PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 217kWORD 60k
2.2.2016
PE576.605v01-00
 
B8-0244/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o postopku za prepoved uvoza gensko spremenjenih proizvodov


Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o postopku za prepoved uvoza gensko spremenjenih proizvodov  
B8-0244/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je namen predloga Komisije dovoliti državam članicam, da na svojem ozemlju prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme;

B.  ker predlog ne gre dovolj daleč, saj ne gre za postopek za prepoved uvoza gensko spremenjenih proizvodov, ampak le za možne omejitve držav članic, ki se nanašajo na „uporabo in ne na prosto gibanje (...) gensko spremenjenih živil in krme“;

C.  ker so v besedilu številne vrzeli, na primer odsotnost označevanja proizvodov živali, ki so jih krmili z gensko spremenjeno krmo;

D.  ker se v sedanjem postopku odobritve ne upoštevajo ugovori, ki so jih izrazile države članice v korist edinih ocen Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki so več kot sporne;

1.  poziva Komisijo, naj postopek odobritve gensko spremenjenih proizvodov bistveno spremeni, in sicer tako, da državam članicam omogoči enostransko prepoved uvoza in prostega pretoka gensko spremenjenih proizvodov na svojem ozemlju ter zagotovi jasno označevanje teh proizvodov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov