PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


elävien avaimenperien kieltämisestä EU:ssa


Dominique Bilde, Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys elävien avaimenperien kieltämisestä EU:ssa  
B8-0237/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kiinalaisilla metro- ja rautatieasemilla myydään avaimenperiä, jotka ovat noin seitsemän senttimetrin pituisia ja joiden sisällä on pieni kilpikonna, salamanteri tai kala happipitoista värillistä nestettä sisältävän muovipussin sisällä;

B.  ottaa huomioon, että muovipusseissa säilytettävät eläimet tukehtuvat tai nääntyvät nopeasti, mikä aiheuttaa niille kärsimystä;

C.  ottaa huomioon, että tällaisten avaimenperien ostamisesta voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, koska kilpikonnat saattavat levittää salmonellaa;

1.  vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tuomitsemaan edellä mainitun käytännön ja kieltämään elävien avaimenperien tuonnin EU:hun sekä niiden myynnin;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö