Procedură : 2015/2791(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0255/2016

Texte depuse :

B8-0255/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0061

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 443kWORD 123k
17.2.2016
PE576.619v01-00
 
B8-0255/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia (2015/2791(RSP))


Bernd Lange, Marielle de Sarnez în numele Comisiei pentru comerț internațional

Rezoluția Parlamentului European referitoare la deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia (2015/2791(RSP))  
B8-0255/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere deschiderea, la 13 octombrie 2015, a negocierilor pentru un acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia,

–  având în vedere declarațiile comisarului Cecilia Malmström din 13 octombrie 2015, de la Tunis, cu ocazia deschiderii negocierilor pentru acordul de liber schimb cuprinzător și aprofundat între UE și Tunisia,

–  având în vedere decizia din 9 octombrie 2015 de a conferi Premiul Nobel pentru Pace pe 2015 Cvartetului pentru dialog național ce reprezintă societatea civilă tunisiană,

–  având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene privind Tunisia din 20 iulie 2015(1),

–  având în vedere recomandarea nr. 1/2015 a Consiliului de asociere UE-Tunisia din 17 martie 2015 referitoare la punerea în aplicare a planului de acțiune UE-Tunisia pentru perioada 2013-2017, de implementare a parteneriatului privilegiat în cadrul politicii europene de vecinătate(2),

–  având în vedere decizia nr. 534/2014 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind acordarea de asistență macrofinanciară Republicii Tunisia, precum și punerea la dispoziție a primei tranșe la 26 aprilie 2015(3),

–  având în vedere analizele de realizate de Ecorys cu privire la impactul comerțului asupra dezvoltării sustenabile, care vin în sprijinul negocierilor pentru un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător între UE și Tunisia(4),

–  având în vedere evaluarea de impact privind dezvoltarea sustenabilă a zonei de liber schimb euro-mediteraneene (ZLSEM), raportul final al Proiectului SIA-ZLSEM și proiectul de consultare din 2007, realizat de Impact Assessment Research Centre (Centrul de cercetări privind studiile de impact), Institute for Development Policy and Management (Institutul de politici și gestiune a dezvoltării), Universitatea din Manchester(5),

–  având în vedere acordurile de asociere euro-mediteraneene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Tunisia, pe de alta(6),

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 18 noiembrie 2015, intitulată „Revizuirea politicii europene de vecinătate”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Uniunea pentru Mediterana și la vecinătatea sudică, în special Rezoluția sa din 10 mai 2012 intitulată ,,Comerțul, promotor al schimbării: strategia comercială și de investiții a Uniunii Europene în sudul bazinului mediteranean în urma revoluțiilor din lumea arabăˮ(7),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru comerț internațional,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 3, 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

A.  întrucât între UE și Tunisia există relații strânse și îndelungate, Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Tunisiei, iar Tunisia este al 34-lea partener al UE;

B.  întrucât primul acord de cooperare comercială încheiat între UE și Tunisia datează din 1969, iar Tunisia a devenit prima țară de pe țărmul sudic al Mediteranei care a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană în 1995;

C.  întrucât, la 13 octombrie 2015, Uniunea Europeană și Tunisia au lansat negocieri pentru un acord de liber schimb ambițios, pe baza mandatului adoptat la 14 decembrie 2011 în unanimitate de către statele membre ale UE, iar o primă rundă a negocierilor a avut loc în perioada 19-22 octombrie 2015;

D.  întrucât discuțiile preliminare dintre UE și Tunisia pe tema ALSAC au durat patru ani, iar Tunisia a înființat o comisie națională pentru a defini prioritățile acestuia;

E.  întrucât aprofundarea relațiilor comerciale dintre UE și Tunisia prin încheierea unui parteneriat comercial ambițios trebuie să deschidă perspective de creștere economică și de apropiere pentru economiile Tunisiei și Uniunii Europene; întrucât acest parteneriat trebuie să contribuie la stabilizarea politică și democratică a Tunisiei;

F.  întrucât parteneriatul comercial se înscrie în cadrul mai larg al relațiilor de vecinătate dintre Uniunea Europeană și Tunisia, reglementate de Acordul de asociere euro-mediteraneean din 1995, care prevede crearea unei zone de liber schimb, precum și dispoziții referitoare la agricultură și servicii; întrucât, la 17 martie 2015, Consiliul de asociere UE-Tunisia a adoptat un nou plan de acțiune de punere în aplicare a parteneriatului privilegiat, pentru a ajunge la un nivel ridicat de integrare economică; întrucât reexaminarea politicii europene de vecinătate trebuie să promoveze valorile și interesele comune ale UE și ale Tunisiei, o dezvoltare economico-socială solidară și crearea de locuri de muncă pentru tineri, precum și să conducă la o stabilizare economică;

G.  întrucât Tunisia, țara de origine a evenimentelor cunoscute sub denumirea de „Primăvară arabă”, este singura țară din regiunea Orientului Apropiat și Mijlociu și a Africii de Nord în care s-a instaurat un proces de tranziție democratică și politică și, ca atare, constituie un exemplu pentru întreaga regiune;

H.  întrucât stabilitatea politică și dezvoltarea economică sunt complementare și întrucât acest acord comercial trebuie să își propună să ofere perspective reale economiilor tunisiene și europene;

I.  întrucât, în paralel cu aceste negocieri, UE trebuie să continue și să își intensifice ajutorul acordat Tunisiei și să furnizeze acesteia asistență tehnică și financiară adecvată pe parcursul negocierilor și apoi în implementarea dispozițiilor acordului, prin elaborarea unui parteneriat veritabil, în care să se țină seama de interesele populațiilor aflate pe ambele țărmuri ale Mării Mediterane;

J.  întrucât Tunisia și UE au tot interesul să promoveze și să consolideze procesul de integrare regională „Sud-Sud” între Tunisia și țările vecine, în special prin Acordul de la Agadir; întrucât negocierile privind liberul schimb între UE și Tunisia trebuie să completeze aceste eforturi;

K.  întrucât tranziția democratică din Tunisia rămâne un exemplu pentru celelalte țări din regiune, întrucât, la 26 ianuarie 2014, Adunarea națională constituantă a adoptat noua Constituție a Tunisiei, întrucât aceasta este exemplară în ceea ce privește protejarea drepturilor și a libertăților; întrucât, la 21 decembrie 2014, dl Beji Caid Essebsi a fost ales președinte al Republicii Tunisiene în urma unor alegeri libere, pluraliste și transparente;

L.  întrucât societatea civilă tunisiană, prin dinamismul și nivelul său de educație, joacă un rol esențial în tranziția spre democrație a acestei țări; întrucât aceasta trebuie să fie în continuare implicată îndeaproape în procesul de deliberări politice, inclusiv în negocierile în curs;

M.  întrucât conferirea Premiului Nobel pentru pace Cvartetului pentru dialog național tunisian reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse pentru consolidarea democrației și constituie o încurajare de a continua pe această cale; întrucât este imperios necesar să se încheie un acord exemplar, capabil să răspundă îngrijorărilor exprimate de societatea civilă;

Analiză a situației economice, politice și sociale din Tunisia

1.  condamnă cu fermitate atacurile teroriste comise în Tunisia în cursul ultimelor luni, soldate cu numeroase victime; consideră că Tunisia se confruntă cu o amenințare teroristă foarte gravă și reamintește că atentatul din 24 noiembrie 2015, care a vizat un autobuz al serviciului de securitate prezidențial, atacurile teroriste din 26 iunie 2015, de la Sousse, precum și atentatul comis la 18 martie la muzeul din Bardo au compromis în mod grav perspectivele turismului pentru vara anului 2015, în condițiile în care turismul și sectoarele conexe reprezintă 15% din PIB-ul național; își exprimă deplina solidaritate cu Tunisia și își reafirmă sprijinul față de eforturile autorităților tunisiene de combatere a terorismului, cu respectarea drepturilor omului și a preeminenței legii;

2.  constată că economia tunisiană se confruntă cu dificultăți semnificative, că rata de creștere a PIB a fost de 2,3% în 2014, că rata șomajului în 2015 se ridică la 15% din populația activă, că 28,6% din absolvenții de universitate sunt șomeri și că șomajul în rândul tinerilor tunisieni este în creștere;

3.  subliniază faptul că există un dezechilibru demografic și economic evident între UE și Tunisia, fapt care justifică o strategie asimetrică și progresivă în cadrul negocierilor;

4.  reamintește că Tunisia este caracterizată de disparități regionale puternice între capitala Tunis și alte regiuni ale țării, de diferențe foarte mari de dezvoltare între zonele de coastă și regiunile din centrul țării, mai ales în ceea ce privește rata șomajului, accesul la asistență medicală și la educație, și că aceste diferențe s-ar putea agrava din cauza schimbărilor climatice;

5.  reamintește că Tunisia se confruntă cu discrepanțe ocupaționale între diferitele sectoare implicate în acordul comercial care, dacă nu sunt resorbite, ar putea duce la un exces de forță de muncă în sectorul agricol și la dispariția altor sectoare importante pentru diversificarea economiei tunisiene cum ar fi sectorul manufacturier și sectorul minier;

6.  remarcă faptul că procesul de tranziție democratică a Tunisiei este cel mai avansat din întreaga regiune, că această țară a ales un model unic de dezvoltare politică și economică față de țările de pe țărmul sudic al Mediteranei și solicită Comisiei Europene să țină cont pe deplin de acest lucru în cadrul negocierilor; consideră că UE trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a sprijini Tunisia în tranziția sa democratică orientată către o societate stabilă și pluralistă;

7.  constată că Tunisia suferă din cauza unui mediu regional extrem de instabil, îndeosebi din cauza conflictului din Libia și din cauza violențelor ocazionale din Algeria, două țări vecine;

8.  constată că Tunisia a primit peste 1,8 milioane de refugiați libieni și că acest număr corespunde unui procent de 16 % din populația totală a Tunisiei;

Condițiile reușitei unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Tunisia

9.  salută deschiderea negocierilor în toamna anului 2015 pentru încheierea unui acord de liber schimb între UE și Tunisia, pe baza mandatului adoptat de Consiliu în 2011 ca urmare a „Primăverii arabe”; constată că, începând cu 2011, Tunisia și-a consolidat tranziția democratică prin proclamarea noii Constituții la 26 ianuarie 2014 și prin organizarea de alegeri legislative și prezidențiale care au avut loc la 26 octombrie și, respectiv, 23 noiembrie 2014;

10.  consideră că acest acord depășește simpla dimensiune comercială și că trebuie în mod imperativ să aibă drept obiectiv contribuția la stabilitatea Tunisiei, la consolidarea democrației și revitalizarea economiei sale și să aibă un impact pozitiv atât asupra prețurilor de consum, ocupării forței de muncă, salariilor lucrătorilor calificați și necalificați, cât și asupra reducerii inegalităților; solicită ca conținutul acordului să răspundă acestor provocări majore înainte de încheierea sa;

11.  îndeamnă negociatorii să încheie un acord progresiv și asimetric, ținând seama de disparitățile economice importante dintre cele două părți, să dea dovadă de flexibilitate și capacitate de reacție, de inovare, de transparență și capacitate de adaptare, să aibă în vedere faptul că acest acord, avantajos pentru ambele părți, trebuie încheiat în beneficiul economiei și al societăților tunisiană și europeană, cu respectarea, bineînțeles, a caracteristicilor specifice, a sensibilităților, a culturii și sferelor socioeconomice locale, fără o deviere a comerțului intraregional al Tunisiei cu țările din regiune;

12.  salută faptul că guvernul tunisian a prezentat un plan de reforme pe cinci ani (2015-2020) în domeniul economiei, care vizează reducerea ratei șomajului și a disparităților regionale din țară, precum și diversificarea peisajului economic; consideră că acordul de liber schimb trebuie să fie în concordanță cu obiectivele acestui plan;

13.  reamintește că este vorba de prima negociere comercială de această amploare pentru Tunisia și că, astfel, este important ca deschiderea sectoarelor economice tunisiene să se facă progresiv, treptat și în mod asimetric și că negocierea prevede perioade de tranziție pentru sectoarele sensibile, excluzând de la negocieri anumite produse considerate sensibile de către părți;

14.  consideră că este esențial ca Tunisia să primească un sprijin financiar și tehnic substanțial din partea Uniunii Europene, precum și asistență la negocierile comerciale pentru implementarea adecvată a diferitelor dispoziții din acordul de liber schimb; solicită ca asistența financiară să fie acordată în mod transparent și ca destinatarii ei să beneficieze în mod efectiv de ea;

15.  salută sprijinul acordat de Banca Europeană de Investiții pentru numeroase proiecte desfășurate în Tunisia; subliniază faptul că un astfel de sprijin contribuie la diversificarea economică a Tunisiei, precum și la crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri;

16.  salută faptul că Uniunea Europeană a transformat Tunisia într-una dintre țările prioritare în politica sa de vecinătate față de țările din sudul Mediteranei și că a acordat Tunisiei un împrumut de 300 de milioane de euro ca asistență macrofinanciară pentru demararea reformelor economice;

17.  solicită, cu toate acestea, UE, statelor sale membre, BEI și BERD, să continue să fie alături de tunisieni, să își optimizeze programele lor de ajutor și asistență, inclusiv prin instituirea unor măsuri comerciale autonome excepționale și prin eventuala renegociere a împrumuturilor în caz de dezechilibru al balanței de plăți, pentru a fi alături de Tunisia în consolidarea procesului său democratic; salută punerea în aplicare de către unele state membre ale unor „parteneriate pentru transformare” a Tunisiei; invită Uniunea Europeană să își continue programul de reducere a inegalităților regionale în ceea ce privește accesul la îngrijiri de primă necesitate;

18.  invită Uniunea Europeană să ia în considerare situația specifică a Tunisiei în cadrul acestor negocieri, în special din perspectiva tranziției democratice fragile și a diferențelor de dezvoltare economică dintre Uniunea Europeană și Tunisia, având întotdeauna în vedere că cele mai bune soluții sunt cele care avantajează ambii parteneri;

19.  invită Comisia să se asigure că aceste negocieri vor aduce rapid beneficii concrete economiei UE și celei a Tunisiei în principalele sectoare, precum și tuturor părților interesate, îndeosebi IMM-urilor și microîntreprinderilor;

20.  subliniază că acest acord trebuie să contribuie la dezvoltarea și la diversificarea economiei tunisiene, care se bazează în prezent în special pe agricultură, la reducerea dezechilibrelor regionale, și că trebuie să aducă beneficii concrete tuturor tunisienilor și europenilor;

21.  salută faptul că Tunisia a inițiat reforme sociale și economice importante; insistă ca aceste reforme să continue chiar și în timpul negocierilor, pentru a permite țării să valorifice la maximum beneficiile aduse de acord;

22.  consideră că acordul ar trebui să contribuie la intensificarea cooperării economice dintre Uniunea Europeană și Tunisia, care este deja într-un stadiu destul de avansat datorită eliminării taxelor vamale pentru produsele industriale în temeiul acordului de asociere; propune astfel noua denumire de „parteneriat economic între Uniunea Europeană și Tunisia”;

23.  îndeamnă ferm Comisia și guvernul tunisian să stabilească un proces clar și precis de implicare a societății civile tunisiene și a celei europene pe întreaga durată a negocierilor și să dea dovadă de un spirit inovator; în acest sens, își exprimă satisfacția în legătură cu rolul jucat de societatea civilă tunisiană în prima rundă de negocieri și solicită consultații deschise, transparente și care să aibă în vedere într-o mai mare măsură diversitatea agenților societății civile tunisiene, bazându-se pe cele mai bune practici, precum cele care au fost stabilite în cadrul unor negocieri asemănătoare;

24.  în această privință, salută crearea de către Ministerul comerțului și al meșteșugurilor a unui site web consacrat furnizării de informații privind acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător publicului, precum și dorința negociatorilor de a publica textul final în versiune trilingvă; consideră că societatea civilă tunisiană ar putea fi implicată, de asemenea, în cadrul negocierilor prin intermediul unui comitet de supraveghere a evaluărilor impactului;

25.  îndeamnă Consiliul să publice mandatul de negociere adoptat de statele membre în unanimitate la 14 decembrie 2011;

26.  speră ca, pe parcursul negocierilor dintre deputații tunisieni și cei europeni, să se stabilească un dialog periodic; în această privință, salută crearea unei comisii parlamentare mixte UE-Tunisia, care va juca un rol central, permițând deputaților europeni și tunisieni să se reunească periodic și să efectueze o monitorizare reală a negocierilor acordului de liber schimb;

27.  speră ca acest dialog să permită o mai bună evaluare a așteptărilor și preocupărilor ambelor părți și, prin urmare, o îmbunătățire a condițiilor acordului;

28.  reamintește că Uniunea pentru Mediterana susține dezvoltarea unor proiecte concrete în regiune și, în acest sens, poate furniza consiliere de specialitate pe parcursul negocierilor acordului;

29.  solicită ca ambele părți, inclusiv Parlamentul European, cu participarea experților tunisieni, să efectueze evaluări ale impactului și evaluări sectoriale riguroase și transparente în ceea ce privește efectele acordului în diferite domenii, în special în domeniul serviciilor, al achizițiilor publice, al competitivității IMM-urilor, al locurilor de muncă, al agriculturii, al mediului și în orice alt sector prioritar; remarcă faptul că Tunisia dorește să implice de la început specialiștii tunisieni pentru a garanta credibilitatea datelor evaluării impactului chiar în Tunisia;

30.  solicită ca respectivele evaluări ale impactului și evaluări sectoriale să fie finanțate de către Uniunea Europeană și ca, în conformitate cu solicitarea mai multor organizații ale societății civile tunisiene, să fie precedate, după caz, de o evaluare ex post a impactelor sociale și economice ale acordului de asociere din 1995;

31.  îndeamnă Comisia să determine caracterul mixt sau exclusiv al acordului cât mai curând posibil și solicită Comisiei să implice parlamentele naționale ale statelor membre în dezbatere chiar de la începutul discuțiilor;

32.  subliniază că, în cadrul negocierilor, trebuie avute în vedere condițiile de mediu din bazinul mediteranean, în special deficitul de apă, care are consecințe negative asupra activităților agricole, și că trebuie promovat un model economic durabil din punct de vedere ecologic și al gestionării resurselor naturale;

33.  subliniază faptul că negocierile comerciale cu Tunisia fac parte dintr-un cadru mai amplu al relațiilor comerciale euro-mediteraneene; insistă ca cea de-a zecea Conferință a miniștrilor comerțului din țările Uniunii pentru Mediterana, amânată pe termen nedefinit din 2013, să aibă loc în curând, pentru a analiza provocările comerciale cu care se confruntă regiunea și prioritățile de lucru care trebuie stabilite pentru următorii ani;

Abordarea sectorială a negocierii

34.  solicită ca acest acord să acorde importanța necesară sectorului serviciilor, care reprezintă un mare potențial de creștere pentru economia tunisiană și care ar trebui să atragă investiții strategice; consideră că, având în vedere că această negociere comercială este prima de această anvergură pentru Tunisia, capitolul privind serviciile ar trebui să enumere în mod explicit sectoarele în care părțile doresc să își asume angajamente în ceea ce privește accesul pe piață sau tratamentul național;

35.  reamintește că sectorul public deține o importanță fundamentală pentru Tunisia și că acesta concentrează majoritatea locurilor de muncă calificate din această țară;

36.  reamintește că Tunisia are numeroase întreprinderi nou-înființate, microîntreprinderi și IMM-uri foarte dinamice în domeniul tehnologiilor de vârf și solicită ca acordul să promoveze capacitatea lor de dezvoltare și de internaționalizare; ia act de solicitarea Tunisiei de a include în acord dispoziții ambițioase și echilibrate privind comerțul electronic;

37.  invită ambele părți să stimuleze, inclusiv prin inițiative comune, creșterea ocupării forței de muncă, condiție esențială pentru redresarea economică și stabilitatea politică a Tunisiei;

38.  consideră că acordul trebuie să fie benefic pentru micii producători și micii întreprinzători din Tunisia, care sunt indispensabili pentru viața economică tunisiană; încurajează stabilirea unui dialog periodic între întreprinzători, organizațiile profesionale și organismele de formare, care va facilita, în special, promovarea bunelor practici și o mai bună înțelegere a dificultăților și așteptărilor fiecărei părți;

39.  consideră că, în cadrul negocierii unui capitol privind concurența, este important să se acționeze cu prudență, progresivitate și flexibilitate, având în vedere faptul că ajutoarele de stat au un rol strategic pentru dezvoltarea economică tunisiană;

40.  reamintește importanța de a crea camere de comerț bilateral care să constituie forumuri permanente în care diversele părți interesate să poată stabili parteneriate și să își poată dezvolta activitățile economice și comerciale;

41.  solicită Comisiei să faciliteze acordarea de vize de scurtă ședere pentru exercitarea serviciilor de tip „MOVE 4”, care implică deplasarea persoanelor pentru o durată limitată și în condiții concrete stabilite în contracte și în legislația națională; subliniază că nicio dispoziție a acordului nu ar trebui să împiedice UE și statele sale membre să aplice măsuri de reglementare a intrării persoanelor fizice pe teritoriul lor sau a șederii temporare a acestora, inclusiv măsurile necesare pentru a asigura un flux ordonat de persoane fizice în afara frontierelor sale, cum ar fi stabilirea condițiilor de intrare;

42.  speră ca acest acord să contribuie la instalarea și menținerea în Tunisia a unui climat favorabil, care să promoveze investițiile pe termen lung în sectoare economice cheie, dinamice și cu o mare valoare adăugată, precum turismul, energia, inclusiv din surse regenerabile, serviciile tehnologiilor de vârf, economia digitală și schimbul de date; îndeamnă Comisia să includă un capitol privind investițiile pentru a facilita investițiile străine directe între Uniunea Europeană și Tunisia și să accelereze punerea în aplicare a mecanismului euro-mediteranean de facilitare a investițiilor și schimburilor comerciale, care va permite colectarea de informații și de date relevante, va consolida parteneriatele de afaceri și va aduce beneficii în special Tunisiei;

43.  consideră că acordul ar trebui să includă dispoziții privind achizițiile publice, dar că, în același timp, trebuie negociat cu precauție gradul de deschidere a piețelor atât de partea europeană, cât și de cea tunisiană, și să se țină cont de structura și condițiile specifice ale economiei tunisiene;

44.  consideră că Uniunea Europeană și Tunisia vor beneficia din plin de îmbunătățirea accesului reciproc la piețele lor agricole și că acordul trebuie să contribuie la reducerea tarifelor vamale, la eliminarea barierelor netarifare și la îmbunătățirea procedurilor pentru exporturi;

45.  remarcă faptul că Tunisia s-a axat pe dezvoltarea agriculturii ecologice și că, prin intermediul acestui acord, produsele agricole bio din Tunisia trebuie să aibă posibilitatea de a intra pe piețe noi;

46.  speră ca negocierile să nu afecteze economia niciunei părți; solicită Uniunii și Tunisiei să țină cont de faptul că există mai multe sectoare agricole sensibile pe ambele țărmuri ale Mediteranei, pentru care ar trebui convenite, în cadrul procesului de negociere, liste complete care să prevadă perioade tranzitorii și cote adecvate, și, dacă este necesar, excluderea lor din sfera negocierilor;

47.  îndeamnă Comisia să negocieze aplicarea unor standarde sanitare și fitosanitare ridicate și stricte, precum și să rezolve problemele veterinare și cele legate de controlul cărnii, al fructelor și al legumelor, cu care se confruntă în continuare Tunisia; invită Comisia să includă dispoziții specifice privind asistența tehnică necesară producătorilor tunisieni în vederea respectării standardelor sanitare și fitosanitare mai stricte ale Uniunii Europene;

48.  consideră că acordul trebuie să contribuie la definirea unor standarde ridicate în materie de dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește normale sociale;

49.  speră ca guvernul tunisian și instituțiile europene să elaboreze dispoziții adecvate pentru a identifica în mod clar originea, proveniența și trasabilitatea produselor tunisiene, cât și pentru a garanta o mai mare transparență pentru producători, intermediari și consumatori;

50.  speră ca acordul să conțină un capitol ambițios privind sectoarele legate de drepturile de proprietate intelectuală, în special în ceea ce privește recunoașterea și o mai mare protecție a indicațiilor geografice, garantând o recunoaștere deplină a indicațiilor geografice ale Uniunii Europene și ale Tunisiei, trasabilitatea produselor respective și protecția expertizei producătorilor;

51.  îndeamnă Comisia să extindă protecția indicațiilor geografice la produsele neagricole, în special în cadrul acestui acord, dat fiind faptul că Tunisia le recunoaște la rândul său;

52.  speră ca acest acord să permită industriei tunisiene să se modernizeze și să își consolideze expertiza pentru a acoperi sectoare mai ample ale lanțurilor de aprovizionare cu produse și, prin urmare, să recurgă la competențe mai înalte și să angajeze personal mai calificat pe plan local;

53.  îndeamnă Comisia să includă în acord un capitol ambițios privind energia și materiile prime, care să permită amplificarea activităților de cercetare și a colaborării în domeniul energiei electrice, al gazelor naturale, al energiei eoliene și solare și al altor surse regenerabile de energie;

54.  speră ca, odată cu acest acord, să se consolideze cooperarea științifică între universitățile, centrele de cercetare și instituțiile de învățământ din Europa și Tunisia, în domenii precum cercetarea, inovarea, dezvoltarea de noi tehnologii și, mai general, cultura și educația, și ca aceste inițiative să poată contribui, de asemenea, la susținerea pieței muncii tunisiene;

55.  salută faptul că Tunisia a fost inclusă în Programul european de cercetare Orizont 2020 și îndeamnă Comisia și guvernul tunisian să includă în acord un capitol ambițios privind dezvoltarea durabilă, care să promoveze standarde sociale și de muncă ridicate, în conformitate cu dispozițiile convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și cu standardele de mediu prevăzute de acordurile multilaterale de protecție a mediului;

56.  reamintește faptul că Tunisia a ratificat toate convențiile OIM, dar că, potrivit unui organism de monitorizare independent, aceasta trebuie să își intensifice eforturile pentru a promova standarde ridicate de muncă; dorește ca acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător să ajute Tunisia să elaboreze standarde sociale și de muncă care să asigure mai multă protecție, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor sindicale; speră ca, în contextul tranziției democratice și al amenințărilor teroriste cu care se confruntă Tunisia, acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător să încurajeze consolidarea statului de drept și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de asociere, de exprimare și de informare;

57.  invită Comisia să includă în textul acordului clauza privind drepturile omului, în virtutea căreia Uniunea poate suspenda unilateral punerea în aplicare a acordului în cazul încălcării drepturilor omului de către cealaltă parte contractantă;

58.  invită părțile să aibă în vedere introducerea unei clauze de bună guvernanță în chestiuni fiscale, bazată pe activitatea Platformei pentru o bună guvernanță fiscală a Comisiei Europene, pentru a evita orice situație de dublă neimpozitare;

59.  salută interesul comun pentru aprofundarea Parteneriatului pentru mobilitate instituit la 3 martie 2014 și speră să se semneze un acord de facilitare a eliberării vizelor și un acord de readmisie;

60.  invită instituțiile europene să adopte măsuri compensatorii adecvate în cazul unor prejudicii efective sau eventuale suferite de unul sau mai multe sectoare comerciale vizate de acord;

61.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

Concluziile Consiliului Uniunii Europene, RELEX 626 11076/15 din 20 iulie 2015

(2)

JO L 151, 18.6.2015, p. 25.

(3)

JO L 151, 21.5.2014 p. 9.

(4)

http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/?lang=fr.

(5)

http://www.sia-trade.org/emfta

(6)

JO L 97, 30.3.1998, p. 2.

(7)

Texte adoptate, P7_TA(2012)0201.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate