PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 300kWORD 59k
1.2.2016
PE576.582v01-00
 
B8-0221/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o preoblikovanju predpisov in pravil na področju jamstev do mednarodnega bančnega sistema


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o preoblikovanju predpisov in pravil na področju jamstev do mednarodnega bančnega sistema  
B8-0221/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se je bančni sistem izkazal za ranljivega, zlasti zaradi velikega števila problematičnih kreditov;

B.  ker kaže, da je nastalo stanje težko zajeziti in obvladati, zlasti odkar so začeli veljati novi evropski predpisi v zvezi z organizacijo bančne unije, ki jo je prehitela kriza nekaterih regionalnih in lokalnih italijanskih bank, obeti za prihodnost pa so občutno slabši;

C.  ker je resno stanje, ki je vplivalo na kotiranje nekaterih italijanskih bank v kontekstu splošnega upadanja delniških tečajev, dejanska nevarnost za evropski sektor;

D.  ker kasnejše okrevanje delniškega trga ne pomeni, da se podobno stanje ne more ponoviti, saj je še vedno ranljiv, kar lahko v prihodnosti povzroči še več hujših šokov;

1.  meni, da je treba več pozornosti nameniti vprašanju organizacije mednarodnega finančnega sistema;

2.  predlaga zakonodajni ukrep za preoblikovanje predpisov na področju jamstev do bank, saj problem zaradi svojih značilnosti dejansko ogroža finančno stabilnost vseh držav članic EU.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov