RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


elusate võtmehoidjate keelustamise kohta Euroopas


Dominique Bilde, Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek elusate võtmehoidjate keelustamise kohta Euroopas  
B8-0237/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Hiina metroopeatustes ja rongijaamades müüakse umbes seitsme sentimeetri pikkuseid võtmehoidjaid, mille küljes on väike kilpkonn, salamander või kala, mis on pakitud hapnikuga täidetud värvilise vedelikuga kilekotti;

B.  arvestades, et loomade kilekotis hoidmine jätab nad õhupuudusse, mistõttu loomad surevad kiiresti kurnatuse või lämbumise tõttu ning see suurendab loomade piinu;

C.  arvestades, et selliste võtmehoidjate ostmine võib ohustada inimeste tervist, kuna kilpkonnad võivad kanda salmonelloosi;

1.  palub komisjonil ja liikmesriikidel selline tava hukka mõista ning keelustada elusate võtmehoidjate igasugune import ja müük Euroopas;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika