Procedură : 2015/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0250/2016

Texte depuse :

B8-0250/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0064

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 490kWORD 88k
17.2.2016
PE576.613v01-00
 
B8-0250/2016

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0101/2016

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP))


Bernd Lange, Daniel Caspary în numele Comisiei pentru comerț internațional
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă (2015/2932(RSP))  
B8-0250/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015, intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere declarațiile comune ale Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și Președintelui Consiliului European, Donald Tusk, împreună cu Prim-ministrul Noii Zeelande, John Key, la 29 octombrie 2015, și împreună cu Prim-ministrul Australiei, Malcolm Turnbull, la 15 noiembrie 2015,

–  având în vedere Parteneriatul-cadru UE-Australia din 29 octombrie 2008 și Declarația comună UE - Noua Zeelandă privind relațiile și cooperarea din 21 septembrie 2007,

–  având în vedere alte acorduri bilaterale încheiate de UE cu Australia, îndeosebi Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje, precum și Acordul privind comerțul cu vin,

–  având în vedere alte acorduri bilaterale încheiate de UE cu Noua Zeelandă, îndeosebi Acordul privind măsurile sanitare aplicabile în comerțul cu animale vii și produse de origine animală și Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă(1), precum și cea din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă(2),

–  având în vedere comunicatul emis în urma reuniunii G20 a șefilor de stat și de guvern de la Brisbane, din 15-16 noiembrie 2014,

–  având în vedere declarația comună din 22 aprilie 2015 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Ministrului de Externe australian, intitulată „Către un parteneriat mai strâns între UE și Australia” și declarația comună din 25 martie 2014 a Președintelui Van Rompuy, a Președintelui Barroso și a Prim-ministrului Key cu privire la aprofundarea parteneriatului dintre Noua Zeelandă și Uniunea Europeană,

–  având în vedere caracterul sensibil al anumitor sectoare agricole în cadrul acestor negocieri,

–  având în vedere numărul deja important de acorduri în curs de negociere între UE și principalii săi parteneri comerciali,

–  având în vedere articolul 207 alineatul (3) și articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă (O-000154/2015 — B8-0101/2016),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Australia și Noua Zeelandă se numără printre cei mai vechi și mai apropiați parteneri ai UE, împărtășind valori comune și fiind angajate în promovarea prosperității și securității în cadrul unui sistem mondial bazat pe reguli;

B.  întrucât UE, Australia și Noua Zeelandă colaborează în ceea ce privește afruntarea provocărilor comune legate de o gamă largă de aspecte și cooperează în cadrul mai multor foruri internaționale;

C.  întrucât UE și Noua Zeelandă sunt părți la Acordul privind achizițiile publice, iar Australia se află în curs de aderare la acesta;

D.  întrucât UE, Australia și Noua Zeelandă sunt angajate în negocieri multilaterale pentru a continua liberalizarea schimburilor comerciale de produse ecologice (Acordul privind bunurile de mediu) și a comerțului cu servicii (TiSA);

E.  întrucât atât Australia, cât și Noua Zeelandă sunt părți la recent încheiatele negocieri pentru un parteneriat transpacific (TPP), precum și la negocierile în curs privind un parteneriat economic regional cuprinzător (RCEP) în Asia de Est, reunind cei mai importanți parteneri comerciali ai Australiei și Noii Zeelande;

F.  întrucât Australia și Noua Zeelandă sunt doi din cei șase membri ai OMC care nu au acces preferențial la piața UE sau care nu poartă actualmente negocieri în acest sens;

G.  întrucât Australia și Noua Zeelandă sunt țări caracterizate pe deplin de statul de drept și întrucât, în prezent, ele oferă un nivel ridicat de protecție a mediului, precum și o protecție solidă a drepturilor omului, a drepturilor sociale și a drepturilor lucrătorilor;

H.  întrucât încheierea acordurilor de liber schimb între UE și Australia și între UE și Noua Zeelandă va aprofunda relațiile comerciale și de investiții și întrucât nu se poate afirma că aceste acorduri ar afecta negativ capacitatea părților de a introduce, de a menține sau de a-și consolida standardele sociale, de mediu sau de muncă;

I.  întrucât, la 30 iulie 2014, UE a încheiat negocierile pentru Acordul de parteneriat UE - Noua Zeelandă privind relațiile și cooperarea (PARC), iar la 22 aprilie 2015, negocierile pentru Acordul-cadru UE - Australia (FA);

J.  întrucât UE este al treilea partener comercial ca importanță, atât pentru Australia, cât și pentru Noua Zeelandă, care sunt al 21-lea și, respectiv, al 51-lea partener comercial pentru UE (2014);

K.  întrucât Noua Zeelandă este una dintre puținele țări recunoscute de Comisie ca dispunând de un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal;

L.  întrucât încheierea unor acorduri moderne, ambițioase, echilibrate și cuprinzătoare ar avansa relațiile economice la un nou nivel;

M.  întrucât Parlamentul va trebui să decidă cu privire la aprobarea potențialelor ALS UE - Australia și UE - Noua Zeelandă;

1.  evidențiază importanța aprofundării relațiilor dintre UE și regiunea Asia-Pacific pentru creșterea economică din Europa și subliniază că acest lucru se reflectă în politica comercială a Uniunii Europene; recunoaște că Australia și Noua Zeelandă reprezintă o componentă esențială a acestei strategii și că extinderea și aprofundarea schimburilor comerciale cu acești parteneri pot contribui la realizarea acestui obiectiv;

2.  felicită Australia și Noua Zeelandă pentru angajamentul ferm și consecvent față de agenda comerțului multilateral;

3.  consideră că potențialul strategiilor bilaterale și regionale de cooperare ale Uniunii poate fi realizat în totalitate numai prin încheierea unor ALS de înaltă calitate atât cu Australia, cât și cu Noua Zeelandă, într-un spirit al reciprocității și al avantajului reciproc, fără a submina sau a deturna în vreun fel resursele și atenția de la ambiția de a realiza progrese la nivel multilateral și de a implementa acordurile multilaterale și bilaterale deja încheiate;

4.  consideră că negocierea unor ALS moderne, ambițioase, echilibrate și cuprinzătoare cu Australia și Noua Zeelandă, în funcție de trăsăturile specifice ale economiilor lor, reprezintă o modalitate pragmatică de aprofundare a parteneriatelor bilaterale și de consolidare a relațiilor comerciale și de investiții bilaterale existente, deja mature, contribuind, de asemenea, la atenuarea potențialelor efectelor de diversiune ale recent încheiatului TPP; consideră că rezultatul negocierilor poate servi drept model pentru viitoarele acorduri de liber schimb;

5.  invită Comisia să studieze în detaliu, la definirea sferei acordurilor, toate oportunitățile suplimentare de acces pe piață pentru operatorii economici din UE, îndeosebi IMM-uri, oferite de posibilele ALS cu Australia și Noua Zeelandă și să le evalueze în raport cu toate eventualele interese defensive, având în vedere și faptul că atât Australia, cât și Noua Zeelandă au deja piețe relativ deschise și tarife scăzute la nivel internațional;

6.  subliniază faptul că acordurile ambițioase dintre cele trei economii avansate trebuie să trateze în mod inteligent investițiile, comerțul cu bunuri și servicii (bazându-se pe recomandările recente ale Parlamentului European în ceea ce privește marja de manevră politică și sectoarele sensibile), comerțul electronic, achizițiile publice, energia, întreprinderile de stat, concurența, combaterea corupției, aspecte reglementare precum obstacolele sanitare și fitosanitare, cercetarea în domeniul tehnologiei și, în special, necesitățile IMM-urilor, și pot fi benefice pentru guvernanța economică mondială, prin intensificarea convergenței și a cooperării privind standardele internaționale, fără a diminua nivelurile de protecție a consumatorilor (de ex. siguranța alimentară) și a mediului (de ex. sănătatea și calitatea vieții animalelor, sănătatea plantelor) sau de protecție socială și a muncii;

7.  subliniază că aceste acorduri ar trebui să ia pe deplin în considerare, într-un capitol separat, nevoile și interesele IMM-urilor legate de facilitarea accesului pe piață, pentru a genera oportunități concrete de afaceri;

8.  consideră că un capitolul consistent și ambițios dedicat dezvoltării sustenabile, care să cuprindă, printre altele, standardele fundamentale de muncă și cele patru convenții prioritare privind guvernarea ale OIM, precum și acorduri multilaterale de mediu, constituie o parte indispensabilă a oricărui potențial acord de liber schimb;

9.  constată că agricultura este un sector sensibil și că, pentru un rezultat final echilibrat la capitolele agriculturii și pescuitului, trebuie luate în considerare în mod corespunzător interesele tuturor producătorilor europeni, cum ar fi cei de carne, lapte, zahăr, cereale și de textile, precum și producătorii din regiunile ultraperiferice, de exemplu prin introducerea unor perioade de tranziție sau a unor cote adecvate, ori prin neluarea niciunui angajament în sectoarele cele mai sensibile; consideră că numai astfel se poate stimula competitivitatea și se pot aduce beneficii atât consumatorilor, cât și producătorilor; solicită includerea unor măsuri bilaterale eficiente de protecție pentru a preveni o creștere bruscă a importurilor care ar cauza sau ar amenința să cauzeze prejudicii grave pentru producătorii europeni din sectoarele sensibile, precum și luarea unor măsuri specifice de protejare a producției sensibile din regiunile ultraperiferice, în special excluderea zaharurilor speciale;

10.  subliniază că negocierile vor trebui să aibă ca rezultat o serie de prevederi solide, a căror respectare poate fi asigurată, cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a indicațiilor geografice (IG);

11.  invită Comisia să efectueze cât mai curând o serie de evaluări de impact cuprinzătoare privind sustenabilitatea potențialelor acorduri, pentru a putea fi în măsură să evalueze în mod aprofundat beneficiile și pierderile posibile care ar rezulta în urma intensificării relațiilor comerciale și de investiții UE - Australia și UE - Noua Zeelandă, în beneficiul populației și mediului de afaceri ale ambelor părți, inclusiv al celor din regiunile ultraperiferice și din țările și teritoriile de peste mări;

12.  solicită Comisiei să condiționeze deschiderea negocierilor cu Australia și Noua Zeelandă de angajamentul tuturor părților, încă de la început, de a purta negocierile într-un mod cât mai transparent, respectând întru totul cele mai bune practici consacrate în alte negocieri și dialogând permanent cu partenerii sociali și societatea civilă, precum și să includă nivelul de ambiție așteptat în această privință în definirea sferei acordurilor;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Australiei și Noii Zeelande.

(1)

JO C 353 E, 3.12.2013, p. 210.

(2)

JO C 353 E, 3.12.2013, p. 210.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate