FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 57k
2.2.2016
PE576.598v01-00
 
B8-0237/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot nyckelringar med levande djur i Europa


Dominique Bilde, Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot nyckelringar med levande djur i Europa  
B8-0237/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vid tunnelbanestationerna och tågstationerna i Kina säljs nyckelringar i form av en plastpåse med en syresatt färgad vätska, ungefär sju centimeter lång, innehållande en liten sköldpadda, salamander eller fisk.

B.  Att hålla djur i sådana påsar leder till att de kvävs, dör snabbt av utmattning eller kvävning och bidrar till djurets lidande.

C.  Att köpa en sådan nyckelring kan utgöra en risk för människors hälsa eftersom sköldpaddorna kan bära salmonella.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fördöma sådan försäljning och förbjuda all import och försäljning av nyckelringar med levande djur i Europa.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy