PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 310kWORD 61k
2.2.2016
PE576.599v01-0
 
B8-0238/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o podatkih o bančnih vlagateljih in varčevalcih v sklopu začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o podatkih o bančnih vlagateljih in varčevalcih v sklopu začetka veljavnosti enotnega mehanizma za reševanje  
B8-0238/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU z dne 15. maja 2014;

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 806/2014 z dne 15. julija 2014,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so italijanske oblasti decembra 2015 uspešno izvedle reševanje bank Banca Marche, Banca Etruria, Carif, Carichieti in Banca Tercas, in sicer z izvedbo postopka reševanja s sredstvi upnikov, ki je bremenil upnike, imetnike obveznic;

B.  ker so navedene banke predhodno svoje dolžniške vrednostne papirje prodale svojim vlagateljem, ki so s tem postali tudi investitorji, pri čemer so mnogi zaradi tega izgubili vse življenjske prihranke;

1.  priporoča Komisiji, da uvede zahtevo, da se ob prodaji finančnega produkta sistematično navedejo informacije o možnosti njegove uporabe v okviru postopka reševanja, po potrebi pa tudi njegova prednostna stopnja;

2.  predlaga Komisiji, naj zaradi zaščite varčevalcev preuči možnost za prepoved neposredne prodaje podrejenega dolga fizičnim osebam s strani bančnih ustanov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov