REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 389kWORD 286k
1.2.2016
PE576.595v01-00
 
B8-0234/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par noguldītāju informēšanu saistībā ar banku savienības vienotā noregulējuma mehānisma stāšanos spēkā


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par noguldītāju informēšanu saistībā ar banku savienības vienotā noregulējuma mehānisma stāšanos spēkā  
B8-0234/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES,

–  ņemot vērā 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  atgādinot, ka no 2016. gada 1. janvāra banku savienībā noregulējuma iestādēm banku krīzes gadījumā ir ļauts ierobežot atmaksai garantēto summu, kas noguldīta personas krājkontā, ja attiecīgais noguldījums vienā bankā pārsniedz EUR 100 000;

B.  tā kā tādēļ bankas kontu īpašniekus vai personas, kas vēlas atvērt bankas kontu, vajadzētu pienācīgi informēt par risku, kuram tie sevi pakļauj;

C.  tā kā dažādos ES aktos jau ir noteikts, kā ieguldītājiem sniedzama informācija par finanšu produktiem atkarībā no produktu riska profila,

1.  uzskata, ka būtu lietderīgi, ja Komisija noteiktu banku iestādēm pienākumu informēt par riskiem, kas saistīti ar banku savienības tiesību aktu piemērošanu noregulējuma gadījumā;

2.  uzskata, ka šāds pienākums būtu jāpilda ikreiz, kad tiek atvērts jauns noguldījumu konts, gan arī attiecībā uz jau esošajiem noguldītājiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika