FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 59k
2.2.2016
PE576.599v01-00
 
B8-0238/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om tillgång till information till insättare och sparare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen


Bernard Monot, Dominique Martin, Marie-Christine Boutonnet, Philippe Loiseau, Mylène Troszczynski, Mireille d'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Joelle Melin, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om tillgång till information till insättare och sparare i samband med ikraftträdandet av den gemensamma resolutionsmekanismen i bankunionen  
B8-0238/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014,

–  med beaktande av förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Myndigheterna i Italien räddade bankerna Banca Marche, Banca Etruria, Carif, Carichieti och Banca Tercas i december 2015 efter ett internt skuldnedskrivningsförfarande som gjorde att obligationsinnehavarna gjordes ansvariga.

B.  Bankerna hade tidigare sålt sina egna obligationsskulder till sina kunder, och därmed gjort dem till investerare och inte bara sparare, med den följden att många av dem förlorade alla sina livsbesparingar.

1.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen inför en skyldighet att i samband med försäljning av en finansiell produkt systematiskt informera om det finns risk för att en produkt beslagtas vid ett resolutionsförfarande, och om så är fallet, hur högt den rangordnas.

2.  Europaparlamentet föreslår att kommissionen med tanke på ett ökat skydd för spararna överväger ett förbud för banker att direkt sälja en efterställd skuld till enskilda personer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy