PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 308kWORD 61k
2.2.2016
PE576.597v01-00
 
B8-0236/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o organizaciji referendumskih posvetovanj v zvezi z migracijsko politiko držav članic


Sophie Montel, Florian Philippot

B8‑0236/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o organizaciji referendumskih posvetovanj v zvezi z migracijsko politiko držav članic  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker naj bi po podatkih Inštituta za nemško gospodarstvo (IW) število prosilcev za azil v Nemčiji leta 2015 doseglo 1,5 milijona, leta 2016 pa 2,2 milijona;

B.  ker naj bi po podatkih iste študije ta naval migrantov nemške davkoplačevalce stal 50 milijard EUR, in sicer za financiranje njihove nastanitve in obrokov v azilnih domovih ter jezikovnih tečajev in tečajev za vključevanje (ki so za obe leti ocenjeni na 10 milijard EUR), torej skupno 1.150 EUR na gospodinjstvo;

C.  ker je v francoskem proračunu za leto 2016 predvidenih 800 milijonov EUR za financiranje državnih misij na področju priseljevanja, azila in vključevanja;

D.  ker je ta fiskalni napor, ki se zahteva od prebivalcev držav članic, glede na konsolidacijo javnih financ, ki jo nalaga Komisija, nezaslišan;

1.  poziva Komisijo, naj prepreči vsakršno politiko, ki bi dala novega zagona pritoku priseljencev;

2.  spodbuja države članice, naj organizirajo referendumska posvetovanja, da bi potrdile svoje politike sprejemanja migrantov.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov