ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 60k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забраната на „живи“ ключодържатели в ЕС


Доминик Билд, Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забраната на „живи“ ключодържатели в ЕС   
B8-0237/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид предлаганите за продажба в станциите на метрото и в китайските гари ключодържатели, с дължина приблизително седем сантиметра и съдържащи малка костенурка, рибка или саламандър, представени в найлонови пликчета, съдържащи цветна течност, обогатена с кислород;

Б.  като има предвид, че съхранението в пликчета води до задушаване на животните, че те умират бързо от изтощение или задушаване и че това допринася за страданието на животните;

В.  като има предвид, че закупуването на такива ключодържатели може да представлява риск за общественото здраве, тъй като костенурките могат да бъдат носители на салмонела;

1.  призовава Комисията и държавите членки да осъдят тази практика и да забранят вноса и продажбата на „живи“ ключодържатели в Европа;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, Съвета и държавите членки.

 

 

Правна информация - Политика за поверителност