PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 59k
2.2.2016
PE576.599v01-00
 
B8-0238/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tietojen antamisesta tallettajille ja säästäjille pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisumekanismin voimaantulon yhteydessä


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tietojen antamisesta tallettajille ja säästäjille pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisumekanismin voimaantulon yhteydessä  
B8-0238/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 15. toukokuuta 2014 annetun direktiivin 2014/59/EU,

–  ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 806/2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon tavan, jolla Italian viranomaiset toteuttivat Banca Marche, Banca Etruria, Carif, Carichieti ja Banca Tercas -pankkien pelastamisen joulukuussa 2015 velkakirjojen arvon alaskirjausmenettelyn päätteeksi, minkä vuoksi joukkovelkakirjojen haltijat joutuivat vastuuseen;

B.  ottaa huomioon, että nämä pankit olivat sitä ennen myyneet omat joukkovelkakirjalainansa asiakkailleen tehden heistä siten sijoittajia eikä pelkästään tallettajia, jolloin monet heistä menettivät kaikki säästönsä;

1.  suosittelee, että komissio velvoittaa tiedottamaan rahoitustuotteen myynnin yhteydessä järjestelmällisesti siitä, voidaanko kyseinen tuote takavarikoida kriisinratkaisumenettelyn aikana ja jos voidaan, mikä on sen etuoikeusluokka;

2.  ehdottaa komissiota harkitsemaan säästäjien suojelemiseksi sitä, että se kieltäisi pankkeja myymästä pääomalainoja suoraan yksityishenkilöille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö