Eljárás : 2016/2540(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0256/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0256/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.14
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 266kWORD 83k
17.2.2016
PE576.621v01-00
 
B8-0256/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről (2016/2540(RSP))


Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről (2016/2540(RSP))  
B8-0256/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok valamennyi tagállamban kompatibilis nyilvántartási rendszereinek bevezetéséről szóló 2016. február 4-i bizottsági nyilatkozatra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a közös agrárpolitika működéséről szóló 43. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ az egységes piac létrehozásáról és működéséről szóló 114. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 168. cikke (4) bekezdésének az állat- és növényegészségügyi intézkedésekről szóló b) pontjára,

–  tekintettel az EUMSZ fogyasztóvédelmi intézkedésekről szóló 169. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 13. cikkére, amely kiköti, hogy az Unió politikáinak kialakításánál és végrehajtásánál az Unió és a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik az állatok mint érző lények kíméletére vonatkozó követelményeket,

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról szóló, 2013. június 2-i, 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), valamint az 576/2013/EU rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletre(2),

–  tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos 2014. április 15-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2010. november 29-i, 3050. ülésének következtetéseire a kutyák és a macskák jólétéről,

–  tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2012. augusztus 23-i 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletre(6),

–  tekintettel az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7),

–  tekintettel Dánia, Németország és Hollandia állatjólétről szóló 2014. december 14-i együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel a „biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése” című 2015. május 19-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a kedvtelésből tartott állatok zoonózisaival foglalkozó ágazatközi, szakmaközi és interdiszciplináris stratégiai szakértői csoport (CALLISTO projekt) felmérésének következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság finanszírozta egy, a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről szóló tanulmány elkészítését;

B.  mivel a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok, illetékes hatóságok és állatorvosok rámutattak arra, hogy a kedvtelésből tartott állatokkal való illegális kereskedelem egyre terjed, ami a kedvtelésből tartott állatok utaztatási rendszerével való széles körű visszaéléssel, az ellenőrzések elkerülésével és okirat-hamisítással jár együtt;

C.  mivel a kábítószer- és a fegyverkereskedelem után a kedvtelésből tartott állatok utazási rendszerével való visszaélés jelenleg az illegális kereskedelem harmadik legnyereségesebb típusa;

D.  mivel a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok és illetékes hatóságok egyre inkább összekapcsolják a kedvtelésből tartott állatok illegális kereskedelmét a súlyos és szervezett bűnözéssel;

E.  mivel a közelmúltbeli előrelépések ellenére még mindig jelentősek az aggodalmak a kedvtelésből tartott állatok útlevelén szereplő információk tekintetében, különösen az egyes állatok esetében megadott életkor ellenőrzésével kapcsolatosan;

F.  mivel a határok nélküli schengeni térség nemcsak a polgárok tagállamok közötti, útlevél nélküli utazását biztosítja, hanem lehetővé teszi az általában kedvtelésből tartott állatok ellenőrzés nélküli, Unión belüli mozgását is;

G.  mivel az illegális kereskedelem tárgyát képező, kedvtelésből tartott állatok gyakran rosszul tenyésztettek, gyengén szocializáltak, és fokozottan ki vannak téve a betegségek kockázatának;

H.  mivel az elmúlt évtizedekben megjelent új emberi betegségek 70%-a állati eredetű, és az általában kedvtelésből tartott állatok több mint 100 zoonózis, például a veszettség gazdaállatai;

I.  mivel a rosszul tenyésztett állatok tulajdonosai gyakran váratlanul magas állatorvosi számlákkal, illetve újonnan vásárolt állatuk hirtelen elpusztulásával szembesülnek;

J.  mivel a tagállamok többségében már léteznek bizonyos előírások a kedvtelésből tartott állatok nyilvántartásba vételére és/vagy azonosítására vonatkozóan; mivel a legtöbb ilyen adatbázis nem kapcsolódik semmilyen uniós adatbázishoz, ami akadályozza az uniós határokat átlépő állatok teljes nyomonkövethetőségét;

K.  mivel a vadon élő állatok illegális kereskedelme a transznacionális szervezett bűnözés világszerte egyik legkiterjedtebb tevékenysége;

L.  mivel a természetes ellenséggel nem rendelkező egzotikus vagy vadon élő állatok elszabadulása azok ellenőrizetlen elszaporodásához vezethet, ami káros hatással van a környezetre, a közegészségügyre és a gazdaságra is;

1.  hangsúlyozza, hogy a kedvtelésből tartott állatok több millió állattartó és család életéhez járulnak hozzá pozitívan, és ismételten megerősíti, hogy az állattartóknak és állataiknak biztonságos és ellenőrzött módon kell tudniuk utazni az Unión belül;

2.  üdvözli, hogy az 576/2013/EU rendelet tökéletesítette a kedvtelésből tartott állatok utazási rendszerét, többek között az állatok útlevelébe bevezetett további biztonsági elemek révén;

3.  aggodalommal veszi tudomásul a nem kormányzati szervezetek, bűnüldöző hatóságok, illetékes hatóságok és állatorvosok által rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat, melyek egyértelműen mutatják, hogy egyre többször élnek vissza jogellenesen a kedvtelésből tartott állatok utaztatási rendszerével, kereskedelmi célokra használva azt;

4.  megállapítja, hogy az illegális kereskedelem tárgyát képező állatoknak beadott védőoltások alacsony száma gyakran ahhoz vezet, hogy az állatokat antibiotikumokkal kell kezelni; hangsúlyozza, hogy ez növeli a kedvtelésből tartott állatok antimikrobiális rezisztenciájának kockázatát; aggódik amiatt, hogy ez további kockázati tényező az antimikrobiális rezisztencia emberekben való kialakulása és terjedése szempontjából;

5.  felismeri, hogy a gyenge szocializáció a kedvtelésből tartott állatok viselkedésproblémái mögött meghúzódó fő tényező, és hogy a gyengén szocializált állatokat vásárló állattartók támadások és harapások kockázatának teszik ki magukat és a többi állatot;

6.  felismeri, hogy bár számos tagállam rendelkezik a kedvtelésből tartott állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló kötelező rendszerrel, eltérések mutatkoznak a tárolt információk és az azonosítási és nyilvántartási előírások alá tartozó állatok tekintetében, valamint abban, hogy melyik irányítási szinten tárolják az információkat;

7.  úgy véli, hogy a kutyákra (Canis lupus familiaris) és a macskákra (Felis silvestris catus) vonatkozó azonosítási és nyilvántartási előírások harmonizálása csökkentené az okirat-hamisítás és az illegális kereskedelem mértékét, ezzel védve a közegészséget és az állategészséget, valamint biztosítva az Unión belüli hatékony nyomonkövethetőséget;

8.  aggodalommal veszi tudomásul az általában kedvtelésből tartott vadállatokkal való illegális kereskedelem terjedését;

9.  úgy véli, hogy az általában kedvtelésből tartott vadállatokra vonatkozó azonosítási és nyilvántartási előírások harmonizálása csökkentené az illegális kereskedelem mértékét, hatékonyabban védené a közegészséget és az állategészséget, valamint a biológiai sokféleséget, továbbá biztosítaná az Unión belüli hatékony nyomonkövethetőséget;

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy az átvihető állatbetegségekre vonatkozó rendelet hatálybalépését követően azonnal fogadjon el olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amelyben a rendelet 108., 109. és 118. cikkének megfelelően szabályokat fektet le a kutyák (Canis lupus familiaris) és a macskák (Felis silvestris catus) azonosításának és nyilvántartásának eszközeire és módszereire vonatkozó részletes, harmonizált követelményekkel kapcsolatban;

11.  felszólítja a Bizottságot, hogy az átvihető állatbetegségekre vonatkozó rendelet hatálybalépését követően azonnal vegye fontolóra olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását, amelyekben a rendelet 108., 109. és 118. cikkének megfelelően szabályokat fektet le a rendelet I. mellékletében felsorolt alábbi kedvtelésből tartott állatok azonosításának és nyilvántartásának eszközeire és módszereire vonatkozó részletes, harmonizált követelményekkel kapcsolatban: hüllők, madarak (a házityúktól, pulykától, gyöngytyúktól, kacsától, libától, fürjtől, galambtól, fácántól, fogolytól és a laposmellű futómadaraktól különböző madárfajok egyedei), valamint a nem élelmiszer-termelésre szánt rágcsálók és nyulak;

12.  felszólítja a Bizottságot, hogy a 10. és 11. bekezdésben említett előírások biztosítsák az átvihető állatbetegségekre vonatkozó rendeletben előírt betegségmegelőzési és -ellenőrzési intézkedések tényleges alkalmazását, valamint segítsék elő e kedvtelésből tartott állatok, azok tagállamok közötti mozgása, valamint az Unióba történő belépése nyomonkövethetőségét;

13.  felszólítja a Bizottságot a kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről szóló tanulmány következtetéseiben szereplő, a kedvtelésből tartott állatok illegális kereskedelme elleni harcra irányuló kiegészítő intézkedések megvizsgálására, valamint e következtetések haladéktalan közzétételére;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 178., 2013.6.28., 1. o.

(2)

HL L 178., 2013.6.28., 109. o.

(3)

HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0381.

(5)

HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(6)

HL L 242., 2012.9.7., 13. o.

(7)

HL L 317., 2014.11.4., 35. o.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0197.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat