PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 386kWORD 60k
1.2.2016
PE576.595v01-00
 
B8-0234/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la informarea deponenților în cadrul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la informarea deponenților în cadrul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare  
B8-0234/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2014/59/UE din 15 mai 2014,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 din 15 iulie 2014,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  reamintește că, începând cu 1 ianuarie 2016 și în cazul unei crize bancare, uniunea bancară permite autorităților de rezoluție să confiște depozitele de economii care depășesc 100 000 EUR per instituție;

B.  având în vedere că, prin urmare, familiile care dețin sau care deschid un cont bancar trebuie informate corespunzător în legătură cu riscul la care se expun;

C.  având în vedere că diferite norme europene prevăd deja informarea investitorilor în ceea ce privește produsele financiare, în funcție de profilul lor de risc;

1.  consideră că ar fi util ca, în cazul instituțiilor bancare, Comisia să le impună o obligație de informare în legătură cu riscurile derivate din legislația privind uniunea bancară în cazul procedurii de rezoluție;

2.  consideră că o astfel de obligație trebuie respectată în momentul deschiderii oricărui cont de depozit, însă ea trebuie să vizeze, de asemenea, deponenții existenți.

Notă juridică - Politica de confidențialitate