ONTWERPRESOLUTIE
PDF 150kWORD 57k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een Europees verbod op sleutelhangers met levende dieren


Dominique Bilde, Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een Europees verbod op sleutelhangers met levende dieren  
B8-0237/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er in China sinds enige tijd op metro- en treinstations sleutelhangers worden verkocht van ongeveer zeven centimeter lang met daaraan een schildpadje, salamander of visje in een plastic zakje met gekleurde, zuurstofhoudende vloeistof;

B.  overwegende dat de dieren in de zakjes worden bewaard tot zij binnen afzienbare tijd sterven van uitputting of verstikking en dat dit dierenleed in de hand werkt;

C.  overwegende dat het kopen van dergelijke sleutelhangers een risico kan vormen voor de menselijke gezondheid, aangezien de schildpadden drager van het salmonellavirus kunnen zijn;

1.  verzoekt de Commissie en de lidstaten deze praktijk te veroordelen en de import en verkoop van sleutelhangers met levende dieren in Europa te verbieden;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid