosáhnout na základě libyjské politické dohody sjednocení znepřátelených frakcí, které v zemi působí; vzhledem k tomu, že tento dokument, na jehož základě bylo jmenováno 32 ministrů, včetně jedné ministryně, podepsalo pouze sedm z celkových devíti členů rady;

  C.  vzhledem k tomu, že k zahájení činnosti nové vlády bylo nutné, aby ji do 10 dnů schválily dvě třetiny členů zákonodárného sboru, avšak dne 25. ledna 2016 vznesla Sněmovna reprezentantů námitky ohledně článku 8 uvedené dohody, vládu navrženou prezidentskou radou odmítla a stanovila desetidenní lhůtu pro předložení nového návrhu;

  D.  vzhledem k tomu, že na schůzce ministrů uspořádané v prosinci 2015 v Římě s cílem řešit problematiku Libye vyslovili mnozí zúčastnění, včetně Arabské ligy, Organizace spojených národů, Africké unie a Evropské unie, podporu vládě národní jednoty jakožto jediné legitimní vládě Libye a uvedli, že ukončí oficiální kontakty s jednotlivci a institucemi, které libyjská politická dohoda neuznává, a odmítnou vměšování zahraničních subjektů do libyjských záležitostí;

  E.  vzhledem k tomu, že řada nedávných teroristických útoků organizace ISIS/Dá´iš, včetně útoku ze dne 7. ledna 2016 na výcvikové středisko ve Zlitánu a útoků na ropnou infrastrukturu a zásobníky ropy, poukazuje na nárůst činnosti teroristů v této zemi; vzhledem k tomu, že ve městě Surtu nyní údajně sídlí až 3 000 bojovníků organizace ISIS/Dá´iš a že tato teroristická skupina svůj vliv na pobřeží Středozemního moře stále rozšiřuje; vzhledem k tomu, že byl zaznamenán nárůst v počtu zahraničních bojovníků, kteří odjíždějí do Libye, aby se tam připojili k teroristickým organizacím;

  F.  vzhledem k tomu, že v důsledku neexistence právního státu a velkého výskytu případů násilí, ale i šíření zbraní a mocenského vakua slaví násilné extrémistické skupiny, jako je Islámský stát, al-Káida a Ansár aš-Šaría v Libyi (ASL), úspěch; vzhledem k tomu, že tyto teroristické organizace používají Libyi jako bezpečný přístav, z něhož lze útočit na sousední země, a Libye se tak stala novou destinací, kam míří bojovníci džihádu ze zahraničí;

  G.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Libyi je stále mimořádně nestabilní, a to nejen kvůli přítomnosti teroristických organizací, ale i ozbrojených skupin, které svádějí boje o kontrolu nad trasami pro převádění osob a klíčovými centry zdrojů; vzhledem k tomu, že přes libyjské hranice lze stále mimořádně snadno pašovat zbraně i nelegálně převádět migranty;

  H.  vzhledem k tomu, že současná situace v Libyi je výsledkem série značných pochybení, k nimž došlo od roku 2011, kdy byla v zemi provedena vojenská intervence; vzhledem k tomu, že několik mezinárodních aktérů dalo jasně najevo, že mají v úmyslu prosazovat v Libyi novou vojenskou kampaň proti ISIS/Dá´iš, jakmile bude sestavena nová vláda, a že Spojené státy, Spojené království, Francie a Itálie začaly údajně takovou intervenci chystat; vzhledem k tomu, že řada zúčastněných libyjských stran současně jasně naznačila, že se zahraniční intervencí nesouhlasí a že uvítají pomoc pouze ve formě logistické a technické podpory;

  I.  vzhledem k tomu, že boje vzájemně soupeřících ozbrojených skupin jsou příčinou neustálých občanských nepokojů, které Libye zažívá již od července 2014 a jež vedly k vysídlení přibližně 440 000 lidí; vzhledem k tomu, že bezpečnostní podmínky jsou stále mimořádně nestabilní a že se tu neustále vyskytují masy migrantů, kteří se snaží dostat do sousedních zemí a na druhou stranu Středozemního moře; vzhledem k tomu, že rok 2015 byl rokem, v němž byl zaznamenán dosud nejvyšší počet úmrtí migrantů plavících se přes Středozemní moře s tím, že nejvíce lidí zemřelo na nebezpečné trase, která vede přes střední Středomoří a kterou používají převaděči z Libye; vzhledem k tomu, že v roce 2015 se o přeplutí tohoto moře pokusilo více než 144 000 migrantů, z nichž většina vyplula z Libye;

  J.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je připravena poskytnout Libyi „balíček pomoci“ o objemu 100 milionů EUR, jakmile v zemi začne působit vláda národní jednoty; vzhledem k tomu, že projekty, na které budou použity tyto prostředky, bude třeba projednat s touto vládou;

  K.  vzhledem k tomu, že podle informací, které unikly z několika e-mailů, se zdá, že bývalý zvláštní zástupce OSN pro Libyi Bernardino León pracoval po většinu svého mandátu v koordinaci se Spojenými arabskými emiráty, tedy s jednou ze stran podílejících se na dění v Libyi, a současně si připravoval půdu pro získání lukrativní pozice na diplomatické akademii Spojených arabských emirátů;

  L.  vzhledem k tomu, že již existující rozdíly mezi východem a západem Libye se v důsledku bezpečnostní situace ještě prohloubily a že nebude-li se úspěšně vyvíjet proces vedoucí k nastolení vlády národní jednoty, mohla by být ohrožena územní celistvost Libye;

  M.  vzhledem k tomu, že narušení provozu v ropných přístavech a na ropných polích způsobilo Libyi v poslední třech letech ztráty v produkci a vývozu v hodnotě 60 miliard USD a že útoky bojovníků Islámského států přivodily ropnému průmyslu nepředstavitelné škody; vzhledem k tomu, že do roku 2011 produkovala Libye přibližně 1,6 milionů barelů ropy denně (barrels of oil per day, BOPD), ale že nyní produkuje pouze 362 000 BOPD, a je tak nejmenším producentem Organizace zemí vyvážejících ropu;

  1.  vítá uzavření libyjské politické dohody, která byla podepsána dne 17. prosince 2015, a podporuje ji, ale uvědomuje si, že tento krok je pouze začátkem zdlouhavého a obtížného procesu; povzbuzuje zvláštního zástupce OSN Martina Koblera a misi OSN na podporu Libye (UNSMIL) v jejich činnosti a podporuje jejich neutuchající úsilí o zprostředkování dialogu mezi různými stranami;

  2.  lituje skutečnosti, že Sněmovna reprezentantů první vládu navrženou prezidentskou radou odmítla, ale současně s nadšením konstatuje, že politická dohoda byla v podstatě podpořena; důrazně odsuzuje únos poslance Sněmovny reprezentantů Muhammada ar-Raída a vyzývá všechny vlivné aktéry, aby vynaložili veškeré úsilí k dosažení jeho okamžitého a bezpodmínečného propuštění; protestuje proti všem metodám, kterými by jakákoli strana chtěla ochromit nebo zpomalit politický proces, jehož cílem je vytvoření nové vlády národní jednoty;

  3.  vyzývá všechny strany, aby projevily smysl pro odpovědnost a chránily zájmy této země zejména tím, že podpoří vznik nové vlády, jejíž prioritou bude dohoda se všemi frakcemi, které působí v zemi a nepatří k džihádistům, spolupráce se všemi stranami, včetně jednotlivých kmenů, etnických skupin, obcí a místních subjektů, dosažení národního usmíření a konsenzu v zájmu vyřešení zbývajících problémů Libye, včetně její humanitární situace, otázek v oblasti bezpečnosti a hroutící se ekonomiky;

  4.  zdůrazňuje, že plné uplatňování dohody musí probíhat jako otevřený proces zahrnující všechny strany, za který ponesou odpovědnost všichni občané Libye; zdůrazňuje význam nepřetržitého zapojování občanské společnosti, žen, místních aktérů, etnických skupin a zástupců kmenů, včetně často opomíjených kmenů oblasti Fezzán – kmene Tubu a Tuarégů; domnívá se, že založení stálého libyjské shromáždění (šúry) pro politický dialog, jehož členy by bylo co nejvíce příslušných aktérů, by mohlo pomoci k dosažení politického konsenzu a k posílení legitimity dohody;

  5.  vyzývá sousední země Libye a jak regionální, tak mezinárodní subjekty, aby se vyvarovaly jakýchkoli činů, které by mohly ohrozit změny v Libyi, a aby ve všech bodech dodržovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015), a tedy přestaly podporovat strany, jež stojí mimo tuto politickou dohodu, a přerušily s nimi kontakty; domnívá se, že pokud některé strany takto jednat nebudou a budou i nadále podněcovat zástupnou válku v Libyi, ať už přímou či nepřímou podporou některé frakce přímo v místě jejího působení nebo nějaké teroristické skupiny, je třeba zjistit, o jaké strany se jedná a pohnat je k odpovědnosti;

  6.  důrazně odsuzuje poslední teroristické útoky organizace ISIS/Dá´iš a vyjadřuje své nejhlubší sympatie a soustrast rodinám obětí; připomíná, že ISIS/Dá´iš a další teroristické organizace profitují z chaosu a z nepokojů, a je přesvědčen, že učiní vše, co bude v jejich silách, aby ochromily proces sestavení národní vlády; domnívá se, že vláda, v níž jsou zastoupeny všechny strany, která je zastánkyní právního státu a uspokojuje potřeby svých občanů, představuje nejlepší nástroj k zastavení šíření radikálních postojů a konec konců i nejlepší strategii v boji proti terorismu;

  7.  vítá balíček EU v hodnotě 100 milionů EUR určený na podporu této země jakožto první krok v pomoci nové vládě při uplatňování dohody; vyzývá členské státy, aby nejednaly individuálně, ale s cílem vyslovit se pro transformaci a novou libyjskou vládu podporovaly místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku v jejím úsilí o vypracování komplexní strategie v koordinaci s UNSMIL a s libyjskými orgány; domnívá se, že prioritními cíli této země jsou reforma bezpečnostního sektoru a programy pro odzbrojení, demobilizaci a opětovné začlenění, a vyzývá Komisi, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby byly připraveny poskytnout v těchto oblastech nezbytnou podporu, pokud o to nová vláda požádá;

  8.  věří v nutnost zachovat neutralitu libyjských institucí, především centrální banky a národní ropné společnosti, a současně zajistit, aby jednaly transparentně a odpovědně, a bylo tak zaručeno, že z příjmů z těžby ropy bude mít prospěch obyvatelstvo Libye a nebudou využívány k podněcování konfliktů;

  9.  je vážně znepokojen možností, že by některé členské státy zvažovaly vojenský zásah v Libyi, který by nebyl zaštítěn rezolucí Rady bezpečnosti OSN anebo který by si jasně nevyžádala libyjská vláda; odmítá tuto možnost, neboť by vážně oslabila autoritu nové vlády a mohla by mít katastrofální následky; připomíná, že současná kritická situace je zejména výsledkem nezodpovědné intervence v Libyi provedené v roce 2011 a že zvláštní odpovědnost za tuto situaci nesou členské státy, jež se na zmíněné intervenci podílely; žádá o respektování přání Libye, pokud jde o případné zásahy na jejím území; vyzývá členské státy a EU, aby místo toho vypracovaly jasnou a koordinovanou strategii na podporu politické transformace, a současně připomíná, že neúspěch celého procesu v roce 2011 byl zapříčiněn z velké části tím, že chyběl jednotný přístup;

  10.  vyzývá vládu národní jednoty, aby pohnala k odpovědnosti každého, kdo porušil mezinárodní humanitární právo a nerespektoval a porušoval lidská práva, včetně těch, kdo útočili na civilisty nebo se dopustili sexuálního násilí, aby plně spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem a jeho žalobcem a v potřebné míře byla tomuto soudu a žalobci nápomocná v souladu s ustanoveními rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011), na něž bylo znovu upozorněno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2238 (2015);

  11.  vyjadřuje značné obavy z vlivu, který by nestabilita v Libyi mohla mít na sousední země, zejména na země, které jsou rovněž ve fázi transformace, jako je například Tunisko, a na region jako celek; vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost regionální situaci a ve spojení s dotyčnými zeměmi prověřily možnost zavést protiopatření;

  12.  požaduje, aby významnější roli hrála mise EU pro pomoc na hranicích v Libyi (EUBAM); domnívá se, že je nezbytné vypracovat ve spolupráci s misí UNSMIL, novou vládou národní jednoty a sousedními zeměmi Libye společnou strategii pro kontrolu hranic, která by umožnila potírání takových fenoménů, jako je obchodování se zbraněmi a s lidmi a příliv zahraničních bojovníků;

  13.  odsuzuje nehorázný střet zájmů v případě bývalého zvláštního zástupce OSN Bernardina Leóna a nemorální jednání, kterého se při výkonu své práce dopouštěl; připomíná, že než byl pan León jmenován zvláštním zástupcem OSN, pracoval rovněž jako zvláštní zástupce EU pro jižní Středomoří; domnívá se, že jeho jednání poškodilo důvěryhodnost OSN, EU a mezinárodního společenství celkově; vyzývá Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby určily, jakými prostředky by bylo možné obdobné situaci v budoucnosti zabránit, včetně zavedení přísně stanovených čekacích lhůt (období po skončení výkonu funkce); oznamuje své rozhodnutí tento případ prošetřit;

  14.  opakovaně připomíná stěžejní závazek EU podporovat suverenitu, nezávislost, jednotu a územní celistvost Libye; domnívá se, že budoucí vláda by měla zvážit možnost zavést taková institucionální uspořádání, která by skupinám s regionální a místní identitou zajistila určitou míru autonomie, například vládu federálního typu;

  15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě národní jednoty, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.