PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 61k
1.2.2016
PE576.582v01-00
 
B8-0221/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la redefinirea normelor și reglementărilor privind garanțiile pentru sistemul bancar internațional


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la redefinirea normelor și reglementărilor privind garanțiile pentru sistemul bancar internațional  
B8-0221/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul bancar a dat semne clare de fragilitate, cauzate mai ales de volumul mare de împrumuturi problematice;

B.  întrucât situația pare să fi devenit dificil de controlat și de soluționat, mai ales de la intrarea în vigoare a noilor norme europene privind organizarea uniunii bancare, care a fost precedată de criza unor bănci regionale și locale italiene, înregistrându-se o deteriorare considerabilă și generalizată a perspectivelor viitoare;

C.  întrucât situația gravă ulterioară care a afectat cotațiile unor bănci italiene într-un context de declin general al cotațiilor bursiere reprezintă o amenințare obiectivă pentru sectorul european;

D.  întrucât relativa redresare ulterioară a pieței de valori nu înseamnă că acest fenomen nu se poate repeta, deoarece fragilitatea persistă și poate da naștere unor noi perturbări și mai grave,

1.  consideră că trebuie să se acorde o atenție sporită problemei legate de organizarea sistemului financiar internațional;

2.  propune o intervenție legislativă care să redefinească legislația în domeniul garanțiilor acordate băncilor, recunoscând că natura acestei probleme reprezintă o amenințare concretă pentru stabilitatea financiară a tuturor statelor membre ale UE.

Notă juridică - Politica de confidențialitate