FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbud mod levende nøgleringe i Europa


Dominique Bilde, Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod levende nøgleringe i Europa  
B8-0237/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til tendensen på kinesiske metrostationer og banegårde, hvor der sælges nøgleringe, som er ca. syv cm. lange og indeholder en lille skildpadde, salamander eller fisk i en plastikpose med en affarvet væske;

B.  der henviser til, at fastholdelse af dyr i poser kvæler dem, at dyr dør hurtigt som følge af afkræftelse eller kvælning, og at dette bidrager til at påføre dyrene lidelser;

C.  der henviser til, at købet af sådanne nøgleringe kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, eftersom skildpadderne kan være smittet med salmonella;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fordømme denne praksis og forbyde al import og salg af levende nøgleringe i Europa;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik