NÁVRH USNESENÍ
PDF 250kWORD 60k
2.2.2016
PE576.599v01-00
 
B8-0238/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o informování vkladatelů a střadatelů v rámci vstupu jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii v platnost


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o informování vkladatelů a střadatelů v rámci vstupu jednotného mechanismu pro řešení krizí v bankovní unii v platnost  
B8-0238/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici 2014/59/EU ze dne 15. května 2014,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem ke způsobu, jakým italské orgány v prosinci 2015 zachránily banky Banca Marche, Banca Etruria, Carif, Carichieti a Banca Tercas v rámci postupu vnitřní rekapitalizace, který umožnil zabavení prostředků držitelům dluhopisů;

B.  vzhledem k tomu, že tyto banky předtím prodaly svůj vlastní obligační dluh svým klientům, čímž z pouhých vkladatelů učinily investory, a zničily tak celoživotní úspory mnoha z nich;

1.  doporučuje Komisi, aby zavedla povinnost informovat klienta při prodeji finančního produktu a uvádět, zda je tento produkt možné zabavit v rámci postupu řešení krize banky, a případně jeho senioritu;

2.  navrhuje Komisi, aby za účelem ochrany střadatelů zvážila možnost zakázat, aby bankovní instituce přímo prodávala podřízený dluh soukromým osobám.

Právní upozornění - Ochrana soukromí