PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 305kWORD 59k
28.1.2016
PE576.603v01-00
 
B8-0242/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju


Sophie Montel, Florian Philippot

B8‑0242/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti nezakonitemu priseljevanju  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker nemški minister za notranje zadeve pričakuje, da bo leta 2016 Turčijo prečkalo milijon novih migrantov, ki bodo želeli priti v Evropo, potem ko jih je leta 2015 to državo prečkalo 1,5 milijona;

B.  ker bo po napovedih Mednarodnega denarnega sklada od leta 2015 do leta 2017 v Evropo prišlo 1,3 milijona migrantov letno, kar je skupaj 4 milijone migrantov;

C.  ker velika večina teh migrantov (približno 80 %) nima nobenih kvalifikacij, ki bi jim omogočile ustrezno vključevanje na trg dela;

D.  ker je po besedah uradne govorke Evropske komisije Natashe Bertaud prihod 60 % migrantov, ki so prišli decembra 2015, posledica ekonomskih razlogov, in ne humanitarnih;

E.  ker nasilni spolni napadi na silvestrovo v Kölnu kažejo na neuspeh politike nemške kanclerke, ki je povzročila velik pritok migrantov;

1.  poziva Komisijo in Svet, naj državam dovolita, da v skladu s členom 26 Schengenskega sporazuma ponovno vzpostavijo nadzor na nacionalnih mejah, dokler ta sporazum ne bo razveljavljen, in da ponovno preučijo uvedbo kvot za migrante po državah.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov